Op reis door Europa
Op reis door Europa

OP REIS DOOR EUROPA

verschillende ecosystemen in een werelddeel 
 
Men beschouwd Europa  als een saai werelddeel. Daar heb je het helemaal mis in. In Europa heb je verschillende klimaten. Van het ruige,warme en wilde westen tot de toendra-achtige  Oosten en noorden. Hier bruist het van het leven ! Ontdek Europa van West naar Oost. 
PYRENEEN

het wilde westen
 
 
In west Europa op de grens tussen Spanje en Frankrijk ligt een ruig berggebied.De pyreneen . Hier is het het hele jaar een aangenaam temperatuur.Dit geld ook voor het zuiden van Europa Italie en Griekenland. 
Aasgier   Aasgieren worden ook wel Eygiptische aasgier genoemd.Dit omdat ze vroeger tot in Eygipte voor kwamen .En ook in de hierogliefen getekend stonden bij de oude eygiptenaren. Het zijn de kleinste gieren van Europa.  Maar wel een van de intellegentste.Ze gebruiken  stenen en ander materiaal om eieren open te breken van bijvoorbeeld struisvogels. Ze eten naast eieren kadavers.   
Arendbuizerd   Arendbuizerds zijn een van de grootste buizerdsoorten van Europa. Ze jagen op  kleinere en middelgrote prooien. Net als de meeste andere roofvogels leeft hij solitair.   
Eleonora's valk   Eleonora's valken zijn de snelste vogels op de slechtvalk na. Ze zijn in staat om kleinere prooien  uit de lucht te plukken.  Zelf zijn ze ook prooi voor bijvoorbeeld slechtvalken.   
Europese bijeneter  Europese bijeneters komen door heel Europa wel voor ,maar hier  het meest. Ze danken hun naam aan hun dieet. Ze plunderen ieder jaar talloze bijennesten en eten ook andere insekten. Ze broeden in kolonies ,die koppels vormen. In het algemeen broeden ze gezamenlijk in rotswanden. 
Europese bruine beer   Bruine beren zijn een van de bekendste berensoorten op aarde,waar ook de over bekende Grizzlybeer een ondersoort van is. Bruine beren zijn alleseters ,eigenlijk eten ze meer plantaardig voedsel dan dierlijk voedsel .Integenstelling wat je zou verwachten. Ze leven solitair. Een vrouwtje paart met 1 of zelfs meerdere mannetjes. Na de winterrust  baart hij zijn jongen,doordat hij met meerdere mannen heeft kunnen paren.Kan het zijn dat ze meerdere jongen kan krijgen. In de winterrust eten beren niets,ze vallen dan ook gigantisch af.   
Europese blauwe scharrelaar  Europese blauwe scharrelaars danken hun naam aan hun gedrag.Mannetjes scharrelen  naar voedsel  om indruk te maken op een vrouwtje. Ze leven in vrij monogame koppels. Het zijn alleseters. Aas ,kleine zoogdieren,insekten,zaden,vruchten en noten gaan er allemaal wel in. Ook pakken ze wel eens prooien af voor roofvogels. In de zomer kleuren ze fel blauw in de winter worden ze groeniger,hierdoor vallen ze ook nauwelijks op. 
Europese flamingo   Europese flamingo's zijn standvogels.Ze leven het hele jaar door in grote kolonies bij meren. Als ze broeden vormen ze koppels..Ze maken hun nest op modderheuvels,waar ze gezamenlijk eieren leggen.Zodat de eieren tegenlijk uittkomen. Er zijn altijd een paar flamingo's die op de kleintjes passen.Een soort creche dus.   
Europese kameleon   Je verwacht het niet maar er leven echter ook kameleons leven in Europa. Ze zijn dan nog geen halve meter groot.Maar ze kunnen even goed van kleur veranderen. Zelf zijn het prooi en roofdieren. Ze eten zelf insekten,die ze met hun lange tong die uit zijn bek schiet vangen.  Hij word zelf gegeten door diversen andere roofdieren.   
Europese pijlstaart  Europese pijlstaarten overwinteren in Scanidavie en broeden zomers in het westen van Europa. Ze leven in monogame koppels.Mannetje vallen op door hun  donkerbruine verenleed en hun langere pijlstaart ,waar de naam aan dankt. 
Holenduif  Holenduiven danken hun naam aan het feit dat ze in verlaten dassen en konijnenholen broeden. Het is een van de weinige nog echte wildere duivensoort in Europa. De rest is allemaal opgevuld door kruisingen met verwilderde  postduiven. Dit vormt dan wel een bedreiging.Naast de jacht.Habitatverlies speelt ook ,maar dan een veel kleinere rol.    
Hop   Hoppen zijn verwant aan spechten. Ze broeden dan meer tegen de grond. Met hun snavel woelen ze de grond om ,om insekten te zoeken. Ze leven hoofdzakelijk in koppels. Het kuifje op zijn kop dient voornamelijk om emoties te kunnen aantonen.   
Iberische lynx   Iberische lynxen zijn van de 3 lynxensoorten de bedreigdste. Er leven nog enkele honderdtallen in het wild.Ze leven solitair.Door hun schutkleur vallen ze niet op,dit is dan weer ideaal voor het jagen. Je herkent deze soort aan de grootte en aan de kleur.   
Iberische steenbok  De iberische steenbok is de zeldzame ondersoort van de Alpensteenbok. Ze zijn ietsjes kleiner.Maar leven dan weer wel in grotere kuddes. Zowel mannetjes als vrouwtjes hebben hoorns.Om zichzelf en hun jong te verdedigen of om voor zijn harem te vechten,wat mannetjes doen.   
Iberische wolf   Iberische wolven leven integenstelling tot andere wolvensoorten in familliegroepen.Dit betekend ook dat ze geen grote prooien kunnen vangen.Daarvoor vullen ze hun menu aan met bessen.  Iberische wolven hebben veel te lijden gehad met de jacht,waardoor de soort stukken zeldzamer aan het worden is.   
Kleine torenvalk   Kleine torenvalken worden ook wel dwergvalkjes genoemd.Ze zijn ook iets kleiner dan de gewone Europese torenvalken. Ze eten insekten en kleinere zoogdieren.Mannetjes hebben vrij felle kleuren.Vrouwtjes zijn egaal licht bruin.   
Kreta stekelmuis   Kreta stekelmuizen danken hun naam aan hun  stekels op hun rug,die hen bescherming bieden. Ze hebben weinig natuurlijke vijanden. Ze komen in famillie groepen voor.   
Lammergier   Lammergieren  zijn echte boteters.Ze eten het merg uit de botten van kadavers. Die botten laten ze in het ravijn vallen,vanuit de lucht. Lammergieren zijn net als alle andere gieren bedreigd. Dit door de vergiftigde kadavers.   
Monniksgier   Monniksgieren zijn van de gieren van de oude wereld,dus van het  Afrikaanse ,Europese en Aziatische continent het grootst.Ze danken  hun naamaan hun kop wat lijkt op een monniken kap. Omdat monniksgieren de grootste zijn mogen ze als eerste eten bij een kadavers.Als zij uitgegeten zijn is de rest pas aan de beurt.     
Muurhagedis   Muurhagedisje worden amper 40 centimeter groot.Ze danken hun naam aan het feit dat ze op muren  vaak liggen te zonnen. Ze zitten ook overal.Het zijn insekteneters. 's winters gaan ze in een winterslaap.Dit doen ze onder de grond.   
Rotsduif   Rotsduiven zijn een van de wildere duivensoorten wat er nu nog leeft. Het zijn trekvogels die 's winters naar het midden oosten trekt. In het voorjaar komen ze weer terug om te broeden.   
Slangenarend   Slangenarenden danken hun naam aan zijn dieet.Hij eet slangen. Met zijn speciale  klauwen kunnen ze slangen goed beet pakken,zonder zelf gebeten te worden. Ze leven meestal in monogame koppels.   
Steppearend   Steppearenden  kunnen korte stukken vliegen.Ze zoeken meestal hun prooi te voet.Dit is handig ,want bij de grond vallen ze bijna niet op. Steppe arenden danken hun naam aan hun leefgebied,ze leven in open gebieden. Meestal zie je ze in monogame koppels.   
Vale gier   Vale gieren  leven vaak in monogame koppels of alleen. Als er ergens een kadaver ligt zijn ze daar als de kippen bij. Dan kan het een hele groep gieren worden. Al vechtend veroberen ze dan het hele karkas .   
Wielewaal  Wielewalen zijn kleine fel gekleurde vogels .Die in de warme gebieden van Europa voorkomen . Het zijn zaad en insekteneters. Ze leven alleen,maar zijn vaker ook verdraagzaam tegen soortgenoten. 
Zwarte ibis  Zwarte ibissen komen bijna in heel Europa voor.Maar hier  zitten ze het meest. Het zijn waadvogels die in wateren  schaaldieren ,visjes en algen eten. Ze komen voor in koppels of  in kleine groepen. 
ALPEN
de bergen van west naar oost Europa 
De alpen zijn de hoogste bergen van Europa .Die van zuid Frankrijk naar Oostenrijk loopt.  Hier is ook heel wat leven in de brouwerij.Ontdek het hier ! 
Alpenkraai   Alpenkraaien zijn heel anders dan andere kraaiachtigen .Ze behoren tot de zangvogels. Je herkent ze aan  hun  rode snavel.Hetn zijn hoofdzakelijk insekten en zaadeters.Maar kleine zoogdieren gaan er soms ook wel in. Ze leven in koppels.   
Alpenmarmot   Alpenmarmotten leven niet zo hoog in de Alpen.Ze leven in vrij grote familliegroepen ,die meerdere generaties kunnen bevatten. Mannetjes herken je aan hun grootte. Ze zijn veel groter en gespierder. Het zijn gras en zaadeters. Ze leven in holenstelsels die meerdere kamers bevatten.Net als de mens is er ook een wc,voedselopslag en een kamer waar de jongen geboren worden. Alpenmarmotten zijn ook geliefde prooidieren.   
Alpen sneeuwhoender   Alpen sneeuwhoenders vallen door hun  bruinwitte verenkleed bijna niet op in de bergen. Het zijn prooidieren,vooral bij roofvogels zijn ze heel geliefd.  Ze leven hoofdzakelijk alleen of in koppels.   
Alpen steenbok   Alpensteenbokken zijn stukke algemener dan zijn Iberische ondersoort. Toch worden ze bejaagd voor hun hoorns. Ze leven in harems.Bokken hebben grotere hoorns dan de vrouwtjes. Bokken  hebben deze om te vechten tegen rivalen. Vrouwtjes noem je dan uiteraard geiten,die hebben ze om hen en zijn jongen te verdedigen.  Het zijn grazers.   
Gems   Gemzen leven in grote harems. Bokken zijn iets groter dan de geiten. Ze zijn gevoelig.En kunnen ook door stress sterven. Ze worden dan ook veel  bejaagd.   
Europese wilde schaap   Het europese wilde schaap  is een ondersoort van de moeflon.Die meer in het Aziatische continent voorkomen. Ze hebben wel dezelfde leefwijze. Rammen beschermen hun harem met hun grote hoorns. Vrouwtjes beschermen hen en hun jongen met zijn veel kleinere hoorns.   
IN ONZE ACHTERTUIN

