Overige aziatische gebieden
Hutan hujan : Het Aziatische regenwoud en Mangrove
Overige aziatische gebieden

 
AMOER

De koude streken tussen europa en het Aziatische continent .
Het amoer gebied is het koudste stukje van heel het aziatische continent. Het rijkt van het oosten van china tot aan het noorden van rusland. (ook wel siberie genoemd) Hier vind je dieren en planten wat je nergens anders op aarde tegenkomt.  
Amoerluipaard 

panthera pardus orientalis 
 Amoerluipaarden zijn perfect aangepast aan het leven in de amoer . Ze hebben vergeleken andere luipaarden een dikkere vacht. Amoerluipaarden worden met uitsterven bedreigd. Naar schatting leven er nog maar 40 amoerluipaarden in het wild,omdat ze zo solitair leven en schuw zijn is er niet veel bekend over deze luipaarden.   
 ( foto : Jeroen de bruijn )
 
Auerhoen   Auerhoenders zijn een van de grootste hoenderachtigen ter wereld. Mannetjes vechten in de paartijd om de vrouwtjes.Deze gevechten lopen soms weleens dodelijk af.  Mannetjes lokken de vrouwtjes met hun lokroep.     
Aziatische das  Deze dassen komen alleen  voor op het eilansd japan. Hier is ook nog volop stukken Amoer te vinden. Aziatische dassen worden dan ook weleens japanse das genoemd. Deze solitairlevende marterachtigen zijn zeldzaam.Dit komt mede door  de jacht en vernietiging van het leefgebied.  
Baardmannetje   Baardmannetjes leven in groepen.En eten vooral rietzaden. 'Swinters trekken ze naar west europa tot aan spanje,waar ze overwinteren.     
Baikaltaling  Baikaltalingen leven in koppels,mannetjes herken je aan hun felle kleuren. Baikaltalingen  rusten overdag  bij of of op het water. En ze zijn 's avonds actief. Ze eten onder meer waterplanten.   
Baikalrob  Baikalrobben  zijn een van de weinige robben duie in zoet water leven. Ze komen enkel in een meer voor. Hier eten ze uiteraard zoetwater vissen. Ook deze soort is zeer zeldzaam.    
bastaardarend  Bastaardarenden zijn grote arenden uit de amoer.Alleen zijn ze wel heel zeldzaam geworden door de jacht,vergiftigingen en vernietiging van het leefgebied. Ze leven hoofdzakelijk solitair.   
Beluga steur   Beluga steuren zijn een van de grootste steuren op aarde. Maar ze zijn zeer bedreigd,door de kaviaarvangst. Kaviaar zijn eigenlijk de eieren van de steur.Dus zonder kaviaar kan de steur zich niet voortplanten.     
Bengaalse oehoe  Bengaalse oehoes zijn een van de agressiefste uilensoorten. Ze leven solitair. Alleen als ze gaan broeden vormen ze monogame koppels,.Uilen broeden het hele jaar door. Ze zijn ook vergeleken andere oehoe-ondersoorten veel slanker.   
Blauwe ekster  Blauwe eksters leven in groepen die samen naar noten,zaden,kleine zoogdieren en vruchten zoeken. Net als veel verwanten zoals gaaien,raven en eksters  zijn ze heel intellegent.     
Bocharahert  De bocharahert is een van de elf ondersoorten van het edelhert en leeft in het noorden van rusland tot aan scanidavie. Ze leven in bossen. Ze zijkn zeer schuw. Door de jacht lopen de aantallen terug.     
Brandgans   Brandganzen  overwinteren in west europa.  'Zomers trekken ze dan weer richting de amoer. Soms blijft er ook een klein deel van de brandganzen hier in west europa,vandaar dat soms er ook een paar brandganzen op duiken. Deze ganzen trekken in groepen en vormen in de paartijd koppels voor het leven.     
Bronskoptaling  Bronskoptalingen lijken veel  op de baikaltalingen,waar ze ook famillie van zijn. Mannetjes zijn zeer opvallend.Vrouwtjes echter niet ,omdat ze onopvallend moeten broeden. Bronskoptalingen worden ook wel sikkeleenden genoemd.   
Diamant steur  Diamant steuren danken hun naam aan zijn glanzende huid .Nee,ze hebben geen schubben ,maar een ruwe huid net als haaien en roggen. Steuren eten ondermeer algen en kleine vissen.     
Dwerggans   Dwergganzen trekken 's zomers helemaal naar spanje en portugal waar ze overwinteren. Net als veel ganzensoorten leeft deze ook in groepen tijdens de grote trek. In de paartijd  vormen ze koppels voor het leven.     
