Overige zuid amerikaanse gebieden
De midden en zuid Amerikaanse regenwouden
Overige zuid amerikaanse gebieden

 ANDES 

De bergen van Zuid AMerika 
 De andes loopt helemaal van het noorden tot het zuiden van zuid amerika. Het gebergte ligt hier in het westen van  het continent. Het kan hier kurkdroog zijn in het zuiden. Onderaan de bergen is nevelwoud,waar ook enkele bedreigde dieren leven. Boven op de bergen kan het zelfs ijskoud zijn !   
 Alpaca  Alpaca's  worden veel gebruikt als lastdier tegenwoordig,waardoor ze in  de natuur uitgestorven zijn.  Het is de kleine neef van de lama's wat ook vaak verwarring bezorgt.   
 Andescondor   Andesconndors zijn een van de grootste vogels op aarde. Mannetjes hebben een grote kop,vrouwtjes hebben dat iets minder. Door vergiftigde prooien (kadavers)  verdwijnt deze soort.  Ze hebben een spanwijdte  van ruim 3 meter.   
Andes flamingo  Andes flamingo's leven in meertjes  bij of in de bergen. Hier leven nog enkele honderden exemplaren,doordat men hun eieren eet en hun habitat vernitig zijn ze met uitsterven bedreigd. Omdat flamingo's in het algemeen alleen broeden als ze uin groepen leven vormt dat wel uiteindelijk een probleem.   
Berg carcara   Deze roofvogel behoort tot de kleine valken en caracara's. Het zijn intellegente vogels die  kleine zoogdieren eten. Ze leven meestal solitair. 
Berg parkiet   Deze parkieten leven in kolonies onderaan de nevelwouden. Hier broeden ze in rotswanden en boomholen.  Tijdens het broedseizoen vormt de kolonie koppels. Door de illegale handel,jacht en boskap worden ze bedreigd. 
 Berg tapir   Berg tapirs zijn de bedreigdste  van de 4 tapir soorten. Deze tapirs leven in de nevelwouden. Ze leven hoofdzakelijk solitair.   
 Brilbeer   Brilberen zijn de enige berensoort die veelal vegetarisch zijn. Hun voedsel bestaat uit verschillende vruchten die in de nevelwouden groeien.  Ze lebven echter solitair. Ze danken hun naam aan hun kringen in hun gezicht.   
Californische condor  Californische condors behoren tot een van de bedreigdste vogels op aarde. Ze hebben het zwaar te verduren door de vergiftigingen en de illegale jacht. Californische condors zijn in tegenstelling tot de veel bekendere andescondor ietsje kleiner.En hebben ook geen kam op hun kop.  Wel eten ze ook nog aas. Californische condors hebben een groter verspreidings gebied.Ze komen voor tot aan het midden van de Rocky Moutains.
Degoe  Degoes zijn knaagdieren en leven zowel hoog in de bergen als onderin de nevelwouden.  Ze worden ook als huisdier gehouden .Ook in Europa. Door de lokale bevolking worden ze ook gegeten. Ze leven in hechte famillies. Ze eten grassen. 
 Fluithaas   Fluithazen zijn famillie van de muis. Bij gevaar kunnen ze een luid fluitend geluid maken. Ook maken ze zo indruk opelkaar. Ze leven solitair.   
 Guanaco   Guanaco's zijn de meest voorkomende wilde variant van de 4 lamasoorten . Ze leven in harems. Hengsten paren met de merries. Ze kunnen zowel droogte als kou overleven.   
 Lama   Lama's  zijn de grootste van hun famillie. Deze worden ook als huisdier gehouden en leven dus ook niet meer in het wild.  Lama's spugen bij gevaar en als ze zich bedreigd voelen.   
 Poema   Poema's worden  ook wel bergleeuw genoemd. Ze  kunnen 8 meter ver en hoog springen vanuit stilstand.  Ze leven solitair. Maar kunnen wel al grotere dieren grijpen.   
 Puna ibis   Puna ibissen leven in kleine kolonies die in de paartijd kolonies vormen.  Deze zeer bedreigde vogels zoeken in de rivieren naar vis en schaaldieren.    
 Vicuna   Vicuna's zijn 1 van de 2 nog levende wilde lamasoort. Ze leven in grote harems. Ze zijn heel goed bestand tegen hitte en kou.  Ze zijn wel vrij agressief vergeleken andere famillieleden.   