Het gematigde klimaat met het Europese wild,vlakbij ons  
Men heeft vaak geen idee wat er allemaal in zijn buurt afspeelt,want je hoef echt niet het platteland op om dieren en natuur te zie.In steden ,dorpen,stadsparken is ook genoeg te beleven. Dit pakken we even samen ,om al het wild te laten zien wat op het platteland ,steden en overal voorkomt. Vandaar de noemer "In onze achtertuin... "   
Adder Adders zijn een van de weinige gifslangen die in  koudere gebieden voorkomen. Ze leven echt in heel het euroazische continent. Extreem giftig zijn ze niet voor mensen althans. Toch vallen er veel doden bij huishonden door een beet van deze slang.Dit is eigenlijk bedoeld als verdedigingstechniek.En zullen het dus ook nooit met opzet doen. Het gif van een gifslang is bedoeld om prooien te doden ,voordat ze het opeten.  Adders zijn sowieso aschuw voor mensen. Ze verstoppen zich vaak onder het gras.Niu weet je ook waar het spreekwoord "een addertje onder het gras " vandaan komt !   
Appelvink  Deze kleurrijke vogel broed zomers in heel europa en 'swinters trekken ze naar zuid europa . Hier is het dan warmer en meer voedsel te vinden. Ze leven solitair buiten de broedperiode. Het zijn zaadeters. 
Blauwe reiger   Blauwe reigers zijn heel algemeen in grote delen van europa. Ze leven buiten de broedtijd alleen. Door stil te staan in het water en heel snel toe te slaan kan hij succesvol  jagen op vis,insekten,kikkers en kleine zoogdieren.   
Boomklever   Boomklevers danken hun naam aan het feit dat ze  dichtbij bomen leven. Ze eten hier insekten. Ook broeden ze hierin. 
Boommarter  Boommarters maken nesten die door spechten gemaakt zijn,hier baren ze hun jongen. Ze leven solitair,alleen in de paartijd komen ze bij elkaar. Ze eten  kleinere zoogdieren en vogels,maar ook aas ,eieren en bessen.   
Boomvalk  Deze valken behoren tot de middelgrote valken .Ze zijn heel snel en wenmdbaar,zodat ze vogels kunnen grijpen. Boomvalken worden bedreigd door het landbouw gif en de jacht. 
Bos muis   Bosmuizen leven in holen in bossen,hier werpt het vrouwtje ook om de 10 weken een nestje. Ze  zijn een geliefd prooidier voor roofdieren.   
Bosuil   Bosuilen zijn zeer algemeen. Ze broeden in hoge boomholen die ook spechten hebben uitgeholt. Ze eten  kleinere zoogdieren. Ze hebben zwarte ogen wat betekent dat ze 's nachts actief .  Gele ogen is dag actief en oranje ogen zijn schemer actief.    
Brasem  Brasems behoren tot de karperachtige,waar ze ook op lijken. Echter worden ze minder groot .En eten ze naast algen ook insekten. Vaak leven ze ook in kleine scholen. 
Bruine rat   Bruineratten komen talrijk voor. Ook in onze geschiedenis speelde hij een groote rol,hij droeg namelijk de pest mee. Tegenwoordig draagt hij ook veel ziektes die niet gevaarlijk voor ons zijn .  
Bunzing  Bunzings zijn echte nachtactieve  jagers. Ze eten bessen,vogels,eieren,insekten en kleinere zoogdieren. Ze leven hoofdzakelijk solitair.Overdag slapen ze in een hol.  Door de jacht,bont industrie en vernietiging van het habitat is de bunzing bedreigd. 
Dagpauw oog   Dagpauw ogen zijn vrolijk gekleurde vlinders. Door verdwijning van bepalde bloemen en planten word deze ook zeldzaam. Deze vlinders eten  nectar,waardoor bloemen voor hen van levensbelang zijn . 
Das 

meles meles 
 Dassen   wonen in familliegroepen die in burchten leven. Het zijn nachtelijke jagers. Ze eten allerlei kleinere dieren. Ze zijn tegenwoordig zeldzaam door vernietiging van hun leefgebied. De burchten graven ze zelf .Soms wonen zelfs meerdere generaties in een eeuwenoude dassenburcht.   
Drie doornige stekelbaars   Deze kleinere visjes leven zowel in zoet asls zout water. Ze paren in zoet water mannetjes lichten dan helemaal rood op,dit vinden de vrouwtjes aantrekkelijk. Ze eten insekten. Ze leven in scholen.   
Dwergmuis   Dwergmuizen leven veel in velden. Ze klimmen wel eens in planten om eten te zoeken.Ze eten granen en zaden. Veel roofdieren jagen op hen.   
Edelhert   Edelherten zijn een van de grootste herten van dit continent. Hindes leven in groepen .Mannetjes meestal  alleen. In het najaar,wanneer de bronstijd is  pronken ze met hun geweien,waarna de paring volgt. Dan  vallen de geweien af. Gelukkig ontwikkeld hij snel een nieuwe gewei.   
Egel   Egels zijn nachtelijke jagers die insekten eten en soms ook wel eens kleine zoogdieren. Ze leven solitair. Egels zijn heel kwetsbaar door het drukke verkeer en habitat vernietiging.  
Ekster