Dybowskihert   Dybowskiherten zijn ook een van de veertien ondersoorten van de sikahert. Ze komen in het oosten van china en op enkele schiereneilandjes voor. Hier zijn ze bijna uitgestorven     
Groene kitta  Kitta's zijn famillie van de eksters en gaaien .En dus ook hondsbrutaal. Ze eten alles : van kleine zoogdieren tot vruchten,insekten,eieren etc. Ze leven meestal alleen of in koppels.    
Indische waterree De indische waterree is een schuwe hertensoort. Ze leven solitair. Bokjes hebben kleine slagtanden ,waarmee ze tegen rivalen kunnen vechten.Evenals  hun kleine gewei. Ze zijn heel goed bestand tegen de kou door hun dikke vacht. Als   er gevaar dreigt  vluchten ze het water in. Regelmatig vallen er vele doden aan jagers,roofdieren en strenge winters.  
Japanse serow   Japanse serows komen alleen voor op  het eiland Japan.Ook hier is nog volop Amoer landschap te vinden ,waar hij dus leeft. Japanse serows worden ook wel Japanse bosgemzen genoemd.Ze leven echter solitair. In de herfst paren ze. Bokken zijn iets groter dan de geiten,en hebben dan ook langere hoorns.   
Jufferkraanvogel   Jufferkraanvogels trekken elk jaar van de amoer naar het warme Gobi. Van alle kraanvogels heeft de jufferkraanvogel de sierlijkste dans.Ze leven in monogame koppels.   
Kamsjatkabeer  Kamsjatkaberen zijn een van de zeldzaamste ondersoort van de grizzlybeer,waartoe de europese bruine beer ook behoort.  Er leven nog een enkele hondertal van deze beren in het noorden van rusland,hier worden ze bedreigd door de jacht.     
keizerarend  Net als veel arenden en andere roofvogels worden deze arenden ook bedreigd,door vergiftigingen en de jacht. Boeren zijn meestal niet zo blij als ze een schaapje missen. Ze eten naast levende prooien ook aas.   
Keizergans  Keizerganzen trekken elk najaar naar spanje.Dat is DE plek voor de trekvogels !Hier vinden ze veel voedsel ,wat het geschikt maakt als pauzeplek. Keizerganzen vormen in het broedseizoen paartjes voor het leven.     
kleine zwaan   Kleine zwanen leven altijd in monogame koppels. Het is de kleinste soort uit de zwanen famillie. Ze zijnernstig bedreigd,door de jacht en vernietiging van het leefgebied.     
Kraagbeer  Kraagberen  noemen we ook wel de aziatische zwarte beer.  Vroeger in de jaren 60 werden deze beren ,net als de bruine en grizzlybeer mishandeld. Zodanig dat de populatie nu gering is,met name van de kraagberen. Beren zijn alleseters vlees,aas,vis,vruchten en ander plantaardig en dierlijk voedsel staat bij hun op het menu. Ze leven solitair.     
Kroeskop pelikaan   Kroeskoppelikanen leven aan de Amoerrivier en de west Russische kust. Hier leven ze in grote groepen. Ze jagen op zowel zoet als zoutwatervissen ,die ze vangen in zijn immense keelzak.    
Lippenbeer   Lippenberen danken hun naam aan hun brede lippen,die ze ook kunnen tuiten om bijvoorbeeld honing en insekten op te slurpen. Ook deze beren zijn bedreigd door de jarenlange mishandeling.     
Matsjoerijnse kraanvogel 

grus japonesis
Matsjoerijnse kraanvogel of ook wel Japanse of Chinese kraanvogels genoemd leven in  monogame koppels. Elk najaar trekken duizenden matsjoerijnse kraanvogels naar warmere aziatische gebieden,waar ze overwinteren. Als ze terugkeren is het broedseizoen aangebroken.En dan baltsen ze. Kraanvogels staan symbool voor liefde en geluk.   
Muskushert  Muskusherten zijn geliefde prooidieren bij veel roofdieren. Ze zijn dan wel klein,maar zeer teer .Ze kunnen ook behoorlijk snel zijn. Ze eten bladeren,knoppen,truffels en boomschors . Ze leven solitair.     
Nonnetje  Nonnetjes zijn famillie van de futen.Ze eten vis. Zowel mannetje als vrouwtje zijn identiek geleurd,je herkent ze dus niet ! Zelf zijn ze ook prooi voor diversen roofdieren.    
Oeraluil Oeraluilen zijn famillie van de laplanduilen,alleen zijn ze natuurlijk heel wat kleiner en lichter. Ze eten woelmuizen en andere kleine zoogdieren.      