 Visacha   Dit knaagdier leeft in kleine familliegroepen. Ze zijn verwant aan de cavia's. Ze krijgen jonfgen die geboren worden in een hol.   
 Zuid andes hert   Deze kleinere herten zijn zeer schuw . Ze leven meestal solitair. Ze eten grassen.   
ARIZONA WOESTIJN 

De woestijnen van noord en midden Amerika 
 Men is van woestijnen gewend aan alleen maar zand, deze woestijn bevat naast zand ook oases, cactussen, rotsen en planten. Waardoor leven mogelijk is.  Hier hebben veel dieren zich aangepast aan hun leefomgeving.   
 Axolotl  Axolotls zijn ambfibieen met uitwendige kieuwen. Ze eten kleine visjes en leven maar in 1 meer in midden amerika,in de woestijn. Doordat ze hier veel vervuilen en ze als huisdier worden gehouden.   
Blauwe bisschop   Deze vogel vallen best op in de woestijn. Het zijn zaadeters. Ze leven alleen,in de paartijd in koppels.  
Blinde holen zalm   Deze grottenvissen zijn 1 van de weinige die in het donker kunnen overleven. Ze hebben geen ogen,omddat ze die ook niet nodig hebben. Als het water stijgt naar het licht krijgen ze wel weer ogen. Ze leven in scholen.   
Brilblad vleermuis   Deze vleermuizensoort leeft uitsluitend in klonies . Overdag houden ze zich schuil in grotten,'s nachts komen ze tevoorschijn opte eten. Ze eten insekten en vruchten.   
Cactus muis   Cactusmuizen zijn echte verstoppers ze verstoppen zich vaak in de rotsen. Ze staan namelijk veelvuldig op het menu van talloze roofdieren.  
Californische dikhoornschaap  Deze schapen leven hoog op de rotsheuvels van de woestijn. Ze leven in harems .Rammen hebben enorme hoorns ,waarmee ze kunnen stoten en zo hun harem kunnen verdedigen.   
Californische kuif kwartel  Deze hoenders leven in koppels. Ze staan bij veel roofdieren op het menu. Ze eten zelf zaden. Mannetjes hebben een kuif,waaraan zijn naam dankt.   
Chuckwalla  Chuckwalla's zijn echte rotsbewoners. Ze eten insekten. Ze leven alleen,alleen in de paartijd komen ze bij elkaar. Het zijn geen actieve hagedissen.   
 Colorado pad   Zijn 's avond actief. Het zijn redelijk grote padden die zich in rotsen en holen schuilhouden als het heet is en als het natter is komen ze eruit. Ze eten insekten.   
Ekstergaai   Deze vogels leven in koppels,althans in de paartijd .Daarbuiten zijn ze onverdraagzaam tegen elkaar. Het is een alleseter. 
Gaffelbok  Gffelbokken leven in harems,mannetjes zijn duidelijker groter en beschermen de kudde. Ze eten grassen.   
Geelkop gier   Deze gieren zijn zeer zeldzaam,door het antibiotica probleem. Ze hebben een gele kop ,waaraan zijn naam dankt. Ze eten kadavers die ze op geur kunnen vinden.   
Gele kernbijter   Deze vogels vallen door hun kleur heel erg op. Ze leven alleen behalve in het paarseizoen. Ze eten zaden.   
 Gilamonster   Gilamonsters zijn een van de weinige giftige hagedissen. Ze hebben een bek vol met gif ,waarmee ze prooien doden. Ze eten kleine zoogdieren,eieren en insekten. Ze leven in de vroege ochtend en in de late avond.   
Grotten krekel   Leven in kolonies in de duistere grotten. Ze eten uitwerpselen van bijv. vleermuizen.   
Halsband pekari   Halsbandpekari's danken hun naam aan hun wite rand rond hun hals. Ze leven in harems.Ze wroeten de grond om op zoek naar voedsel. Ze komen nog heel veel voor.   
Kalkoengier  Kalkoengieren lijken veel op de geelkopgier .Okk hun zoeken kadavers door op de geur af te gaan,zo komt het regelmatig voor dat ze in grote groepen leven. Ze worden ook wel roodkopgier genoemd.   
Kangoeroe rat   Kangoeroeratten danken hun naam aan hun  manier van voortbeweging ,wat veel op een kangoeroe lijkt. Het zijn echt prooidieren. Ze leven 's nachts.  
Katoenrat   Deze  ratten zijn redelijk groot. Ze leven vooral in de late avond. Ze leven in groepen. Het zijn geliefde prooidieren.   