pica pica  
 Eksters zijn brutale vogels .Ze komen vaak op aas af en pakken ook voedsel van mensen of zelfs andere roofdieren af. Ze leven in monogame koppels.   
Europese bever  Per jaar knaagt de bever 300 tot 400 bomen om voor de bekende burchten te bouwen.Deze burchten hebben een ingang  die via het water  gaat. Hier zijn ze veilig. Je herkent bevers aan zijn lepelvormige staart. Ze leven in familliegroepen en zijn vegetarisch .   
Europese boomkikker   Deze kikkers leven in bomen en (braam) struiken waar hun naam ook al dankt. Vaak zie je ze in de regen het meest. Ze eten hier insekten. 'Swinters houden ze een winterslaap.   
Europese bosfazant  Deze loopvogels zijn door de ronmeinen jaren geleden meegenomen vanuit de aziatische bossen naar dit continent. In hun oorspronkelijke leefgebied zijn ze bedreigd. In europa komen ze echter veel voor. Mannetjes zijn fel gekleurd,vrouwtjes niet ,omdat ze onopvallend moeten broeden.   
Europese buizerd
buteo buteo  
 Europese buizerds komen vooral in het westen veel voor. Ze  kunnen heel veel kleuren hebben zoals wit,donker of licht bruin maar  ook zwart. Ze leven buiten de broedtijd meestal alleen.  
Europese modderkruiper  Europese modderkruipers zijn famillie van de bloedzuigers.Ze zuigen bloed en algen,wat hen voed. Ze leven in rustige wateren.Meestal houden ze zich schuil op de bodem.
Europese moerasschildpad   Deze schildpadden worden bedreigd door fauna vervalsing. Ze houden 's winters een winterslaap. Zomers leeft hij in moerassen met wel 30 tegenlijk. Ze eten insekten en kleine vissen.   
Europese kanarie   Deze vogels lijken heel veel op de groenling.Echteris ie geler van kleur. Met deze vogels gingen ze kweken tot de huiskanaries van nu,waarvan er nu verschillende kweekvarianten van zijn . Ze eten zaden. 
Europese kraanvogel 
grus grus 
 Deze vogels trekken in het najaar naar afrika. In het voorjaar vormen ze koppels en gaan ze broeden.  Kraanvogels doen een paringsdans dat we baltsen noemen.   
Europese kwak Deze reigersoort leeft aan de oevers waar ze op vis en kleinere zoogdieren jagen. Kwakken zijn zeldzamer aan het worden.Door  milieu vervuiling 
Europese meerval   Is een van de grootste zoetwatervissen uit heel europa. Ze kunnen 2,5 meter lang worden en over de 100 jaar oud worden. Gemiddeld kunnen ze zo'n 70 jaar oud worden.  Door vervuiling van de europese wateren is hij bedreigd geworden en in sommige gebieden zelfs uitgestorven. Ze eten vissen en kleinere zoogdieren,watervogels en insekten.   
Europese nachtegaal  De naam van deze vogel klinkt heel exotisch maar is het niet. Hij trekt elke winter van Eeuropa naar afrika,waar ze overwinteren. Het is een insektenetend vogeltje. 
Europese nerts   Europese nertsen worden verdrongen doorde ingevoerde amerikaansenerts. Ze leven nog in kleine aantallen in oost europa. Ze leven solitair. Ze eten kleine zoogdieren.  
Europese oehoe 

bubo bubo 
 Deze uil is de grootste uil ter wereld,ze eten dan ook grote prooien tot aan kleine herten en vossen aan toe. Ze  broeden in koppels.Mannetjes zijn bij uilen kleiner dan vrouwtjes. Ze zijn in sommige landen zeldzaam.   
Europese ooievaar   Ooievaars staan al jaren symbool voor het nieuwe leven. Ze leven in monogame koppels. 'Swinters trekken ze naar afrika. Zomers komen ze weer terug om te broeden.  Ze eten kleine zoogdieren,vis,ambfibieen en insekten.   
Europese otter
Lutra Lutra  
 Otters zijn jarenlang bedreigd geweest en in sommige gebieden nog ,vanwege het vervuilde water . Hierdoor kunnen otters moeilijker jagen. Ze leven solitair of in gezinsverband. Ze leven altijd vlakbij water.   
Europese rivier keeft   Ook europese rivierkreeften hebbenlast van fauna vervalsing. Ze zijn verdreven door de amerikaanse rivier kreeft  die dekreeftenpest mee,waardoor  veel kreeften stierven. Ze eten algen.  
Europese waterral   Dit kleinere watervogeltje leeft vooral bij zoet en zout wateren.Meestal verscholen in het riet.Hier eet hij insekten,schaaldieren en visjes. Het zijn solitaire vogels.Naast waden kunnen ze ook prima zwemmen.  Het zijn kwetsbare vogels. Door vervuiling van het water,verdwijning van het riet en diversen ziektes  maakt dat deze vogel zeldzaam word. 
Europese wilde kat   Deze katten zijn het meest verwant aan onze huiskat. Hij word bedreigd  door de jacht,vernietiging van het leefgebied en kruising met huiskatten. Zelf jagen ze op kleinere zoogdieren. Ze leven solitair.  
Europese zeearend   Word ook wel vliegende deur genoemd,vanwege zijn grootte. Ze leven in monogame koppels. Ze hergebruiken het nest ook jaarlijks ,zo kan het gebeuren dat een oud koppeltje een nest heeft wat net zo groot is als een 2 persoons bed. Ze eten eigenlijk veel kleine zoogdieren,vis,vogel en kadavers. Ook af en toe grotere prooien. Ze zijn bedreigd door de jacht en vergiftigingen.   
Forel  Forellen zijn vrij grote roofvissen die in scholen leven.  Ze eten gewonde en zieke kleinere vissen,schaaldieren en soms ook een eend,of andere vogels. Ze kunnen 2,5 meter lang worden en maarliefst 50 kilo wegen.
Fuut   Futen zijn echte viseters. Ze duiken die op in meren en riviern. Hoofdzakelijk leven ze solitair.In de broedperiode doen ze een paringsdanst, (balst)  waarna een nestje word gebouwd en eieren word gelegd. Als de jongen uitkomen kruipen ze op de rug van hun moeder.   
Gekraagde roodstaart  Mannetjes van de gekraagde roodstaart zijn fel gekleurd.De vrouwtjes zijn lichtbruinig van kleur.  Het zijn insekteneters. Ze leven vooral aan bosranden. 
Gele kwikstaart   Deze vogel is opvallender dan de zwart witte kwikstaartjes. Ze eten zaden. En leven in koppels. Ze komen minder voor dan de zwart witte kwikstaart. 
Gewone bidsprinkhaan   Deze sprinkhanen leven solitair.Met hun klauwen verdedigen ze zich zowel tegen soortgenoten als tegen roofdieren. Na de paring een het vrouwtje die veekl groter is het kleine mannetje op.Waarna de eieren en ook de jongen volgen. Ze eten andere insekten.  
Gewone damhert   Deze damherten leven in hechte harems,door de gestippelde vacht vallen ze niet op . Deze herten zijn vrij algemeen en bestaan ook in een zwarte of witte variant.   
Gewone pad  In het najaar begint de paddentrek Alle padden trekken naar wateren  om te paren en eieren te leggen.Soms moeten ze ook wegen oversteken dit vormt een grote bedreiging. Padden zijn groter dan kikkers en zijn bruin van kleur.  
Gierzwaluw  Deze vlugge vogels eten insekten die ze bij het water vangen. ,daardoor leven ze altijd bij wateren. Ze broeden in kliffen in zuid en west europa. Hier broeden ze in kolonies die koppels vormen.   
Goudhaantje  Goudhaantjes hebben net zoals een haan een kam,waaraan zijn naam dankt. Ze leven semi solitair. Deze kleine vogeltjes vallen nauwelijks op. 's wintyers zie je ze het meest in west Europa. In de zomer zitten ze meer in oost Europa. 
Goudvink   Goudvinken danken hun naam aan hun rood roze borst dat bij mannetjes het felst is. Het zijn zaadeters. Ze leven in verschillende samenstellingen.   
Grauwe gans   Grauwe ganzen zijn zeer algemeen in veel gebieden,wat voor boeren een ramp is aangezien daar geen vee graast. Ganzen leven in monogame koppels ,ze kunnen veel kinderen krijgen.   
Grijze wolf 
canus lupus
 Deze wolven leven in roedels  dat gelijd word door het alfakoppel dat steeds jongen krijgt. Ze zijn een van de meest bekende en algemeenste wolvensoort. Doordat ze in roedels jagen kunnen ze ook grotere herten pakken en soms zelfs wisenten.   
Griekse landschildpad   Deze schildpadden zijn zomers veel te vinden in griekenland en omstreken. 'Swinters  graaft hij zich in in een hol . Door de illegale handel zijn ze zeldzamer geworden in griekenland zelf. Ze eten planten.   
Groene kikker   Groene kikkers zijn heel algemeen in europa,maar door invoering van amerikaanse kikkers word hij in enkele delen verdreven. Met hun lange tong kunnen ze insekten vangen.  Ze leven hoofdzakelijk alleen of in  kleinere groepen.   
Groene specht  De groene spect is 1 van de bedreigdste  van de 5 spechtensoorten. Ze vallen door hun groene kleur nauwelijks op.  Spechten hebben een  lange tong die om  zijn hersenen zit gewikkeld,zo kunnen ze die razendsnel in en uit schieten.
Groene zeelt    Deze vissen leven in kleine scholen in europese wateren .Ze eten voornamelijk algen .'Swinters leven ze wat dieper in het water ,waar ze zich lekker opwarmen.  
Groenling   roenlingen hebben een groene vacht,waardoor ze bijna niet opvallen. Ze leven buiten het broedseizoen alleen. In het najaar trekt hij net als bijna alle vinkachtigen naar zuid europa,waar ze het lekker warm hebben. Het zijn zaadeters.  
Grote atalanta   Deze vlinders zijn zeer algemeen in heel europa. Ze zijn of rood of oranje van kleur. Ze eten rotte vruchten en nektar. 
Grote bonte specht   Is een van de meest voorkomende soort.  Ze zijn veelal schuw.Je hoort ze vaker als ze bezig zijn met een boomhol. Ze zijn de grootste spechtensoort. 
Grote zilver reiger  Grote zilverreigers zijn helemaal wit. Ze leven altijd vlakbij wateren,waar ze op vis jagen. Ze broeden echter in het riet. Langere tijd waren ze zeldzaam geweest in Europa,doordat het milieu zodanig vervuilt werd. Maar de aantallen stijgen dus het is goed nieuws. 
Havik  Haviken zijn echte vogel jagers. Ze zijn ook vrij wendbaar en dat moet ook willen ze een prooi uit de lucht vangen. Ze leven ook nog eens in bossen. Ze leven vrij solitair. 
 