Pater Davidshert  De geschiedenis van deze hertensoort lijkt wel een sprookje,het gaat honderden jaren terug.Toen kwamen ze alleen voor in de immense tuin van de toenmalige Chinese keizer. Er brak een oorlog uit,samen met een hongersnood,waardoor de hele populatie bijna uitstierf. Honderd jaar later werd hij teruggefokt. Sindsdien leven er weer volop pater davidsherten in de Chinese tuin. Tegenwoordig woont er weer een paar duizend herten in verschillende reservaten binnen china. De paterdavidshert word ook wel milu genoemd,dit betekend letterlijk mengeling.Ze dachten vroeger dat dit een mengeling was van een rund,ezel,hert en antilopen.   
Pestvogel  Pestvogels danken hun naam aan dat ze  andere vogels letterlijk wegpesten. Ook waren ze in het begin van de middeleeuwen verpreider van de pest,die heel wat doden eisten. 'S winters trekken ze naar het westen van europa. Ze eten insekten en vruchten.     
Rode casarca  Rode casarca's leven in koppels. Ze trekken 'swinters naar het warme zuid oosten van het aziatisch continent. Ok zij vormen 'szomers in de amoer paartjes voor het leven.     
Roodborstje   Roodborstjes leven 's zomersin de amoer. Hier eten ze zaden en insekten. 'Swinters trekken ze meer naar het westen . Ze danken hun naam aan rode borst. ze leven solitair.    
Roodhalsgans   Roodhalsganzen zijn standvogels ,door in meren te blijven zwemmen houden ze hen open.Dit is voor  veel dieren een gunstige drinkplaats. Ook is er wat voedsel te vinden.  Ze leven in monogame koppels.    
Roodsnavelkitta  Roodsnavelkitta's zijn net als veel andere eksters en gaaien heel intellegent. Ze sporen hun eten op. En passen zicch ook goed aan. Ze eten alles ,zowel plantaardig en dierlijk voedsel staat op het menu.    
Rossgans   Rossganzen trekken vaker met andere ganzen samen. Ze trekken elke winter naar spanje of zelfs marokko,waar ze overwinteren. 's zomers komen ze ook weer terug. Ross ganzen vormen dan ook monogame koppels.     
Saiga  Saiga's hebben een kleine slurf,waarmee ze ook voedsel zoals grassen en bladeren kunnen plukken. Deze premetieve hoefdieren zijn zeer zeldzaam geworden. Dit allemaal door de jacht en klimaatverandering. Saiga's leven in haremgroepen  met 1 mannetje ,die je herkent aan zijn grotere hoorns. Deze antilopen kunnen goed tegen kou.Ze hebben dan ook een dikke vacht.     
Siberische kraanvogel  Siberische kraanvogels trekken elk jaar van het bitterkoude siberisch landschap  naar het zuidelijke warmere deel van het continent. Door de jacht en klimaatveranderingen,worden ze ernstig bedreigd.    
Siberische oehoe 

 
Siberische oehoes zijn een van de vrij vele ondersoorten van de europese oehoes. Ze  jagen in de schemer wat aan de ogen af te lezen valt. Ze jagen op relatief grote prooien, zoals jonge herten,hazen en vogels.    
Siberische tijger   Siberische tijgers zijn de grootste katachtigen ter wereld.Een volwassen mannetje kan wel 300 kilo wegen en 40 kilo aan vlees eten. Het is een van de weinige tijger ondersoorten  die in koude gebieden leven.  Ze hebben dan ook een dikkere vacht. Tijgers leven solitair en komen alleen in de paartijd bij elkaar. Tijger worden bedreigd door de stroperij en habitat vernietiging.     
sperweruil   Sperweruilen zijn vrij agressieve vogels.Beide ouders verdedigen hun nest fel tegen roofdieren en ook mensen. Deze kleinere uilensoort jaagt op relatief grote prooien zoals hazen. Ze leven in monogame koppels.     
Steller zeearend   Steller zeearenden zijn een van de grootste zeearenden. Jongen zijn vanaf hun geboorte tot aan hun zevende levensjaar helemaal bruin.Zo kunnen ze onopvallend opgroeien. Later krijgen ze hun volwassen vacht.  Steller zeearenden eten over algemeen veel: vis,aas en ook levende dieren tot een grootte van een jonge hert worden veroberd.     
Turkse tortel   Turkse tortels komen van oorsprong uit de amoer. Duivenfokkers namen ze vroeger mee naar europa,sindsdien is daar een populatie ontstaan. Inmiddels is de populatie in de amoer wat gezakt.     
