Noordpool gebied
Toendra
Toendra

 TOENDRA 

De toendra's van heel noord amerika 
Toendra's zijn gematigde bossen en bergen in  midden en zuid canada.  Hier is het groen en waterrijk, maar ook kan het er ijskoud zijn. Hier leven heel veel dieren  die nergens anders ter wereld leven.  Ook zijn er genoeg grasvlaktes .    
 Amerikaanse bever   Amerikaanse of ook wel Canadese bevers genoemd,zijn groter dan de bevers die wij in Europa kennen. In tegenstelling tot de Europese variant leven ze nog solitairder. Ze eten vruchten,grassen en natuurlijk knagen ze ook al te graag bomen om.     
Amerikaanse bosbizon  Amerikaanse bosbizons liepen er vroeger nog zat rond op de bekende Amerikaanse prairies .Totdat men ging jagen en bijna alle bizons doodschoot. Gelukkig heeft de soort het gered dankzij o.a. dierentuinen. Amerikaanse bosbizons leven in grote harems.Een volwassen stier kan 3 meter lang worden ,2 meter hoog worden en over de duizend kilo wegen.En is daarmee Amerika's grootste landdier.   
Amerikaanse brul kikker   Deze brulkikkers danken hun naam aan hun luidkwakend geluid. Ze zijn ook een grote kikkersoort. Soordat ze verscheept worden naar europa leven daar ook nog brulkikkers in het wild.     
Amerikaanse grijze eekhoorn   Deze eekhoorns zie je in amerika veel. Ze leven solitair. Meestal zitten ze in elke boom wel. Ze zijn groter dan de meeste andere eekhoorns.     
Amerikaanse nerts   Amerikaanse nertsen zijn groter dan de meeste marterachtigen. In europa is hij populair in de bont industrie,deze ontsnappen vaak,waardoor zede europese variant verdrijven. Zelf leven ze solitair . Ze eten kleinere zoogdieren.    
Amerikaanse oehoe   Deze oehoes zijn dagjagers. Ze jagen op kleinere zoogdieren . Ze leven meestal in koppels.    
Amerikaanse otter  Deze otters leven in koppels of familliegroepen.Ze leven meestal vlakbij het water,waar ze vis en kleinere zoogdieren eten.     
Amerikaanse rivierkreeft   Deze kreeftensoort leeft volop  in de amerikaanse rivieren .Echter word hij ook in europa gekweekt voor de cosumptie.,waardoor sommige ontsnappen. Omdat hij de kreeftenpest draagt is hij schadelijk voor andere soorten.     
Amerikaanse torenvalk   Deze kleine valkjes eten kleine vogels en kleine zoogdieren. Ze leven meestal solitair. Alleen in de paartijd komen ze bij elkaar. Mannetjes zijn ietsje kleurrijker.     
Amerikaaanse zeearend   Is het nationaal symbool van amerika en tevens ook de grootste vogels. Ze eten zowel aas als levende prooien. Tot een leeftijd van 7 jaar hebben ze een bruine schutkleur ,zodat ze onopvallend volwassen kunnen worden. ,daarna krijgen ze hun bekende zwart witte kleur.     
Blauwe gaai  Blauwe gaaien leven in koppels. Ze eten echt alles zaden,noten,insekten en zelfs kleinere zoogdieren. Ze zijn super intellegent.Ze kunnen zelfs eten van andere vogels afpakken.     
Boomstekelvarken  Boomstekelvarkens kunnen zich prima verdedigen tegen roofdieren met hun stekels. Ze komen zelden op de grond. Ze leven solitair. Ze eten bladeren en vruchten.   
Canadese gans   Deze ganzen zijn zeer algemeen. Ze leven in monogame koppels. Door de import leven er ook veel in europa. Ze eten waterplanten.     
Canadese kraanvogel   Deze kraanvogels zijn een van de zeldzaamste. Zomers baltsen ze en dan vormen ze ook monogame koppels. Ze eten zaden en kleinere zoogdieren.    
Canadese lynx   Canadese lynxen zijn de grootste lynxensoort. Ze hebben lange poten en een kort staartje ,waarmee ze goed door de sneeuw kunnen lopen. Ze leven solitair.     
Canadese oehoe   Deze oehoes behoren tot de lichtse oehoersoorten. Ze jagen overdag op kleinere zoogdieren en vogels. Ze leven buiten de paartijd solitair.     
Canadese otter   Is een van de grootste otterssoorten op het noordelijk halfrond.- Ze leven in familliegroepen,die vlakbij wateren wonen. Ze eten vis en kleine zoogdieren.     
Carolina eend   Carolina eenden leven in koppels. Mannetjes  gaan in het broedseizoen fel verkleuren,wat de vrouwtjes aantrekkelijk vinden. Het zijn geliefde prooidieren. Ze zijn heel algemeen .     
Chipmunk   Word ook wel boerendoek genoemd. Ze zijn zeer algemeen .Door de illegale handel neemt het aantal wel wat af,maar ze planten zich snel voort. Ze eten zaden en noten.     
Cyote  Cyotes leven solitair. Ze eten bessen,kleine zoogdieren en kadavers. Soms pakken ze ook prooien van andere dieren af.     
Eland  Met hun schofthoogte van 1,70 meter tot 2 meter zijn dit de grootstehertachtigen. Ze eten allerlei planten maar ook waterplanten,die ze uit het water eten. Daarvoor hebben ze kortere voorpoten zodat ze hierbij kunne. Mannetjes hebben een gewei,vrouwtjes krijgen meestal tweelingen. Ze leven semisolitair.     
Geelwang schildpad  'Swinters houden ze onderwater een winterslaap. Zomers leven ze hier volop. Ze eten insekten en kleine vissen. Zelf hebben ze niet echt natuurlijke vijanden. Ze danken hun naam aan hun gele wangen.     
Gestreepte stinkdier  Stinkdieren danken hun naam aan hun stinkende stof die ze uitscheiden bij gevaar.Dit mikken ze vaak op de ogen van de belager,zodat hij verblind raakt. Ze leven solitair. Mannetjes zijn grijsbruin van kleur. Ze eten bessen,insekten,kleine zoogdieren en eieren. Oook gaan ze vaak steden in om voedsel te zoeken.    
Giervalk   Giervalken zijn op een na snelste vogels op aarde. Ze eten vogels die ze vaak uit de lucht vangen. Ze leven solitair.     