 
Hazelworm   Behoort tot de pootloze hagedissen. Hij word vaak als een slang aangezien ,al eten ze wel kleine zoogdieren.  Ze komen vaak na een regenbui boven de grond.Bij droogte of kou blijven ze meestal in de grond.   
Hermelijn  Hermelijnen zijn zo groot als een flinke rat.Maar zijn in staat om grotere prooien zoals konijnen en hazen te doden en op te peuzelen. Dit doen ze  door een dansje te doen,zodat  de prooi afgeleid word en juist dan slaan ze toe. Hermelijnen vallen niet op  in de natuur .Dit komt door hun vacht.'swinters word deze wit,zodat ze in de sneeuw ook niet opvallen.  Hermelijnen behoren tot de oer-Europese fauna.Ze verdwijnen helaas  door de menselijke jacht,vervuiling en vernietiging en door de bondindustrie. 
Hommel   Hommels komen in het voorjaar pas. Ze eten nectar en bestuiven bloemen en planten wat bijen en wespen ook doen. Ze steken echter niet . In de nazomer als de meeste insekten en ook de hommels vertrekken   paren ze. De eitjes komen dan de volgende zomer weer uit en de oudere dieren gaan dood.   
Houtduif   Houtduiven zijn de wilde variant van de stads en duiven in gevangenschap .Ze komen veelvuldig voor. Doordat veel postduiven in verwilderde  vorm voorkomen word deze soort ietsjes terug gedrongen.  
Huismuis   Huismuizen komen veel voor op sommige plekken,waar mensen zijnvormen ze overlast,doordat ze voedsel stelen. Het zijn favoriete prooidieren bij veel  roofdieren op nummer 1 staat.   
Huismus   Huismussen komen ook veel voor.Mannetjes zijn groter en donkerder,vrouwtjes zijn dan weer heel licht. Ze eten voornamelijk zaden en insekten maar bij mensen wonen ze ook ,waardoor sommige zich er aan passen.   
Iepenpage   Iepenpages komen niet veel meer voor. Dit komt doordat hun favoriete planten en bomen verdwijnen. Veel dieren hebben last van de gevolgen van het milieu. Niet alleen grote dieren maar zeker ook de kleine.   
Ijsvogel   Ijsvogels leven in monogame koppels.Ze leven meestal altijd wel bij het water ,waar ze op vis jagen. 'Swinters bevriezen meren en rivieren en gaan ook veel ijsvogels dood. Omdat we de laatste jaren mildere winters hebben overleven steeds meer ijsvogels het.   
Kauw  Kauwen zijn  famillie van de kraaien en raven. Het zijn alleseters  insekten,kleine zoogdieren,zaden en vruchten gaat er allemaal wel in.Omdat het standvogels zijn eten ze seizoensgebonden. Kauwen zijn erg intellegent en zijn ook veel bij mensen te vinden. Hij is ook relatief makkelijk tam te maken ,en daardoor werd hij vroeger ook als huisdier gehouden. Dit zie je gelukkig steeds minder. 
Kerkuil 