Wasbeerhond   Wasbeerhonden zijn hondachtigen,wat je op het eerst gezicht niet zou verwachten. Ze eten van alles  van vlees tot aas tot vis en zelfs bessen. Ze leven solitair.Ze zijn populair bij de bont industrie ,wat ze ook zeldzamer maakt. en er ontsnappen veel wasbeerhonden uit de bontindustrie,waardoor er ook enkele wasbeerhonden in het wild in europa leven.     
Wespendief   Wespendieven zijn vrij zeldzame roofvogels. Ze jagen op kleinere zoogdieren. Ze leven solitair. Wespendieven danken hun naam aan zijn gedrag,ze plunderen vaak wespennesten .Die ze ook nog eens opeten.     
Wintertaling   Wintertalingen  overwinteren 's winters in het westen van europa.Van spanje tot aan duitsland. Ze leven in koppels. Mannetjes hebben veel meer kleur,waardoor ze erg opvallen.     
Witkop eend  Witkop eenden zijn standvogels.En famillie van de stekelstaarten. Mannetjes  krijgen in de paartijd een blauwe snavel. 'swinters krijgen ze dan het winterkleed. Omdat ze 'swinters in het water blijven,bevriezen ze niet .En blijft het water ook open.   
Zwaangans Zwaanganzen lijken veel op de huisgans. Ze trekken elk najaar naar spanje om daar te overwinteren.Geregeld,dwaalt er eentje af en komt in west europa wonen. Zwaanganzen leven in het algemeen in monogame koppels.   
Zwarte ooievaar  Zwarte ooievaars  hebben een groenachtige  glans over hun verenkleed. Het zijn standvogels en onderscheiden zich hiermee ook aan de bekende europese ooievaar. Ook klepperen ze niet. Ze leven wel in monogame koppels.     
Zwarthalskraanvogel  Deze bedreigde kraanvogels trekken elk najaar naar het zuiden van china.  Ze leven in monogame koppels. Zwarthalskraanvogels zuijn door de jacht en habitatvernietiging met uitsterven bedreigd.     
Zwartsnavel ooievaar   Zwartsnavelooievaars lijken sprekend op de bekende europese ooievaar. Ze hebben enkel een donkere snavel,waaraan zijn naam dankt. Ook zij klepperen niet .En leven in monogame koppels.    
GOBI 

De koude en warme steppes in het Midden Oosten. 
De gobiwoestijn ligt in het midden-oosten : van het westen tot china tot  het oude perzisch gebied (nu vanirak tot aan arabie )  liggen enorme woestijnen. 'S zomers is het daar 40 graden boven nul en 's winters 40 graden onder nul. Hierop hebben bijna alle dieren zich aangepast.   
 Arabische gazelle  Arabische gazelles zijn tegenwoordig een zeldzaamheid ,omdat er vroeger veel gejaagd op hen werd door normaden. Ook nu nog ,jagen ze er veel op al helemaal als er 's winters een hongersnood heerst. Arabische gazelles leven in harems,mannetjes  onderling vechten om de vrouwtjes. Dit kan er hevig aan toe gaan .Soms tot pootbreuken of doden als gevolg.     
 Arabische oryx   Arabische oryxen  zijn een tijdje uitgestorven geweest,maar door introductieprogramma's weer in de natuur uitgezet. Arabische oryxen hebben lange hoorns om zich  tegen roofdieren te kunnen verdedigen.  Ze leven in harems.    
 Arabische panter   Deze grote solitaire katachtigen zijn zeer zeldzaam geworden door de jacht en habitat vernietiging. Tot op de dag van vandaag leven er nog minder dan honderd arabische panters in het wild.    
 Aziatische leeuw   Aziatische leeuwen leven enkel maar in het Gir reservaat in India. Door de jacht afgelopen eeuwen is het aantal gedaald tot enkele honderden exemplaren. Ze leefde vrioeger in het gehele midden oosten.     
Barasingha hert  Barasingha herten herken je aan de stand van  zijn gewei,wat de mannetjes hebben om in de bronstijd te vechten tegen rivalen. Na de bronstijd valt het gewei af,waarna een nieuwe aangroeit. Dit proces herhaalt zich elk jaar weer door bij alle hertensoorten. Barasingha herten leven in kleine famillie groepen. De mannetjes leven alleen.   Barasingha herten  zijn vrij bedreigd.Dit komt door de jacht.   
