Regenwouden van Afrika en Madagaskar
savannah
Overige afrikaanse gebieden
Overige afrikaanse gebieden

BERBER 
 GEBERGTE

De oeroude gebergtes van Noord Afrika 
 Deze gebergte in noord afrika ligt bijna aangrenzend van de sahara woestijn. Het is daar een stuk koeler .    
Abbesijnse hoornraaf   Word ook wel de noordelijke hoornraaf genoemd. Hij is herkenbaar aan hij blauwe kleur.Het is famillie van de neushoornvogels,waarvan er maar 2 famillieleden in afrika leven.Ze leven meestal in koppels. Het zijn alleseters.     
Berberaap  Berberapen worden nog steeds naar spanje verscheept,voor de illegale handel ,maar ook als attractie. Tegenwoordig leeft daar ook een groepje in het wild. In marrokko  leven ze in harems.Mannetjes zijn groter en tevens de lijders.'Swinters krijgen ze een dikkere vacht ,waardoor ze goed tegen de kou kunnen.    
Gundi   Gundi's zijn kleine knaagdieren die volop  in dit gebied voorkomen. Ze leven alleen en in allerlei groepssamenstellingen. Soms veroorzaken ze ook overlast. Ze eten grassen,zaden en nootjes.     
Manenschaap   Manenschapen danken hun naam aan hun manen ,onder hun buik en op hun nek. Ze leven in harems ,die gelijd worden door een groter mannetje. ZOwel vrouwtjes als mannetjes hebben hoorns.     
Nijlroezet   Deze  grote vleermuizen zijn totaal ongevaarlijk. Ze eten namelijk vruchten en insekten.Ze zijn in de vaonden actief en gaan dan vanuit hun groot voedsel zoeken. Ze leven in enorme kolonies.     
Waldrapp ibis   Deze ibissen worden ook wel kaalkopibis genoemd. Ze leven in enorme kolonies ,die in de broedtijd koppels vormen.  Ze eten schaaldieren. Ze zijn bedreigd,door de jacht en de illegale handel.     
Zomertortel   Deze duivensoort leeft in monogame koppels. Het zijn standvogels en blijven dus het hele jaar door in het gebergte,doordat de lokale bevolking ze 'swinters bij voert  overleven ze het vaak en de winters zijn er zacht. Door invoering leven er ook in zuid en andere delen van europa.   
ETHIOPIE 

De ruige bergen in de hoorn van Afrika 
In het oosten van afrika,oftewel de hoorn van afrika ligt Ethiopie. Hier is het vaak kaal,rotsachtig en droog. Echter kent het ook een enorm ruig berggebied.Hier wonen geen mensen,maar wel dieren.   
Afrikaanse rotseekhoorn  Deze eekhoornsoort leeft op de stijle rotshellingen.Hier maken ze hele holenstelsels.Bij gevaar schieten ze daar heel snel in.Ze hebben vrij veel natuurlijke vijanden.   
 Ethiopische wilde ezel   Deze ezels zijn de enige nog wilde ezels in Afrika ,er leven nog enkele soorten in het aziatische continent. Ethiopische ezels leven in hechte harems. Ze zijn herkenbaar aan hun gestreepte benen.     
 Ethiopische wolf   Ethiopische wolven zijn zeer uniek.Ze komen enkel op dit stukje van afrika voor. Ze zijn bedreigd ,door de jacht en vernietiging van het leefgebied. Er leven nog enkele honderden Ethiopische wolven in het wild. Ze leven solitair of in kleine familliegroepen,dan jagen ze meestal op kleine prooidieren.    
 Gelada baviaan   Gelada bavianen  worden ook wel bloedborstbavianen genoemd. Ze leven heel hoog in de bergen.Het is een van de weinige grazende bavianensoorten.Ze leven in kolonies,die zijn onderverdeeld in harems.Mannetjes zijn groter en hebben een rode borst waar zijn naam aan dankt.Zij moeten hun eigen harem natuurlijk wel verdedigen.     
 Hartmanns bergzebra   Hartmanns bergzebra's zijn de bedreigdste van alle zebrasoorten en ondersoorten. Je herkent ze aan hun duinne strepen,want de hartmanns bergzebra heeft de dunste strepen. Ze leven in hechte harems. De hengst verdedigd zijn merries tegen andere hengsten.     
 Klipspringer  Klipspringers zijn kleine antilopen die in de rotsachtige bergen leven. Door kussentjes onder hun hoeven glijden ze niet uit. Het zijn zeer schuwe vluchtdieren ,want het zijn prooidieren. Ze leven solitair. Bokjes herken je aan hun kleine hoorns.     
 Oostelijke driehoorn kameleon   Deze kameleonnen hebben 3 hoorns ,waaraan zijn naam dankt. Van heel afrika is het een van de grootste kameleonnensoort.Ze leven solitair.En passen zich aan ,aan hun leefgebied.Door met de bekendste manier van hun : van kleur te veranderen ! Ze eten insekten.     
 Walia steenbok.  Walia steenbokken worden ook wel nubische steenbokken genoemd. Zowel mannetjes als vrouwtjes hebben hoorn,waar ze zich mee verdedigen.     
 KAAP DE GOEDE HOOP 