tyto alba 
 
 Kerkuilen zijn een van de talrijksteuilen van het continent.En leven zelfs ondersoorten op andere continenten.  Ze zijn wel kwetsbaar ,want veel uilen worden niet ouder dan 3 jaar terwijl ze in gevangenschap 25 jaar oud kunnen worden. Het zijn  nachtjagers.   
Kleine bonte specht   Dit kleine vogeltje is zeer kwetsbaar. Het is de kleinste spechtensoort.En komt op een paar plekken maar voor. Ze zijn bedreigd door verlies van hun habitat.
Kleine water salamander   Deze salamanders zijn door ziektes en uitdroging van moerassen heel zeldzaam geworden. Ze leven namelijk veelal in het water. Ze jagen op insekten.  
Kleine zilverreiger  Deze reigers zijn iets kleiner dan hun neef de grote zilverreigers. Daarnaast kun je ze herkennen aan hun zwarte snavel.  Kleine zilverreigers tref je vaak aan  in kleine groepen.In  het voorjaar ,wanneer ze gaan broeden vormen ze koppels.Die heel monogaam zijn.Buiten vis eten reigers ook muizen,kikkers en kleine vogels,vandaar dat boeren ook blij zijn als ze op de akker zitten. 
Knobbelzwaan   Knobbelzwanen zijn zeer algemeen. Ze leven in moniogame koppels,die dan elk jaar een nestje voortbrengt. De jongen klimmen op de rug van hun vader,die ze beschermd. Ze eten grassen.   
Koekoek   Koekoeken danken hun naam aan hun roep. Het zijn vrij gemene vogel,ze leggen hun eieren in een andermans nest. De eieren die er al liggen gooien ze eruit en de jongen  eten ze  op. Zelf eten ze kleine zoogdieren en zaden.   
Koolmees   Koolmezen behoren tot een van de meest voorkomende vogelsoorten. Ze eten zaden en insekten. Buiten de broedperiodes leven ze meestal alleen maar ze toleren wel soortgenoten. In de broedtijd gaan ze koppels vormen.   
Korenwolf   Kprenwolven worden ook wel europese hamsters genoemd. Ze zijn door de akkerbouw de laatste jaren  steeds zeldzamer geworden. Gelukkig komen er ook weer volopresetvaten voor ze. Ze leven 'snachts ,dan gaan ze op zoek naar zaden.   
Krakeend   Krakeenden  broeden meestal in het riet. Mannetjes en vrouwtjes verschillen nauwelijks qua kleur. Wel is het mannetje iets groter. Door de landbouw en vernietiging van het leefgebied zijn ze zeer zeldzaam. Ook kruisingen en inteelt met de wilde eenden spelen een grote rol .
Krooneend  Krooneenden leven inm vrij monogame koppels. Mannetjes hebben een hogere kop dan de vrouwtjes.Dit vinden de vrouwtjes aantrekkelijk. 
Kruisbekje  Kruisbekjes danken hun naam aan hun scheve snavel.Vroeger dachten ze dat dit een misvorming was.Maar toen ontdekte ze  deze nieuwe soort. Het is een zaadetende soort.Hij eet dan ook diversen zaden.En komt 's winters in west Europa voor.Zomers komen ze in oost Europa voor. 
Kuifeend   Kuifeenden danken hun naam aan hun kuifje wat geen functie heeft. Mannetjes zijn fel zwart wit van kleur. De vrouwtjes zijn wat doffer.  Ze leven in monogame koppels.
Kwartelkoning   Deze schuwe hoenders leven in dichtbegroeide gebieden,doordat deze ook verdwijnen worden deze zeldzamer. Ze eten zaden . En ze zijn heel solitair en stresgevoelig.   
Libelle  Libelles  leven meestal bij het water. Ze eten hier muggen en andere insekten. Libelles zien alles gevlekt,waardoor ze super snel kunnen vliegen. Grotere exemplaren worden ook wel koningslibelle genoemd. 
Meerkoet  Meerkoeten zijn vrij schuwe vogels. Ze leven in monogame koppels . Jonkies die in het riet  uit het ei kruipen zwemmen al direct mee met hun ouders. Ze eten waterplanten. De ouder dieren zijn zeer wakend over hun jongen. De geslachten zijn dan wel weer niet te zien.   
Mei kever  Mei kever danken hun naam aan dat ze in mei pas uitkomen. Deze insekten zijn in grote delen van dit continent zeldzaam geworden door insektcide en vernietiging van het leefgebied. Het zijn planteneters.   
Merel  Vroeger stond de roep van een merel symbool voor de aankomende regen. Merels leven alleen ,alleen in de broedperiode komen ze bij elkaar. Mannetjes zijn zwart van kleur ,vrouwtjes lichtbruin. Ze zijn meestal actief in regenbuien ,omdat dan veel insekten tevoorschijn komen.   
Middelste bonte specht   Deze komt vrij veel voor. Ze zijn de middelste van de bonte spechten,waaraan hun naam al dankt. Ze zijn schuw.
Naaktslak   Naaktslakken komen bij  regen en ander vochtig weer tevoorschijn. Meestal liggen ze dan onder  bladeren en stenen. Ze eten schimmels.   
 Patrijs   Ptrijzen zijn schuwe bos en veld bewoners,die graag beschut in de begroeiing zitten. Ze zijn heel scuw en vallen dan ook niet op. Ze zijn heel geliefd bij talloze roofdieren. Ze leven solitair of in koppels.  
Pimpelmees  Pimpelmezen herken je aan hun grappige kuifje. Ze leven alleen of in koppels of zelfs in gezinsverbanden. Het zijn echte zaadeters.   
Pos  Possen  liggen vaak stil op de bodem . Ze eten insekten en zijn meestal 's nachts actief. Ze leven alleen of in kleine scholen.   
Purperreiger  Purperreigers zijn een zeldzame verschijning in europa. Ze lijken veel op de blauwe reiger die het meest voorkomt. Hun zijn echter ietsje groter en hebben een rode gloed. 
Putter   Putters worden ook wel distelvinken genoemd. Die naam hebben ze te danken aan hun  voedsel. Ze eten namelijk zaden van o.a. distels.  Mannetjes zijn kleurrijker dan vrouwtjes. Meestal leven ze in gezinsverbanden.   
Raaf  Raven zijn een van de intellegentste zangvogels. Ze leven in verschillende groepsbanden. Ze eten alles vruchten,noten,zaden,insekten en zelfs eieren ,aas, kleine zoogdieren en soms staat zelfs vis op het menu. In de broedtijd vormen ze monogame koppels.   
Ransuil  Ransuilen zijn echte nachtjagers. Ze leven meestal buiten de broedtijd alleen. Ze lijken veel op oehoes door hun pluimen,wat niks met het gehoor te maken heeft overigens. De pluimen zijn om emoties aan te tonen. Ransuilen worden ook wel eens in groepen aangetroffen. Ze zijn vrij algemeen.   
Ree  Is een bekende maar kleine hertensoort.Meestal leven ze solitair. Bokjes hebben een klein gewei. Het zijn afleggers  moeder bevallen in de struiken en laten het jong liggen,waardoor het niet opvalt. Tussen het grazen door komen ze af en toe zogen. Ze zijn geliefd bij veel roofdieren. Ze zijn 's morgens en 's avonds vaak actief.   
Regenworm   Regenwormen vormen voor veel dieren het hoofdvoedsel. Zelf leven ze vrij diep onder de grond,waar ze overleven door voedingstoffen te eten die onder de grond leven.Slechts bij vochtigeweersomstandigheden komen ze boven de grond,waardoor ze kwetsbaar zijn. Regenwormen hebben eigenlijk verschillende lichamen.Elk ringetje bevat alle organen,wat ze nodig hebben,hierdoor kunnen ze zelfs nog in leven bijven  als ze doormidden worden getrapt door grotere (roof) dieren.   
Ribbensalamander   Op de Europese kleine watersalamander na is dit de grootste salamandersoort. Zijn naam dankt aan zijn strepen en stippen op zijn rug. Ze eten vooral insekten. 
Rietgors  De rietgors is maar een kleine vogel.Hij broed in het riet,waar zijn naam ook aan dankt. Mannetjes hebben een zwarte kop,hiermee maken ze indruk op de vrouwtjes.Die helemaal bruin zijn ,omdat ze onopvallend moeten broeden. 
Rietvoorn   Deze scholenvissen houden zich veel schuil in waterplanten. Ze eten insekten die ze vanuit het wateroppervlak halen. Zelf worden ze gegeten door talloze roofdieren.   
Ringslang   Ringslangen zijn geen giftige slangen. Ze eten andere ambfibieen en reptielen maar ook  kleine zoogdieren. 'Swinters houd hij een winter slaap.   
Roek  Roeken worden in de grote volksmond ook wel kraai genoemd. Ook roeken zijn famillie van de raven ,gaaien,eksters en kauwen. En ook heel intellegent. Ze leven vaak in enorme groepen ,waarmee ze voedsel zoeken. 
Rode bos mier   Deze mieren leven in kolonies ,net als bijen bestaan die uit werskters  , mannetjes en de koningin. Ze eten bladeren die ze naar hun holen slepen. Mieren zorgen vaak voor overlast .Rode bosmieren zijn niet giftig ,wat veel word gedacht. Ze zijn wel zeldzamer.   
Rode eekhoorn   Iedereen kent de eekhoorn wel met zijn pluimstaart,waarmee ze kunnen sturen en hun evenwicht bewaren. Mannetjes zijn roder van kleur dan de vrouwtjes. Ze leven solitair. Jongen worden geboren in boomholen. Ze eten zaden,noten en vruchten.   
Rode vos 