Bobak marmot Deze marmottensoort leeft in groepen. Ze leven meestal ondergronds in een gigantische gangenstelsel die diversen gangen en kamers telt. Net als een menselijk huis heeft elke kamer een functie zoals een toilet,voedselopslag of als kraamkamer. Bokbak marmotten komen eigenlijk enkel naar boven om grassen te halen voor hen te voeden. Bobak marmotten zijn net als bijna alle knaagdieren  prooidieren.   
 Corsac vos   Corsac of ook wel steppevos genoemd  leven solitair. Maar kunnen wel verdraagzaam zijn tegenover soortgenoten. Ze  eten echt van alles:aas,kleinere zoogdieren,vogels,eieren,knollen en ook bessen.   
foto : Jeroen de Bruijn 
 
Gestreepte hyena   Gestreepte hyena's zijn iets kleiner dan de bekende gevlekte hyena die in afrika voorkomt. Zij leven echter solitair,waardoor ze op kleine prooien jagen en natuurlijk op aas.  Gestreepte hyena's zijn ook zeldzamer geworden door o.a. de jacht.     
Goudjakhals   Goudjakhalzen wonen al honderden jaren vlakbij steden.Hier ruimen ze menselijke etensresten op ,daarnaast eten ze zelf aas,kleinere zoogdieren,vis ,vogels ,bessen en eieren. Ze leven solitair ,maar ze zijn wel verdraagzaam tegenover elkaar. Jakhalzen zijn niet zeldzaam. En eten vaker aas met bijvoorbeeld gieren.Omdat ze zich makkelijk aanpassen aan hun omgeving leeft er ook een populatie in Europa,Noord Amerika en Afrika.     
Indische antilope  Deze antilopes leven in grote harems. Mannetjes zijn zwart van kleur en hebben hoorn.Vrouwtjes zijn lichtbruin.Jongen worden lichtbruin geboren,na een half jaar krijgen de jonge mannetjes hun hoorn en gaan ze bruin kleuren. De hoorns van de mannetjes vormen een gewild jachttroffee. Ook boeren zijn niet blij met deze antilope.Ze vreten de oogst aan,waardoor vele boeren ze neerschieten.Desondanks zijn ze niet bedreigd.   
Indische oorgier   Indische oorgieren zijn net als bijna alle andere gieren zeldzamer geworden.Mede door de vergiftigde prooien wat de boeren laten liggen.Zij geloven dat dit de doden levend houd,terwijl het zeer schadelijk is voor gieren en andere aaseters. De afgelopen  eeuw is al 95% wat ooit heeft rondgevlogen verloren gegaan ! De aantallen worden dus zorgwekkend laag !     
Indische nimmerzat   Indische nimmerzatten is het zeldzamere neefje van de nimmerzatten die in Afrika voorkomen. Je herkent ze aan hun gelere snavel daarnaast is hij iets kleiner dan de afrikaanze variant. Wel behoort hij tot de ooievaars. Het is een standvogel en leeft in groepen. Die vis eten.     
Kiang   Kiangs zijn een van de weinige wilde ezels die nog leven.Maar ook hun zijn met uitsterven bedreigd,door de jacht en habitat vernietiging. Ooit kwamen er duizenden kiangs voor op de steppes van oost china.Nu zijn dat er nog enkele honderden. Kiangs leven in hechte harems.     
Kulan   Kulans zijn een bedreigde ondersoort van de onagers. Het zijn echte halfezels,waarvan er nog enkele harems in het wild leven.     
Luipaard gekko  Luipaardgekko's danken hun naam aan zijn geel/zwart gestippelde huid.Dit schrikt roofdieren af,maar  dit is ook een perfecte schutkleur.  Ze eten insekten. Luipaardgekko's zijn niet bedreigd.Ook in gevangenschap in de  hobby reptielenhouders vinden we hem regelmatig terug.En zelfs in diversen kleurvarianten. 
(foto: Martijn van der Spek )
 
Manoel   Manoels houden zich op in de begroeiode heuvels op de steppe.Hier vallen ze bijna niet op. Ze jagen op kleinere zoogdieren,vogels en soms ook vis. Ze leven hoofdzakelijk solitair.     
Marmer taling  Marmertalingen leven in koppels.Het zijn standvogels.Mannetjes en vrouwtjes zijn identiek gekleurd.Ze eten waterplanten en grassen.   
Mesopotamisch damhert  De mesopotamisch damhert is een bedreigde ondersoort van de damherten die wij in Europa kennen.  Deze herten leven normaal gesproken in harem groepen. In de bronst verdedigt de bok hun harem tegen andere bokken. Mesopotamisch damherten zijn zeer zeldzaam. Er leven nog enkele in het wild in reservaten.Onlangs is er ook een kleinere populatie uitgezet in de Israelische reservaten.   