Het zuidelijke kustgebied  van Afrika. 
 Aan de zuidelijkste punt van afrika ligt kaap de goede hoop,wat nederlandse kolonies vroeger al hadden ontdekt. Hier bij de kust en wat dieper in het dorp en om het dorp heen leven talloze dieren  kijk maar eens mee .     
 Kaapse klipdas   Kaapse klipdassen leven in het duingebied,hier leven ze in grote kolonies. Het is een ondersoort van de rotsklipdassen die op savannes leven. Ze eten grassen.     
Kaapse otter   Deze otters  zijn een van de weinige ottersoorten die in zowel zoetwater als zout water leven. Ze leven solitair.    
Kaapse taling   Deze eenden soort leeft in koppels,beide geslachten kun je niet van elkaar onderscheiden. Ze eten waterplanten.    
Kaapse tortel   Deze vogels leven voornamelijk in monogame koppels. Ze lijken heel veel op de turkse tortel die in de amoer leeft.Hier is hij ook famillie van. Hij  eet voornamelijk zaden.   
Zuid afrikaanse  pelsrob  Leeft in kolonies die allemaal harems vormen. Mannetjes verleiden de vrouwtjes en vechten er ook voor. Ze zijn de grootste roofdieren hier aan de kust. Ze eten vele soorten vis.     
Zwartvoet pinguin   Zijn een van de weinige soorten die buiten de zuidpool leven. Ze leven in koppels ,die in de duinen broeden. Alle koppels samen vormen kolonies. Ze eten vis.SDoordat men de eieren eet en het milieu verbuild worden ze bedreigd.     
 SAHARA

De hete droogte van Noord Afrika 
 De Sahara is de grootste en heetste  zandwoestijn ter wereld. Hij bestaat uit heel veel zand en is overdag kurkdroog,daarom hebben veel dieren zich hierop ook aangepast. Lees hier meer over.     
Addax   Addaxen oftewel mendes antilopes leven in hechte kuddes. Zowel maanetjes als vrouwtjes hebben hoorns. Mannetjes zijn uiteraard iets groter. Ze eten grassen .    
Afrikaanse sporenschildpad   Deze schildpadden zijn echte reuzen. Ze zijn ongeveer de grootste schildpadden van afrika. Ze eten grassen en vruchten. Bij gevaar kruipen ze in hun schild.     
Algazelle   Algazelle waren vroeger uitgestorven,doordat men ze terugfokt leven ze in enkele reservaten. Ze hebben enorme hoorns,waarmee ze roofdieren kunnen doorboren. Ze leven in kuddes.     
Dromedaris   Dromedarissen worden ook gebruikt als lastdier.In het wild zijn ze zeer zeldzaam. Ze leven in kuddes. Mannetjes beschermen de vrouwtjes en verleiden ze natuurlijk. Ze halen vocht  uit hun voedsel,waardoor ze de hitte kunnen overleven,dit doen veel woestijnbewoners.     
Dorcas gazelle  Dorcas gazelles zijn ranke gazelles die in harems leven . Het zijn echte vluchtdieren en dus ook voortdurend oplettend.   
Caracal   Caracals worden ook wel woestijnlynx genoemd. Ze leven solitair en jagen 's nachts op kleinere dieren. Ze hebben pluimen aan de oren,waarmee ze prooien kunnen signaleren.  
Doornstaart agame   Deze hagedissen eten insekten,ook hieruit halen ze hun vocht om te overleven .Mannetjes kunnen flink knokken om de vrouwtjes. Dit kan soms een dodelijks afloop hebben.     
Duingazelle   Duin gazelles  zijn ook opnieuw teruggefokte gazelles  . In enkele reservaten leven er nog ween paar honderd. Ze leven in kleine harems.    
 Eygiptische mangoest   Deze mangoesten soort word steeds zeldzamer.Dit heeft mede met de jacht te maken. Ze leven meestal dichtbij steden en dorpen,hiermee zijn boeren niet blij ,omdat ze kippen roven.  Voor de mangoest is het wel een stuk makkelijker.   
Eygiptische landschildpad   Deze schildpadden zijn echte overlevers  ,ze halen hun vocht uit het voedsel. Ze eten grassen en vruchten.     
Fennek   Fenneks leven vooral's nachts .Ze eten insekten en kleinere dieren. Ze leven hoofdzakelijk solitair . Ze kunnen ontzettend goed horen met hun grote oren.     
Grootoorvos   Grootoorvossen worden ook wel lepelhonden genoemd.De naam dankt hij aan zijn grote oren,waarmee hij zelfs isekten hoort knabbelen onder de grond. Ze leven solitair en zijn meestal 's nachts actief    
Hoornadder  Hoornadders kronkelen door het zand ,waardoor die grote golven ontstaan. Het zijn echte gifslangen .Ze eten kleinere dieren. Bij gevaar graaft hij zich supersnel in.     
Keizer schorpioen   Deze schorpioenen zijn een van de algemeenste schorpioenensoort. Ze zijn giftig en doden met hun staart insekten. Voor de mens is de steek alleen heel pijnlijk. Ze leven overdag onder de grond ,waar het stukke koeler is.    
Mestkever  Mestkevers leggen eieren is mest ,waaraan de naam dankt. Ze zijn super sterk ,ze rollen de mest kilometers. Zodra de eitjes uitkomen eten zij de mest op. Volwassen dieren eten ook mest.     
Noordelijke struisvogel   Deze struisvogelondersoort. Ze leven noordelijker. In het duits noemen we hen roodhalstrauss. Ze leven in harems.     
Springhaas   Deze hazen danken hun naam aasn hun gespring,wat ze bij gevaar doen. Ze eten grassen. Ze leven 'snachts. Het zijn favoriete prooidieren.     
Springmuis   Deze muizen springen als er gevaar dreigt. Ze zijn favoriet bij veel roofdieren. Ze eten zelf alles.     
Zandhoen   Zandhoenders leven in koppels of alleen. Het zijn echte snelle renners. Om af te koelen rollen ze in het zad en ze nemen vocht op uit het voedsel.    


homepagede mensenwereld Australie AzieEuropaZuid AmerikaNoord AmerikaAfrikaGastenboekFotoalbumUitgestorven dierensoortenDWA blog Wereld zeeen en oceanen