Gofferschildpad 
 Geaaft zich 'swinters in om een winterslaap te houden, zomers  ontwaakt hij en legt hij na de paring hierin ook zijn eieren. Met zijn klauwen aan zijn poten kan hij zijn holen zelf graven. Ze eten planten en leven solitair.     
Grizzlybeer   Grizzlyberen zijn een van de grootste ondersoort.Vaak zie je ze bij demeren en rivier zalmen eten. Het zijn overigens alleseters. Ze eten vlees,vis,vruchten,insekten etc. Ze leven solitair.    
Hudson eekhoorn   Deze eekhoorns zijn zeer nieuwsgierig.Mannetjes zijn roder van kleur. Ze eten zaden en noten.   

foto: Jeroen de Bruijn
 
Kodiakbeer   Kodiakberen zijn 1 van de vele ondersoorten van de grizzlyberen. Ze zijn ietsje kleiner,maar zeker niet ongevaarlijker. Ze hebben een dikkere vacht waar je hen aan herkent.     
Koningsbuizerd   Deze buizerdsoort is de grootste buizerdsoort. Ze bestaan in een donkere en lichtere verenkleed. Ze jagen op kleine zoogdieren. Ze leven solitair.     
Konings fazant  Koningsfazanten leven alleen of in koppels. Vrouwtjes  zijn lichtbruin van kleur,omdat ze onopvallend moeten broeden.Mannetjes zijn wat meer gekleud,dit is natuurlijk om indruk te maken op de vrouwtjes. Deze relatief schuwe fazantensoort is vooral 's morgensvroeg en in de late avond actief.   
Kousenbandslang   Kousenbandslangen behoren niet tot de slangen,maar meer tot de pootloze hagedissen. Ze eten wel echter insekten en kleinere zoogdieren. Die ze doden door wurging,hieraan dankt de naam slang.     
Kuifzaagbek   Kuifzaagbekken leven in koppels,mannetjes  zijn felgekleurd. Ze eten vissen die ze uit het water vissen. Het is famillie van de futen.    
Muskus schildpad   Is een van de kleinste schildpadden van het continent. Volwassen exemplaren kunnen al enkele centimeters groot worden. Ze eten insekten en schaaldieren.  Door de illegale handel en vernietiging van het leefgebied is deze soort bedreigd.   
Mustang  Mustangs zijn de voorvaders van alle westernpaarden die we in gevangenschap  kennen.  Ooit draafde er duizenden van zulke paarden over de bekende prairies van noord amerika. Tot op de dag van vandaag leven er nog enkele honderden van deze paarden in verwilderde status op de Amerikaanse vlaktes.Beheerd nog door echte cowboy's ! Die ze vroeger ook hebben gevangen voor de westernsport,waardoor de hele paardensport  ontstond.   
Oostelijke gevlekte stinkdier  Er zijn  2 soorten stinkdieren. Oftewel skunks genoemd.  Gevlekte stinkdieren danken hun naam aan hun  witte vlekken. Ze zijn aanzienlijk bedreigder dan de gestreepte ,doordat zij hen ook verdfrijven door hun  grote toename.  Gevlekte stinkdieren leven solitair.   
Opposum   Opposums zijn een van de weinige buideldieren die buiten australie leven. Ze worden ook wel buidelratten genoemd,omdat de jongen in de buidel geboren worden.  Het zijn echte insekteneters. Ze leven solitair    
Rode wolf  Rode wolven leven in tegenstelling tot  bijna alle andere wolvensoorten solitair. Dit betekend dan ook  dat ze kleine prooien kunnen vangen.Dit vullen ze aan met bessen en vis.  Rode wolven danken hun naam aan hun rode gloed,wat hij krijgt door de zon.  Hij heeft een klein verspreidingsgebied. Dit gecombineerd met jacht en habitatverlies vormt een grote bedreiging.   
Roodwang schildpad Deze schildpadden zijn een van de bekendste waterschildpadden. Ze danken hun naam aan hun rode wangen. Ze eten insekten en schaaldieren. Doordat ze gedumpt worden  komen ze ook in europese wateren voor.     
Rosse stekelstaart   Deze eenden leven in koppels. Ze eten waterplanten .Mannetjes zijn felgekleurd en zijn herkenbaar aan hun blauwe snavel.     
Timberwolf   Timberwolven  leven in roedels. Ze zijn een van de meestvoorkomende wolvensoort op dit continent.Doordat ze samen jagen kunnen ze grotere prooien vangen.    
Wasbeer   Waberen zijn slimme roofdieren,het zijn alleseter. Vaak komen ze in steden en dorpen voor om eten te stelen of om uit prullenbakken te graaien. Ze leven vooral'snachts. Ze leven alleen.     
Wapiti   Wapiti's zijn een van de meestvoorkomende hertensoorten. Ze leven in harems.gelijd door 1mannetje. Hij is dan ook het grootst. Ze eten grassen,bladeren en boomschors.     
Witstaart hert   Witstaart herten leven in kleine harems. Zeeten grassen en bladeren.     
Zaagrug schildpad   Zaagrug schildpadden danken hun naam aan hun gekartelde schild. Door de illegale handel is deze schildpaddensoort zeldzaam geworden.     
Zwarte beer   Zwarte beren eten echter alles. Ze zijn de kleinste beren op het noordelijk halfrond. Ze leven solitair. Vaak komen ze ook in steden om in vuilnisbakken te eten,helaas voor de beren loopt dit soms  verkeerd af.     
Zwartstaart prairie hond   Deze knaagdieren leven in holen en verschillende gangenstelsels en kamers die ze zelf graven. Ze eten grassen. Ze leven in grote familliegroepen.     
MISSISIPPI 