Mongoolse renmuis  Deze knaagdieren zijn voedsel voor vele roofdieren. De naam zegt het al : ze rennen overal. Ook in de yurt bij boeren ,eten ze weleens een hele voedselvooraad op ,waardoor soms weer een hongersnood uitbreekt.     
Oman zandkat  Oman zandkatten lecven nog  in een klein stukje woestijn in het land Oman. Hier leeft nog een geringe populatie van deze kleine katten. Ze leven solitair. Ze worden bedreigd door de jacht en habitat vernietiging. Door hun vacht vallen ze niet op tussen de begroeiing in de bergen ,midden in de woestijn !    
Onager   Onagers zijn ook een van de weinige echte wilde ezels.In totaal zijn er nog 3 soorten over en 1 ondersoort. Ze leven in harems. Onagers zijn vrij zeldzaam.     
Perzische kropgazelle   Kropgazelles hebben  letterlijk een krop,waar zijn naam aan dankt.  Het zijn vluchtdieren en dus ook prooidieren.Die in harems leven. Mannetjes  zijn groter en hebben hoorns.    
Perzische panter   Pwerzische panters zijn zeer bedreigd. Ze komen voor in dichte beplante gebieden ,waar ze nauwelijks opvallen. Omdat ze solitair leven en ook 's nachts actief zijn. Is het aantal lastig in te schatten . Dit maakt de bescherming dan weer lastig.     
Prezewalskipaard 
equus prezewalskii
 Prezwalskipaarden zijn echte oerpaarden vernoemd naar de russische keizer prezewalski.Hoewel deze soort al sinds de ijstijden op aarde leeft ,raakte hij in de 16e en 17e eeuw uitgestorven. Gelukkig zijn er weer fokprogramma's en herintroducties aan de gang. Sindsdien lopen er weer duizenden op de mongoolse steppe. Prezewalskipaarden leven in hechte harems .En zijn de voorouders van onze huispaarden.     
Resus aap  Resusapen leven in open en deels beboste gebieden.Ze leven meestal in  hechte harem groepen.Rhesusapen hebben een belangrijke rol gehad met de mens.Vroeger werden ze veel mishandeld wereldwijd.Gelukkig is dit verboden,maar in sommige aziatische landen gebeurd het nog.  Tegenwoordig houden wij ze ook als proefdier.Dit is wel naast bejagingen een grootschalige bedreiging.   
Saruskraanvogel  Saruskraanvogels zijn een van de grotere kraanvogelssoorten.  En komt voor in een groot deel van het aziatische continent. Een ondersoort komt ook nog voor op het Australische continent. Ze leven in monogame koppels. Ze eten kikkers,kleine zoogdieren en soms ook vis. Boeren zijn heel blij met ze.Ze houden de akkers  ongedierte vrij.   
Syrische bruine beer   De syrische bruine beer  is de zeldzaamste ondersoort van de bruine beer. Er leven nog maar  mogelijk enkele exemplaren in het wild. Ze zijn opvallend licht van kleur.Ook in gevangenschap  is het een zeldzaamheid.     
Tibetaanse antilope  Tibetaanse antilopen zijn ook zeer zeldzaam geworden door de jacht en habitatvernietiging. Er leven tegenwoordig wat minder dan een duizendtal in het wild. Ze leven in harems. Mannetjes hebben grotere hoorns.     
Turkmeense oehoe   Turkmeense oehoes zijn middelgrote oehoes .En ook een van de oehoeondersoorten. Hij is helemaal aangepast aan zijn omgeving,hij kleur wat licht bruin,waardoor hij niet snel opvalt.  Ze leven hoofdzakelijk alleen of in koppels.     
Wallichs  fazant   Wallichs fazanten vallen helemaal niet op ,op de steppes. Mannetjes worden ietsje groter dan de dames.En hebben een klein kuifje.Dit is ook het enige wat hen onderscheid. Voor roofdieren zijn het geliefde prooidieren,daarom zul je ze niet vaak zien.     
Wilde kameel

camelus bactrianus felus  
Wilde kamelen zijn zeer zeldzaam,door de toenemende vraag  naar gedomenticeerde kamelen. Kamelen leven in kuddes. Mannetjes zijn veel groter .En halen alles uit de kast om de vrouwtjes te lokken. Kamelen hebben twee bulten,waar vet in zit.In plaats  van water wat vaak word gedacht. Dit dient als vetreserves.Een ondervoedde kameel heeft dan ook slappe bulten. Om het droge woestijnklimaat te overleven hebben ze  dikke lippen,wimpers en neusharen,wat zand tegenhoud. Ook hun vacht is bestand tegen de hitte en kou. Kamelen kunnen wel 60 liter water in een keer drinken.   