Konijnuil  Dankt zijn naam aan het broedgedrag. Ze broeden in oude verlaten konijnen holen , daarom word hij ook wel holenuil genoemd. Ze zijn vrij klein en eten insekten en kleinere zoogdieren.   
Koraalslang  Koraalslangen zijn echte gifslangen .Je herkent ze aan hun witte band  naast hun zwarte,gele en rode huid.Ze eten muizen en andere slangen.   
Kuif caracara   Deze intellegente roofvogels zoeken vaak prooien te voet. Ze eten kleine zoogdieren. Ook kunnen ze een beetje vliegen.   
Melkslang   Melkslangen zijn de niet-giftige neefjes van de koraalslang.Het zijn wurgslangen die andere slangen en (vleer)muizen eten. Ze doden hen door wurging. Ze zijn 's avonds vooral actief.   
Mexicaanse korsthagedis  Deze hagedissen  zijn vooral in de avonden en vroege ochtenden actief. Overdag graven ze zich in het zand,waar ze slapen. Ze zijn giftig ,maar niet zo zeer als zijn verwante gilamonster.Ze eten kleinere zoogdieren en eieren. 
Mexicaanse nachtslang   Deze slangen leven in de donkere grotten,waar ze voornamelijk vleermuizen eten.Het zijn geen grote slangen. ze worden maximaal 2,5 meter lang.   
Mexicaans roodknie vogelspin   Deze vogelspinnen zijn een van de bekendste. Ze zijn giftig ,maar niet voor ons. Wel kunnen de haren jeuken die ze loslaten bij gevaar. Ze leven solitair. In de paartijd komen ze wel bij elkaar.   
Mexicaanse roodmus  Mexicaanse roodmussen behoren niet tot de mussen maar tot de vinkachtigen. In het paarseizoen -die plaats vind van de zomer tot het najaar - worden de mannetjes vuurrood en ook agressief. Ze kunnen zelfs andere vogelnesten gaan plunderen. 
Mexicaanse strepenuil   Deze uilen behoren tot de uilen die in de droogste gebieden leven. Ze eten kleine zoogdieren,waaruit ze ook het vocht halen.   
Neushoorn leguaan  Is de grootste leguanensoort. Ontdanks dat ze zo groot en imposant zijn,zijn het gemoedelijke dieren. Ze eten insekten en zijn zeer verdraagzaam.   
Noord amerikaanse katfret   Deze nachtdieren zijn famillie van de kleine beren. Ze eten kleine zoogdieren. Ze leven vooral 'snachts .   
Renkoekoek  Renkoekoeken zijn loopvogels.Ze kiezen ervoor om bij gevaar hard weg te lopen. Ze eten cactusvruchten. Ze leven solitair.   
Rode diamant ratelslang   Deze slangen vallen op het zand helemaal niet op,dit is handig voor het jagen. Ze wachten totdat een prooi langskomt en dan slaat hij toe. Het is een grote gifslang. Hij komt vrij algemeen voor. Hij maakt bij gevaar een ratelend geluid.   
Rode kardinaal  Deze  kleine vogels vallen enorm op. Mannetjes zijn duidelijk groter en hebben een mooie kuif. Ze leven in kleine kolonies. Het zijn zaadeters.   
Rode lynx   Rode lynxen worden ook wel bobcats genoemd. Ze vallen niet op tussen de rotsen,waardoor het jagen goed lukt. Ze eten kleinere dieren.   
Scorroduif   Zijn een van de zeldzaamste duivensoort. Ze leven in kleine groepen,maar broeden in koppels tussen de rotsen. Ze eten zaden.   
Swiftvos  Swiftvosjes zijn 'snachts actieve vossen. Het zijn alles eters kleine zoogdieren,eieren,bessen en aas staat op hun menu. Ze leven solitair.   
Woestijn buizerd   Woestijnbuizerds zijn 1 van de weinige roofvogels die in groepen jagen. Meestal zijn het famillieleden,maar kunnen ook onverwanten zijn. Ze jagen op kleinere zoogdieren.   
Witvleugel treurduif   Deze duiven kun je aan hun wiite randen aan hun vleugels herkennen. Ze leven in koppels of alleen. Zeten zaden.   
 CARIBISCH GEBIED EN GALAPAGOS 

de eilanden in de blauwe zee ( Galapagos, Falklandeilanden en de Antillen. ) 
 Het caribisch gebied en  de galapagos eilanden zijn meestal heel tropisch. Om deze eilanden heen ligt een heldere blauwe zee waar ook veel kwetsbaar koraal leeft.   