 de tropische rivier dwars door de Verenigde Staten. 
De missisippi is een van de grootste rivieren van noord amerika en de verenigde staten. En ook bijzonder dierrijk. In de regentijd overstroomt de rivier weleens,zo kan het dat sommige delen van bossen overstromen. Hier komen ook dieren voor die je verder niet vind in noord amerika .     
Aligatorschildpad  Aligatorschildpadden zijn geen actieve dieren .Ze liggen stil in het water .Met hun bek open waar een friemelige tong uitsteekt.Hiermee lokt hij vissen,en zelfs zoogdieren naar zijn krachtige kaken.Die zo krachtig zijn dat ze een hele bezemsteel kunnen doormidden bijten. Ze kunnen ruim 100 kilo wegen.   
Aligatorsnoek  Aligatorsnoeken zijn vrij grote roofvissen.Ze kunnen ongeveer 2,5 meter lang worden. Ze hebben een bek vol schepe tandjes,waarmee ze oprooien verslinden. Ze leven in rustig stromende rivieren of stilstaand water. Hier jagen ze vanuit een hinderlaag op vis,schaaldieren ,kleine zoogdieren en vogels. Aligatorsnoeken worden ook wel beensnoek genoemd.   
Amerikaanse boomkikkers  Amerikaanse boomkikkers zijn bijna net zo zeldzaam als de Europese variant.Ze zijn bijna net zo groot,alleen wel wat opvallender.Ze jagen hoog in de bomen op insekten.  
Amerikaanse witte ibis   Deze ibissen zijn zeer algemeen, ze komen hier in hele kolonies voor. In de broedtijd vormen ze koppels ,die in de hoogste bomen broeden.  Met  hun lange snavel en hun zwemvliezen waden ze in ondiepere wateren op zoek naar schaaldieren.     
Florida weekschildpad   Deze schuwe en bedreigde waterschildpadden leven vaak onder water. Hier jagen ze op kleine vissen en schaaldieren. De naam dankt aan zijn weke platte schild.   
Missisppi aligator   Deze krokodilachtige zijn  de grootste van hun famillie in heel noord en zuid amerika. Naast de jacht om het leer en habitat vernietiging  vormt ecotoerisme ook een bedreiging . Dit zorgt voor verstoring.  Ze eten van alles: van vis tot grote zoogdieren,die ze mee het water in sleuren en met de bekende doodsrol  doden. Ze leven over het algemeen in groepen.     
San fransisco  lintslang   Deze slangen zijn kleinere wurgslangen.Ze eten dus voornamelijk kleinere prooidieren. Ze zijn vrij opvallend ,maar dit is als waarschuwing voor andere roofdieren ,zodat ze zelf niet ten prooi vallen.   


homepagede mensenwereld Australie AzieEuropaZuid AmerikaNoord AmerikaAfrikaGastenboekFotoalbumUitgestorven dierensoortenDWA blog Wereld zeeen en oceanen