Zandkat   Zandkatten zijn kleine maar zeer bedreigde katachtigen. Ze leven hoofdzakelijk solitair. Ze  jagen 's nachts op kleinere zoogdieren,vogels en soms ook aas. Het zijn schuwe dieren ,die ook niet snel opvallen.     
 HYMALAYA 

Van de nevelwouden aan de voet.Tot de koude bergen aan de top 
 De hymalaya behoort tot een van de grootste berggebieden ter wereld. Hier is volop leven . Waar het bovenaan sneeuwt ,een ijle lucht is en het bitter koud is. Heb je onderop nevelwouden,waar nog meer leven is. Ook dit nemen we mee.     
Argali   Argali's behoren  tot de schaapachtigen,wat je ook kunt zien. Rammen hebben grotere dikkere hoorns,waarmee ze vechten tegen rivalen. Vrouwtjes hebben dit ook ,om zichzelf te verdedigen tegen  roofdieren. Ze leven in harems.   
Aziatische rotspatrijs   Deze kleine hoenderachtige vallen niet op in de bergen,dankzij zijn verenkleed. Om nog eens niet op te vallen bewegen ze zich geruisloos voort. Ze leven in koppels of in kleinere groepen.  
 Bezoar geit   Bezoar geiten zijn echte wilde geiten. Ze leven in harems op behoorlijke hoogte. Bokjes vechten onderling om de vrouwtjes.  Bezoargeiten leven al sinds de ijstijden op aarde . En is vermoedelijk dan ook de voorouders van onze huisgeiten.     
Blauwschaap   Blauwschapen leven op grote hoogte,door zijn kussens onder zijn hoeven glijden ze niet uit. Blauwschapen leven in harems.Rammen hebben grote gekrulde hoorns,waarmee ze flinke klappen kunnen uitdelen.     
Chinaparkiet   Chinaparkieten leven in groepen mdie monogame koppels vormen. Ze broeden in rotshellingen ,waar meestal vele zitten. Ze eten verschillende noten,zaden en vruchten. Door de illegale handelen habitatvernietiging worden ze bedreigd.     
Chinese goral   Chinese gorals komen enkel in het Chinese gedeelte van de Hymalaya voor. Ze leven in kleine harems.  Het is famillie van de  schapen en geiten.   
Gouden takin   Gouden takins zijn een ondersoort van de mischmi takin. Ze zijn famillie van de schapen. Gouden takins danken hun naam aan hun goudachtige kleur.     
Hymalaya gier 
gyps hymalayasis
 Deze gieren zijn vrij groot.Ze hebben bij hun nek een verenplooi,waardoor ze beter tegen de kou kunnen als ze hoog vliegen. Ze leven in grote groepen . Gieren  vormen monogame koppels. Ze zijn zeer zeldzaam geworden door vergiftigingen. Hij word ook wel sneeuwgier genoemd.     
Hymalaya glansfazant   Hymalaya glansfazanten zijn zeer kleurrijk,althans de mannetjes. Die moeten pronken met hun kleurrijke veren op een vrouwtje te bemachtigen. Vrouwtjes moeten minder opvallend zijn,omdat ze onopvallend moeten broeden.     
 Hymalaya thargeit    Hymalaya thargeiten zijn echt berg beklimmers. Ze leven in harems,ie elkaar goed beschermen. Ze eten grassen die in de bergen groeit.     
Isabelbeer  Isabelberen zijn de grootste dieren die bij de hymalaya leven. Het is ook weer een ondersoort van de Europese bruine beer.Ze zijn zeer zeldzaam .De aantallen liggen onder de 200 individuen. Isabelberen worden vaak verward met een Yeti.   
Japanse makaak   Japanse makaken leven in grote groepen,deze groepen vormen allemaal harems bestaande uit 1 mannetje met zijn vrouwtjes en de jongen. Ze eten grassen,bladeren en alles wat het nevelwoud te bieden heeft. 'S winters  nemen ze graag een bad in de geisers,hierdoor blijven deze apen lekker warm. Het is een van de weinige apensoorten die een dikke vacht heeft en kan zwemmen !    
Japanse reuzensalamander   Reuzensalamanders zien nauwelijks licht. Dit komt doordat ze in grotten leven ,midden in het berggebied. Hier zitten veel geisers,waardoor het water warm blijft. Ze eten insekten. Het is een van de grootste reptielen ter wereld.Ze kunnen ruim 3 meter lang worden.    