Aruba ratelslang   Deze slangen zijn zeer giftig. Ze happen toe als de prooi heel dichtbij komt. Voor mensen is hij ook dodelijk. Ze waarschuwen bij gevaar met een ratelend geluid,wat zijn staart maakt.   
Blauwvoet gent   Blauwvoetgenten leven in kolonies op de rotskusten.  Ze leven daar in koppels. Als ze verliefd zijn wotden hun voeten helemaal blauw,hier aan danken ze ook hun naam.  Ze eten vis. Het mannetje vist als  het vrouwtje jongen heeft. Ze leven heel monogaam. 
 
 
Bruine pelikaan   In tegenstelling tot andere pelikanensoorten duikt deze soort om vis te vangen . Ze leven wel in groepen. Pelikanen hebben een keelzak ,waarmee hij vis uit het water kan zeven.   
Caribische zeekoe   Caribische zeekoeien leven  bij de uitmondingen van rivieren naar de zee. Hier grazen ze  zeewieren.  Zeekoeien zijn vasn verre verwant aan de walvissen. Ze zijn door vervuiling en de bijvangst bedreigd .  
Croscroba zwaan  Croscroba zwanen behoren tot de kleinere zwanen. Net als andere zwanensoorten  leven ze in monogame koppels.Zowel de man als de vrouw  voeden de kleintjes op. Zelf eten ze waterplanten. 
Cubaanse amazone  Deze vogels leven in kolonies. Door grootschalige illegale handel,jacht en vernietiging van het leefgebied worden ze steeds zeldzamer. Pappegaaiachtigen zijn heel intellegent,waardoor ze vaak ook in de buurt van mensen komen. 
Cubaanse boa   Deze relatief kleinere  wurgslangen zijn ongevaarlijk. Men is zelfs er blij mee ,omdat hij ongedierte opruimt. Ze eten vooral kleinere zoogdieren.  
Cubaanse flamingo   Flamingo's broeden in grote kolonies. Na de paringsdans bouwen ze nestheuvels van modder en leem. Ze leggen tegenlijkertijd eieren ,zodat die ook weer tegenlijk uitkomen. Zo kunnen ze als groep op de jongen letten .  
Cubaanse fluitkikker   Deze piepkleine kikkers leven vooral 'snachts op te communiceren en te imponeren maken ze veel geluid. Ze eten insekten ,waardoor mensen ook blij worden.   
Cubaanse hutia    Deze knaagdieren klimmen vaak in bomen. De groep bestaat uit diversen samenstellingen en ze komen ok weleens in hun eentje voor. Het zijn planteneters.   
Cubaanse krokodil  Door de bejaging  voor het leer is hij met uitsterven bedreigd. In sommige gebieden is hij zelfs helemaal uitgestorven. In een paar gebieden leven ze nog maar ook niet veel meer.   
Cubaanse vink  Deze kleine zaadetende vogels  komen ondanks dat ze veel verhandeld worden nog vrij veel voor op cuba. Mannetjes  zijn feller van kleur.   
Falkland caracara   Deze roofvogels zoeken zowel vliegend als te voet voedsel . Het zijn hele intellegente vogels. Ze zijn famillie van de valken. 
 
 
Fregatvogel    Deze vogels leven in kolonies die uit koppels bestaan. Ze hebben een rode keel,waarmee mannetjes de vrouwtjes imponeren. Ze eten vissen.   
Galapagos buizerd   Deze roofvogel is de grootste vogel op dit eiland. Ze eten kleinere zoogdieren en vogels. Ze leven solitair.   
Galapagos reuzenschildpad   Deze enorme reptielen bestaan er al sinds de dinosaurussen tijdper. Ze kunnen behoorlijk oud worden,namelijk over de honderd jaar. Nu worden deze schildpadden door de jacht en milieuvervuiling bedreigd. Ze eten grassen en bladeren.   
Geelkopcaracara   Deze intellegente vogels zijn vrij zeldzaam. Onder meer door vergiftiging . Ze eten kleinere zoogdieren.  
Hawaii gans   Hawaii ganzen  waren door de jacht  een tijd helemaal uitgestorven . Door te kweken in gevangenschap  leven er nu weer dieren in het wild. Ze leven in monogame koppels.   