vulpes vulpes 
 Vossen komen veel voor. In sommige gebieden vormen ze wel eens een plaag. Ze leven solitair,maar ook wel eens in gezinnen. Ze eten kleinere dieren en vogels. Ook gaan ze soms vuilnis eten in steden en dorpen,waar er confrontaties ontstaan met boeren.   
Rode wouw   Rode wouwen lijken op het eerste gezicht op buizerds  . Echter zijn zij wat groter. Je herkent ze aan hun witte kop en roodachtige verenkleed. Ze leven in monogame koppels. Ze eten kleinere zoogdieren.   
Roodborst tapuit   Deze kleinere vogels zijn vrij zeldzaam. Het zijn insekteneters.Mannetjes zijn felgekleurd. Vrouwtjes wat doffer. Ze broeden in bomen.   
Roerdomp   Deze vogels vallen niet op in het riet door zijn schutkleur . Ze vangen vis ,door heel stil te staan en heel snel toe te slaan. Ze leven solitair.   
Rosse woelmuis   Woelmuizen zijn bij veel roofdieren een favoriet hapje. Ze zijn kleiner  dan de meeste muizensoorten wat in europa leven. Maar ze komen ook minder voor,dus men ziet ze ook niet veel. 
Rugstreep pad  Rugstreeppadden danken hun naam aan hun streep op hun rug. Ze zijn zeer algemeen,eigenlijk net zo algemeen als gewone padden. Alleen op bepaalde plaatsen zeldzaam tot zelfs uitgestorven. 
Sakervalk   Sakervalken  komen op dit moment weinig voor. In noord europa leeft nog een klein aantal. Ze jagen veelal op vogels. Die ze met hun wendbare vleugels uit de lucht kunnen halen.  Ze leven solitair maar in de broedtijd zijn ze wel  heel monogaam.   
Slecht valk   Slechtvalken zijn een van de snelste dieren op aarde. In een duikvlucht kunnen ze een duif of een andere vogel pakken. Deze duikvlucht kan wel 200 kilometer per uur gaan.  Ze leven buiten de broedtijd alleen.   
Slobeend  Slobeenden leven in koppels . Mannetjes zijn fel gekleurd. Vrouwtjes daarin tegen niet , zij zijn bruin van kleur. Ze eten waterplanten ,die ze in meren of rivieren opduiken. 
Smelleken   Smellens zijn ietsje kleiner dan de torenvalk ,maar minder schuw. Mannetjes zijn felgekleurd. Ze leven alleen en in de broedtijd in koppels.   
Snoek   Snoeken zijn de grootste roofvissen uit de europese zoetwateren. Hun voedsel bestaat uit insekten,vis en kleinere zoogdieren en vogels. Ze wachten hun prooi op in een hinderlaag . Ze kunnen heel groot worden ,wel 2,5 meter. Ze leven solitair. 
Sperwer   Sperwers zijn echte veldjagers. Ze eten hier kleinere vogels  en zoogdieren. Ze leven solitair.   
Spiegel karper   Zijn grotere vissen. Ze eten waterplanten ,algen en insekten.  Meestal leven ze in  scholen. Ze worden weleens gegeten door roofdieren.   
Spreeuw   Spreeuwen worden steeds zeldzamer door milieuvervuiling en door de fauna vervalsing.  Meestal zie je ze in kolonies samen vliegen,'swinters leven ze solitair. In die kolonies zitten allemaal koppels die gezamelijk broeden. Ze eten insekten.   
Steenmarter   Steenmarters zijn een van de algemeenste  marterachtigen. Vaak knagen ze aan autokabels ,omdat die in de visindustrie komen. Ze leven solitair.  
Steen uil   Steenuilen zijn een van de kleinste uilen op dit continent. Ze eten insekten en jonge vogeltjes. Ze leven buiten de broedperiode solitair. Ze zijn vrij talrijk in heel europa.   
Tafeleend   Tfeleenden zijn vrij algemeen in heel Europa. In de winter overwinteren ze in de warmere Europese gebieden. Tfeleenden leven in koppels,waarvan het mannetje opvallend gekleurd is.Om ook weer op te vallen voor de vrouwtjes. Vrouwtjes vallen juist niet op,doordat ze onopvallend moeten broeden. 
Torenvalk   Torenvalken leven buiten de broedtijd solitair. Mannetjes zijn veel feller gekleurd dan vrouwtjes. Ze bidden vaak voor dat ze een prooi pakken. Valken kunnen ultraviolet zien. Dus ze kunnen ook zien,waar een muisje bijvoorbeeld  geplast heeft.    
Trompet zwaan   Trompet zwanen leven in monogame koppels. Elk jaar trekken ze 's winters naar zuid europa waar ze overwinteren. Zomers trekken ze terug naar het noorden van europa om te gaan broeden. Ze danken hun naam aan hun geroep.   
Tuinslak   Ruinslakken komen bij vochtig weer vaak tevoorschijn .Ze eten vaak schimmels en baterien die voor ons schadelijk kunnen zijn. Ze bestaan in diversen kleuren. Zelf worden ze ook vaak gegeten.   
Vink   Vinken leven  alleen tot  in famillie groepen. Mannetjes zijn veel feller van kleur. 'S winters trekken ze naar zuid europa waar ze overwinteren. Vinken communiceren door hun roep wat per gebied kan verschillen. Ze eten zaden.   
Visarend   Visarenden zijn echte visspescialisten. Ze hebben speciale klauwen met extra harde schubben ,zodat de vis niet wegglipt tijdens het vliegen. Ze leven in monogame koppels.   
Vlaamse gaai   Vlaamse gaaien zijn zeer intellegente vogels. Ze eten alles,kleine zoogdieren,insekten,vruchten en zaden. Ze leven in monogame koppels. Ze zijn zeer talrijk.   
Vlieg   Vliegen ruimen uitwerpselen op van grotere dieren . Daarom zijn ze heel nuttig. Ze leven ook overal . 's winters gaan ze dood door de kou.   
Vliegend hert   Vliegende herten zijn een van de grootste kevers in europa. Ze zijn bedreigd door de opwarming van de aarde en milieu vervuiling. Ze eten bladluizen.   
Vuursalamander   Vuursalamanders vallen goed op. Ze zijn niet giftig. Ze eten insekten. Door een bepaalde schimmel nemen de aantallen drastisch af. De salamanders worden daarom zeldzaam.   
Waterhoen  Waterhoenders worden ook wel waterkippen genoemd. Ze leven vaker op oevers en broeden daar ook. Mannetjes zijn groter en kleurrijker.  Vrouwtjes ziijn minder kleurrijk en broeden onopvallend in het riet. Ze leven in hechte en monogame koppels. Ze eten insekten. Ook kunnen ze heel goed zwemmen.   
Wesp   Wespen leven zomers in kolonies. Dn bestuiven ze allerlei planten en bloemen. Ze zijn niet geliefd bij mensen ,omdat ze heel agressief  zijn. Echter doen ze alleen maar steken om  af te weren.   
Wild zwijn   Wilde zwijnen zijn veelvoorkomend in heel europa.  Ze leven in harems. Biggen hebben een schutkleur ,zodat ze niet opvallen. Want veel roofdieren lusten ze wel. Ze kunnen bij het verdedigen van hun jongen heel fel en agressief zijn. Varkens nemen graag een modderbad,dit is goed voor hun huid en beschermd ze tegen insekten.   
Wilde eend   Wilde eenden worden de laatste jaren steeds zeldzamer dit  door de jacht . Ze leven in monogame koppels .Mannetjes zijn felgekleurd en komen ook het meeste voor. Doordat ze niet trekken  en weinig verhuizen ontstaat er in een gebied al snel inteelt.  
Wilde haas   Wilde hazen zijn de grootste van konijnensoort. Jonkies worden kant en klaar geboren en kunnen direct op zichzelf. Ze eten grassen. Ze worden veel bejaagd zowel door mensen als door roofdieren.   
Wilde konijn  Wilde konijnen zijn iets kleiner dan hazen ,door uitbraak van diversen konijnenziektes zijn ze schaarser geworden. Konijnen werpen jongen in hun holen ,de jongen zijn helemaal hulpeloos en blind. Na enkele weken komen ze uit hun hol. Ook konijnen zijn prooidieren.   
Woudaapje  Woudaapjes zijn famillie van de reigers. Ze komen vooral veel voor bij het riet  bij zoetwater meren. Hier eten ze kleinere vissen. Woudapen danken hun naam aan hun klimgedrag,met hun 2 poten klimmen ze in het riet.Net zo behendig als een aap. Woudapen vallen ook niet op in het riet,door hun schutkleur. 
Zilvervos  Zilvervossen zijn eigen gewoon de rode vos,maar dan in een grijze kleur. Deze variant word actief gekweekt in de bont industrie. Waar wel eens wat exemplaren ontsnappen en in het wild leve. Ook worden deze  vossen wel eens als huisdier gehouden. 
 Zomertaling   Deze eendensoort leeft zomers in grote delen van europa. 'S winters leven ze in het  oosten van europa tot in de aziatische amoer. Zomertalingen zijn ook monogame vogels. 
Zwarte mier   Zwarte mieren komen veel meer voor dan rode bosmieren. Ze zijn ook niet zo agressief. Ze leven ondergronds in een kolonies. Ze eten bladeren en kadavers.   
Zwarte specht   Deze vogels zijn zeer zeldzaam. Het is een van de 5 spechten soorten. Ze eten insekten.En broeden in zelfuitgehakte boomholen. Ze leven solitair,alleen in de broedperiode komen ze bij elkaar. 
Zwarte wouw   Deze vogels leven meer in zuid europa  . Ze leven hier in monogame koppels. Ze  vangen vaak kleinere zoogdieren. Ze zijn donkerder van kleur,waardoor ze niet gauw opvallen.   
Zwart witte kwikstaartjes  Deze vogels  komen steeds meer voor. Het zijn insekteneters. Ze leven in koppels. Ze danken hun naam aan hun op en neer gaande staart.   
KUST EN WEIDE 