Markhoor  Markhoors worden ook wel schroefhoorngeit genoemd.Die naam dankt hij aan de grote gedraaide hoorns ,wat de bokken hebben. Ze leven in harems.Bokken beschermen die met hun leven !  Ze eten grassen.     
Mishmi takin   Mischmi takins zijn famillie van de schapen. En gelijk ook de meest bedreigde schaapachtigen. Ze leven meestal solitair,al hoewel ze wel verdraagzaam naar soortgenoten zijn. Ze hebben hoorns ,waarmee ze zichzelf verdedigen. Bokken zijn veel groter en zwaarder.     
Moeflon   Moeflons lopen ook al rond op aarde sinds de ijstijden. Tegenwoordig leven nog maar enkele exemplaren in het wild. Ze leven in harems.Rammen hebben grote gekrulde hoorns ,waarmee ze hun harem verdedigen.     
Reuzenpanda   Reuzenpanda's staan symbool voor de bescherming van de diersoorten (WNF)  De laatste jaren gaat het steeds beter met ze. Het aantal groeit en de status staat op kwetsbaar. Het zijn solitaire planteneters. Dagelijks werken ze 30 kilo bamboe naar binnen. Reuzenpanda vrouwtjes zijn maar 3 dagen per jaar in hun vruchtbare cyclus ,wat voortplanten moeilijk maakt.      
Rode panda   Rode panda's zijn verwant aan de wasberen en andere kleine beren.En dus niet aan de grotere beren zoals de reuzenpanda! Ze leven veel in bomen,maar komen ook op de grond om te eten. Ze leven solitair. Ze eten bamboe,kleinere zoogdieren ,insekten,eieren en vruchten.     
Satyr tragopan   Satyr tragopanen behoren tot de hoenders en fazanten .Manmnetjes zijn fel gekleurd,vrouwtjes juist niet ,omdat ze onopvallend moeten broeden.  het zijn zaadeters.     
Sneeuwpanter   Sneeuwluipaarden leven solitair.Door zijn vacht valt hij nauwelijks op in de hoge bergen. Hij eet hier middelgrote prooien en soms ook aas. Sneeuwluipaarden zijn bedreigd door o.dermeer de jacht en vernietiging van het leefgebied.     
Steenarend  Steenarenden komen wereldwijd voor,maar in de hymalaya zijn de meeste.Men kent het beeld van een grote luidschreeuwende arend die over het ravijn cirkelt,dat is dus deze ! Steenarenden zijn een van de grootste en krachtigste arenden.Met gemak doden ze een middelgrote hert.Daarnaast eten ze ook aas en kleinere prooien. Steenarenden staan symbool voor kracht  bij ondermeer het hymalayavolk,diversen natuurvolken,het oude eygipte tot zelfs de maya's toe !  
Stompneusaap   Stompneus apen zijn ook een van de weinige apen die in koude gebieden leven . Ze leven in grote groepen.Volwassen mannetjes herken je aan hun blauwe ,maar stompe neus. Waaraan ook de naam dankt,maar ook vrouwtjes hebben een stompe neus ! De kolonies vormen allemaal harems .'s winters trekken ze bergafwaarts ,waar nog veel voedsel te vinden is. En daar bedoelen we mee ook bij de mensen.     
Streepkopgans   Streepkopganzen trekken elk jaar 's winters van het noordoosten van de hymalaya naar het warme midden-oosten. Hiervoor moeten ze over de hymalaya,dit is de hoogste vliegende vogel ooit dachten we.Niets bleek minder waar,uit onderzoek bleek dat ze tussen de bergen door vlogen ! Streepkopganzen  leven in monogame koppels. Maar tijdens de trek in enorme groepen !    
Wilde Tibetaanse yak  Wilde yaks zijn zeldzamer geworden door de toename van de gedometiceerde yaks. Wilde yaks zijn wat groter en natuurlijk ook sterker. Ze leven in grote harems.Zowel stieren en koeien beschermen hun kalveren tegen roofdieren met hun grote hoorns. Yaks kunnen goed tegen de kou ,dankzij hun dikke vacht.   
Witlip hert  Witlipherten leven onderaan de nevelwouden van het hymalaya gebergte. Vaak leven ze in  groepen,met een bok  die de baas is. In de bronstijd vecht hij met andere bokken.En maakt hij indruk op de vrouwtjes. Witlipherten danken hun naam aan hun witte lippen.   


homepagede mensenwereld Australie AzieEuropaZuid AmerikaNoord AmerikaAfrikaGastenboekFotoalbumUitgestorven dierensoortenDWA blog Wereld zeeen en oceanen