Magelhaen pinguin  Magelhaen pinguins komen  enkel op het zuuidelijkste eiland van het continent voor : de Falkland eilanden. Hier leven nog de laatste kolonies.Ze broeden in koppels in een kolonie. Door de opwarming van de aarde, veel ziektes en bewoning op het eiland  word deze pinguinsoort ook bedreigd. 
Naaktoog duif  Naaktoog duiven zijn net zo algemeen als de duiven in Europa. Ze leven ook overal.En passen  zich ook op de mens aan. Ze broeden in koppels in hoge bomen. Het zijn zaadeters. 
Ruit krokodil  Deze krokodillen kunnen een lengte bereiken van maar liefst 4 meter.En zijn daarmee een van de grootste krokodillen in midden en zuid Amerika. Ze eten kleinere vogels,vissen en reptielen. 
Suikerdiefje  Suikerdiefjes danken hun naam aan hun dieet. Ze eten alles wat zoet is zoals honing,nectar,vruchten en vruchtensappen. Het is famillie van de suikervogels,honingeters en de troepialen.  Het zijn snelle vogels .Het zijn ook weer prooivogels .
Yutacan eekhoorn   Deze eekhoorns komen enkel op het eiland yutacan voor. Huier worden ze zeldzaam door milieuvervuiling en de illegale handel. In sommige  dorpen en gebieden vormen ze zelfs een plaag,omdat ze zich zo snel voortplanten. 
Zee leguaan    Zee leguanen leven op de rotskusten. Ze duiken de zee in om zeewieren te eten. Ze kunnen wel een uur onder water blijven. Ze zijn bedreigd door  milieu vervuiling en de jacht.   
PAMPA 

De vochtige  savannes van zuid Amerika 
Pampa's zijn graslanden in het zuiden van zuid amerika. Vaak liggen ze bij de bosrand en bij de andes. In het regen seizoen komt het ook weleens onder water te staan, Daarom zijn veel dieren hierop aangpast. 
Bahama pijlstaart   Deze eenden leven in monogame koppels. Beide geslachten kun je niet onderscheiden bij deze soort. Ze eten echter waterplanten.  
Breedsnuit kaaiman   Deze kaaimannen leven in het regenseizoen op de pampa's. Ze liggen vaak verstopt in het moeras en wanneer een prooi te dichtbij komt  slaat hij toe. In het droogseizoen  gaan ze weer het regenwoud in,waar dan veel water en vocht is. 
Capibara   Capibara betekend letterlijk "heer van grassen "  Ze eten dan ook grassen en andere planten. Het is de grootste knaagdier ter wereld en is nauw verwant aan de cavia's. Ze hebben zwemvliezen tussen hun tenen ,waardoor ze goed kunnen zwemmen.   
Chileense flamingo   Deze flamingo's komen nog veel voor. Ze worden roze door de kleurstoffen wat in schaaldieren zitten. Ze leven in kolonies .   
Chileense poedoe   Deze kleine dwerghertjes zijn zeer schuw. Ze leven solitair. Ze eten grassen.  Ze  worden door veel roofdieren gegeten.   
Chileense  smient    Deze eenden leven in monogame koppels. Mannetjes verleiden hun vrouwtjes  door hun kleuren.Dit hebben de vrouwtjes dan weer niet,omdat hun moeten broeden.  
Darwin nandoe   Dewin nandoes zijn een ondersoort van de gewone nandoes. Ze zijn wat kleiner. Ze eten grassen.   
Gewone nandoe   Nandoes zijn famillie van de struisvogels en andere loopvogels. Ze kunnen dus niet vliegen. Ze leven in kleine groepen.    
Hottentotten eend   Deze eenden zijn intendiek gekleurd,dit wil zeggen dat  zowel het mannetje als vrouwtje niet te onderscheiden zijn.Ze worden bij veel boeren gefokt als siereend. 
Jabiru  Jabiru's zijn echte rovende vogels op de pampa's .Ze eten insekten,kleine zoogdieren en vis. Meestal leven ze in monogame koppels. Ze broeden  in hoge bomen. 
Kaalkop ooievaar   Is een van de weinige ooievaars van dit continent. Ze leven  in monogame koppels. Ze eten insekten en kleinere zoogdieren.  
Kluizenaars tinamoe  Deze  vogels zijn 1 van de grootste tinamoesoort. Ze leven in kleine groepen of koppels. Het is moeilijk voor te stellen dat ze verwant zijn aan de struisvogels en nandoes. Ze eten vooral zaden. Ze zijn op hun hoede voor roofdieren. 