langs de stranden en de polderlanden en weides 
 
Aan het einde van het land,vlakbij zee is ook genoeg leven.  Er komen genoeg vogels voor en ook vrij grote roofdieren. Ook in de "lage landen "  dat zijn de stukken land wat door de mens  verlaagd zijn tot onder de zeespiegel.Wat we polders noemen. 
Aalscholver   Aalscholvers vind je zowel in zoet en zout wateren.  Ze leven hier in grote kolonies .Als ze gaan broeden vormen ze wel koppels. Ze eten diversen vissoorten. Die hij uit het water vist. Aalscholvers zijn ook verre vliegers.Ze vliegen vaak land in waarts om nog ergens in een vijver,meer of aan de kust een visje te pakken.  Regelmatig zie je aalscholvers veel zonnen met hun vleugels wijd gespreid.Dit doen ze ook om hun vleugels te drogen.   
Alk   Alken  broeden op de rotskusten .Hier leven ze eigenlijk altijd wel. Ze eten vis ,die ze met een duikvlucht uit het water duiken.  Ze leven in koppels. Alken kun je herkennen aan hun witte streep boven aan hun snavel.   
Bergeend   Bergeenden  danken hun naam aan het feit dat ze in oude konijnenholen in de duinen broeden. En ook omdat ze "bergen" jongen kunnen krijgen.  Maar negen van de tien keer  overleven er van de 10 er maar 2.De rest gaat dood door de roofdieren. Bergeenden eten grassen.En leven in monogame koppels.   
Bering strandloper  Beringstrandlopers herken je aan hun  donkergrijze verenkleed. Dankzij die kleur  vallen ze niet op tussen de rotsen,waar ze in getijde poelen voedsel zoeken.Ze eten kleine visjes en schaaldieren. 
Blauwborst   Blauwborstjes danken hun naam aan hun blauwe borst.Wat de vrouwtjes dan weer niet hebben. Ze komen het hele jaar door in deze gebieden voor. Mannetjes imponeren ook met hun blauwe borst. Ze eten zaden.   
Blauwe kiekendief   Blauwe kiekendieven zijn lichtgrijs van kleurachtig .Hoog in de lucht ziet dit er blauwachtig uit,vandaar de naam. Mogelijk dient dit dan ook voor camouflage. Ze eten over het algemeen kleinere zoogdieren.   
Bontbek plevier   Bontbek plevieren  zijn vrijwel altijd in grote groepen aan de kust te vinden. Ze broeden dan ook in de duinen.Door verstoringen,roofvogels en minder ruimte in het leefgebied worden ze bedreigd.  Het zijn waadvogels,ze eten schaaldieren.   
Bruine kiekendief   Bruine kiekendieven danken hun naam aan hun bruine verenkleed. Je herkent ze in de lucht aan hun grootte. Ze zijn ietsjes kleiner dan buizerds. Het zijn wel echte vogel vangers. Hun klauwen zijn daarop ook gebouwd. Via de termiek plukken ze ook vogels uit de lucht.   
Drieteen strandloper   Drieteenstrandlopers hebben zoals de naam al zegt drie tenen per poot. Het zijn waadvogels die we 's avonds en 's morgens vroeg aan de kust aantreffen.  Ze eten over het algemeen schaaldieren. Zelf zijn  ze  ook een prooidier voor bijvoordbeeld vossen en roofvogels.  
Eidereend   Eidereenden leven meestal  in koppels.Dan zie je duidelijk wie het mannetje en vrouwtjes is. Mannetjes zijn miooi zwart wit gekleurd,vrouwtjes zijn bruin. Dit is ook weer omdat de vrouwtjes  onopvallend moeten broeden. Integenstelling tot andere eenden zijn dit viseters. Die de vis ook echt opduiken. Het is famillie van de ijsduiker,die dit allemaal doen .  
Europese lepelaar   Europese lepelaars zijn de enige lepelaarssoort die in de koudere gebieden leeft.En is tevens ook de grootste  lepelaarsoort. Ze broden hier in Europa. Ze overwinteren echter in de warmere streken in zuid west Europa tot aan Afrika. Ze eten visjes en schaaldieren. Lepelaars danken hun naam aan hun vorm van hun snavel,waarmee ze goed kunnen waden.   
Gewone zeehond   Gewone zeehonden zijn ietsje kleiner en ook anders gebouwd dan de grijze zeehonden. Tegenwoordig komen ze wel weer veel voor. Door de jacht,milieuvervuiling en uitbraak van ziektes was dit 100 jaar geleden wel anders. Ook dit blijft tegenwoordig nog steeds een probleem. Zeehonden zijn vis ,platvis en schaaldier eters. Zeehonden zien niet goed.Maar horen en voelen met hun snorharen des te beter.   
Grauwe kiekendief   Grauwe kiekendieven zijn iets minder blauw van kleur dan de blauwe kiekendieven. Ze komen dan ook niet zo heel veel  voor.  Het zijn ook vogelvangers. Die ze uit de lucht plukken.   
Grijze zeehond   Grijze zeehonden zijn een van de grootste robben die we  kennen in Europa. Volwassen mannetjes kunnen al gauw over de 100 kilo wegen. Het zijn vis,platvis en schaaldier eters.  Zeehonden zijn verre zwemmers.Ze zwemmen soms wel duizenden kilometers ver. Zwemmen kunnen ze  dan ook als de beste.Op het land bobberen ze maar wat onhandig . Integenstelling tot de gewone zeehonden  baren ze hun jongen 's winters.Ook krijgen ze een wintervacht.In maart verharen ze dan ook.   
Groenpoot ruiter   Groenpootruiters zijn waadvogels. Ze danken hun naam dan ook aan hun groene poten. Ze eten over het algemeen schaaldieren.   
Grutto   Grutto's worden bedreigd doordat er niet veel grond meer over is om op te broeden.Ook de jacht en verstoring speelt een rol. Mannetjes  zijn iets groter dan de vrouwtjes. Ze eten over het algemeen insekten. Ze leven alleen,maar tegen soortgenoten zijn ze wel verdraagzaam.   
Jan Van Gent   Jan van genten zijn echte zeevogels. En broeden aan de rotskusten. Mannetjes en vrouwtjes verschillen nauwelijks van elkaar.Meestal leven Jan Van Genten in kolonies die ook koppels vormen. Ze eten vis die ze vanuit grote hoogte kunnen opsporen.Dan duiken ze als een bom erop af.   
Kievit   Kievitten  broeden  ook op de grond. Door verstoringen,jacht en habitatvernietiging gaat deze soort achteruit. Ze leven hoofdzakelijk alleen of in koppels. Het zijn insekteneters.   
Kluut   Kluten zijn waadvogels die in grote kolonies vormen.In de broedperiode,meestal in het voorjaard broeden ze in koppels in de duinen. Ze eten schaaldieren en kleinere vissen die ze aan de kust vangen.  
Kok meeuw   Kokmeeuwen  herken je aan zijn zwarte kop. Het is een relatief kleine meeuwensoort. Ze leven in monogame koppels. Het zijn alleseters. Hun natuurlijke voedsel is vis en schaaldieren.De mens heeft zoveel invloed erop gehad dat ze alles eten.   
Pappegaaiduiker   Pappegaaiduikers danken hun naam aan hun kleurrijke snavel. Ze leven in grote groepen,maar broeden in koppels op de rotskusten. Ze duiken als een bom het water in om vis te vangen. Per keer halen ze een hele bek vol vis uit zee.   
Rothgans   Rothganzen zijn donkerder van kleur.Tussen het riet vallen ze dan ook helemaal niet op. Ze leven in koppels. Het zijn standvogels. Ze eten hoofdzakelijk grassen.   
Scholekster Scholeksters leven in koppels. Het zijn waadvogels en tegenlijkertijd ook weide vogels. Ze eten naast schaaldieren ook kleinere zoogdieren en insecten.  Bij gevaar maken ze een luidschreeuwend geluid.   
Tureluur  Tureluurs zijn echte steltlopers. Ze leven in kleine groepen.En broeden in het duingebied. . Ze eten kleinere vissen en schaaldieren. 
Velduil   Velduilen zijn dagactieve uilen .Die echt alleen maar aan de kust en in de weides jagen op kleinere zoogdieren en vogels.  Ze leven solitair. Door het verdwijnen van het leefgebied,gif en de jacht worden ze steeds zeldzamer.   
Visdiefje  Visdiefjes leven semi solitair. Dit  betekend dat ze zowel alleen leven als in groepen. Die groepen zijn puur afhankelijk van het voedsel aanbod. De naam zegt  eten ze veel vis. Die ze zelf vangen of van andere vogels en zelfs vissersboten afpakken.  Ze broeden echter op de rotskusten. Het zijn dus verre vliegers,regelmatig vliegen ze dan ook met vissersboten mee.  Visdiefjes worden ook wel  noordse sternen genoemd.   
Wulp   Wulpen zijn ook waadvogels.Ze  worden door verdwijning van het leefgebied steeds zeldzamer. Ze leven alleen of in kleinere groepen. Ze eten schaaldieren.   
Zeekoet   Zeekoeten leven op de rotskusten. Hier leven meerdere koppels bij elkaar die gezamenlijk een kolonie vormen. Ze duiken het water in om vis te vangen. Door milieuvervuiling sterven vele zeekoeten.   
Zilvermeeuw   Zilvermeeuwen zijn een heel algemene meeuwensoort. Ze worden donkerder geboren en later krijgen ze hun prachtige volwassen verenkleed. Ze leven in koppels .Meeuwen zijn verre vliegers. Ze kunnen echt een paar honderden kilometers afleggen.   
Zwarte ruiter   Zwarte ruiters zijn waadvogels die meestal dichtbij het riet leven.  Ze eten schaaldieren en kleine visjes . Zelf zijn ze prooi voor grotere vissen ,roofvogels en andere roofdieren.  Ze leven vrijwel solitair. Zwarte ruiters danken hun naam aan hun zwarte poten.   
DE TAIGA;S VAN OOST EN NOORD EUROPA 