Manenwolf   Manenwolven zijn solitair levende hondachtigen. Ze eten weinig vlees ,maar wel veel bessen,honing en vis.  Ze hebben hoge poten ,waardoor ze boven het gras uitkomen.   
 Mara   Mara's zijn grote knaagdieren die famillie zijn van de  cavia's. Ze eten grassen en andere planten. Ze baren hun jongen in hun hol.  Ze zijn kwetsbaar voor roofdieren. Ze worden ook wel pampahazen genoemd.   
Peposaca eend  Peposaca eenden leven hoofdzakelijk in koppels. Mannetjes zijn zeer  kleurrijk..Vrouwtjes daar integendeel niet,omdat zij onopvallend moeten broeden. Ze eten waterplanten. 
 Reuzen gordeldier   Reuzengordeldieren  zijn de grootste van alle gordeldiersoorten.  Zoals alle soorten rollen ze zich op tot een bal als er gevaar dreigt. Ze zijn in de avond actief . 
Reuzen miereneter   Reuzenmiereneters  leven alleen. Ze hebben klauwen ,waarmee ze termietenheuvels en mierenholen kapot maken. Vervolgens  steken ze hun 60 cm lange tong in het hol. Jonge reuzenmiereneters  kruipen na hun geboorte op de rug van hun moeder.    
Roodstaart buizerd   Deze buizerds leven in kleine groepen. Ze eten op kleinere zoogdieren. Ze jagen dan wel niet samen. Ze zijn redelijk zeldzaam geworden door vergiftiging en de jacht.   
Zwarthals zwaan   Deze zwanen leven in hele monogame koppels.  Zowel man als vrouw zijn niet te onderscheiden. Ze eten waterplanten. Jongen kruipen na de geboorte op de rug van de vader.   
Zwartmasker ibis  Zwartmasker ibissen leven in groepen,die uit koppels bestaan. Ze worden ook wel geelhalsibis genoemd.Ze waden vaak vlakbij de mowerassen.Hier barst het van de kleine visjes en schaaldieren wat ze graag eten. 
PATAGONIE

Het zuidelijkste punt van Amerika  
 Patagonie ligt in het zuid oosten van het continent .Het bestaat uit flinke rotskusten. Hier broeden  veel vogels. En leven zeeleeuwen.   
Chileense kievit   Deze kievitten leven in koppels. Ze eten zaden. Ze scharrelen meestal in de duinen. Ze zijn zeldzaam door  vernietiging van hun leefgebied.   
Humboldt pinguin   Deze pinguin broeden  in holen in de rotskusten .Hier leven ze in kolonies die uit koppels bestaan. Ze eten  vis. Door toerisme en de jacht zijn ze bedreigd.  
Inca stern   Incasterns leven in kolonies die uit koppels bestaan. Ze eten insekten en visjes. Vaak vliegen ze in troepen bij de kust.   
Patagonische rotsparkiet    Deze parkieten broeden in de rotskusten .Ook zij leven in kolonies die uit koppels bestaan. Ze eten vruchten ,noten en zaden.  Door de jacht ,vernietiging van het leefgebied en de illegale handel worden ze bedreigd .  
Patagonische zeeleeuw   Deze robben leven in grote groepen. In het paarseizoen worden de jongen geboren en vechten de mannetjes voor de vrouwtjes. Vrouwtjes vissen ook voor hun jongen. Ze worrden ook wel manenrob genoemd,wat dankt  aan zijn haren wat mannetjes op hun hoofd hebben.   
Magelhael gans  Deze ganzen leven in koppels ,door de jacht en millieu vervuiling  word deze gans sterk bedreigd. Mannetjes zijn mooi wit van kleur en vrouwtjes bruin. 
Steltkluut   Deze kluten waden in de branding op zoek naar schaaldieren. Ze leven zowel alleen als in groepen.   
Steller zeeleeuw   Steller zeeleeuwen zijn een van de sterkste van alle robben.  Ze leven in harems. Mannetjes verdedigen hun harem fel. In het paarseiizoen leven deze harems in kolonies.   
Stoomboot eend    Deze grote eenden leven aan de kust. Ze broeden vlakbij de rotsen. Ze eten vis. Meestal leven ze in monogame koppels.   homepagede mensenwereld Australie AzieEuropaZuid AmerikaNoord AmerikaAfrikaGastenboekFotoalbumUitgestorven dierensoortenDWA blog Wereld zeeen en oceanen