het europese hoge en koude noorden en oosten 
In het noorden en oosten van Europa vind je nog echte Taiga's. Waar naald en loofbomen staanen het vrij koud kan worden. Aangrezend aan dit deel ligt de Aziatische Amoer. 
Baltische ringelrob  Baltische ringelrobben worden ook wel stinkrobben genoemd,omdat ze een stinkende geur  afgeven in het paarseizoen.  Het zijn kleinere robben. Die dan ook in kleinere groepen leven.   
Bosrendier   Bosrendieren zijn de bedreigde Europese variant van het rendier. Door kruisingen met het huisrendier en de jacht word hij bedreigd.  Bosrendieren leven hoofdzakelijk in harem groepen. Integenstelling tot de stepperendieren die in noord Amerika leven trekken zij niet. Ze eten planten,waaronder rendiermos.   
Euroazische lynx   Euroazische lynxen zijn in dit deel van Europa vrij algemeen. Ze jagen op kleine herten,hazen en ratten.Maar ook op diversen vogels natuurlijk. Ze leven vrij solitair.  Lynxen hebben lange poten en een kort staartje, waarmee ze gemakkelijker en geruisloos door de sneeuw kunnen lopen.   
Konings eidereend   Koningseider eenden zijn een stuk groter dan de "normale " eidereenden. Mannetjes hebben een knobbeltje op hun snavel. Ze eten vis.   
Laplanduil   Laplanduilen zijn  ietsje kleiner dan de oehoe,de grootste uil ter wereld. Maar echter half zo zwaar. Hij voed zichzelf met  kleinere zoogdieren en vogels.  Integenstelling tot veel dieren is het bij roofvogels en uilen zo dat het vrouwtje kleiner is dan het mannetje.   
Scanidavische muskusos   Scanidavische muskusossen hebben dezelfde eigenschappen als hun noordelijke ondersoort.De groenlandse muskusos. Beide zijn het famillie van het schaap. Meer lezen over muskusossen en de andere ondersoort ? klik dan op noord Amerika-Poolgebied.   
Sterlet   Sterlets zijn de Europese variant van de steuren. Ze worden veel gekweekt voor hun eieren,dat verkocht word als kaviaar. Dit vormt ook een bedreiging ,doordat ze ook nog uit het wild hiervoor gehaald worden. Ook worden sterlets vaak in  vijvers gehouden.   
Wisent   Wisenten worden ook wel Europese bizon genoemd. GHet is een van het grootste wilde landdier in Europa.  Ze leven in kuddes. De stieren beschermen hun harem. De koeien beschermen zichzelf en hun kalveren met hun hoorns tegen roofdieren. Helaas zijn wisenten ook bedreigd door de  jacht en verkleiningen van het leefgebied. Dit was honderd jaar geleden zodanig een probleem ,dat de wisent op de rand van uitsterven stond. Inmiddels is hij in heel Europa  weer  uitgezet .En gaat het steeds beter met de Wisent.   
Zweedse wolf   Zweedse wolven worden ook wel Scandinavische wolven genoemd. Het is een ondersoort van de Grijze wolf die  alleen in noord Europa en scanidavie voorkomt.  Door de jacht is hij zeldzaam,vooral nu de jacht legaal gaat worden.Word deze ondersoort bedreigd. Ook verkleining van hun leefgebied speelt een grote rol.   


homepagede mensenwereld Australie AzieEuropaZuid AmerikaNoord AmerikaAfrikaGastenboekFotoalbumUitgestorven dierensoortenDWA blog Wereld zeeen en oceanen