Regenwouden van Afrika en Madagaskar
savannah
Overige afrikaanse gebieden
Regenwouden van Afrika en Madagaskar

DE REGENWOUDEN VAN AFRIKA. 

De regenwouden van oost en west Afrika en Mdegaskar. 
Ook de regenwouden van afrika hebben een hele hoge biodiversiteit !  Er leven veel vogels apen en grote en kleine zoogdieren. Wij nemen je mee op reis door congo. De regenwouden van congo hebben ook de laatste jaren veel te verduren gehad met boskap en illegale jacht,  waardoor het ecosysteem bedreigd word.   
Afrikaanse bosolifant   Afrikaanse bosolifanten werden jarenlang gezien als de ondersoort van de Afrikaanse steppe olifant,die op de savannes leeft.Echter in de 19e eeuw kwamen ze erachter dat het een aparte soort is. Ze leven in groepen .Die bestaan uit verwante vrouwtjes. Bullen-de mannetjes- leven apart ,en komen alleen om te paren.  Bosolifanten danken zijn naam aan zijn leven in het bos. Ze worden ook zelden gezien. 
 
   
Afrikaanse miljoenpoot  Van miljoenpoten werd vroeger echter gedacht dat ze een miljoen poten hadden.Dit is echter niet waar,ze hebben er iets in de duizend. Miljoenpoten zijn belangrijk voor de biodiversiteit in het regenwoud.Het zijn schimmelopruimers ! Ze eten schimmels,rottende vruchten en dorre bladeren.     
Afrikaanse reuzenslak   Reuzenslakken zijn de reuzen onder de slakken,en dan ook de grootste slak ter wereld. Ze eten schimmels,rottende vruchten en bladeren. Ondanks dat het insekten zijn,hebben ze weinig natuurlijk vijanden.     
Agaatslak  Agaatslakken zijn niet zo  groot als de Afrikaanse  reuzenslak,maar heeft een relatief normale grootte ten opzichte  van andere slakken. Agaatslakken eten op de grond gevallen vruchten ,schimmels en bladeren. Slakken zijn 2 geslachtelijk ,dit houd in dat ze zowel man  als vrouw zijn.  Per worp  legt een slak  ongeveer 20.000 eitjes.   
Amethist spreeuw   Amesthistspreeuwen zijn famillie van de glansspreeuwen.Je herkent ze aan hun roze kleur.Hij is de enige van alle glansspreeuwen die dat heeft. Ze eten insekten en af en toe ook zaden.     
Bannerman toerako  Bannerman toerako's  lijken heel sterk op de roodkuif toerako's. Ze komen in een klein gebiedje voor in congo. Ze leven in koppels of alleen. Het zijn vruchten en insekteneters.   
Berg gorrila   Berg gorrila's zijn de zeldzame neefjes van de laaglandgorrila.Ze leven hoog in debergwouden,waar het stukke kouder is,daardoor hebben ze ook een iets dikkere vacht. Qua gedrag verschillen ze niet met elkaar.  Ze leven beide in harems,mannetjes hebben een grijze rug,waardoor ze ook wel zilverrug genoemd worden.     
blauwe duiker   Blauwe duikers zijn schuwe ,maar kleine antilope.Ze vallen in het struikgewas bijna niet op.Ze leven solitair. Er bestaan wat ondersoorten die in oost en west afrika.Ze eten bladeren.     
blauwe langstaart glansspreeuw  Deze vogels hebben een lange staart,waaraan zijn naam aan dankt.Het zijn zaad en insekteneters.Wat opvalt is dat hij groter is dan andere glansspreeuwen.     
Blauwbuik scharrelaar   Deze vogels eten alles;kleine zoogdieren,vruchten,insekten,zaden en soms zelfs aas. Als een mannetje een vrouwtje versiert "scharrelt" hij veel voedsel voor het vrouwtje bij elkaar ,vandaar de naam scharrelaar. Ze zijn niet bedreigd,maar wel reuze intellegent.     
Blauwlip meerkat   Deze apen zijn een zeldzaamheid,zowel in het wild als in gevangenschap.Ze hebben veel te lijden onder de jacht en boskap.Wat de aantallen drastisch doet terug dringen. Ze leven in kleine harems. Ze leven oog in de bomen.    
Bongo   Bongo's zijn de grootste bosantilope ter wereld .Door zijn gestreepte vacht vallen ze niet op!Hun hoorns staan naar achteren gericht,zodat ze niet verstrikt raken in de takken. Bogo's leven semi-solitair,dit houd in dat ze zowel alleen als in groepen leven.Mannetjes zijn groter en iets donkerder .Ze eten bladeren.     
Bonobo 
 pan paniscus 
 Bonobo's worden ook wel dwergchimpansee genoemd.Ze lijken namelijk er heel erg op. Het is een van de zeldzaamste mensapen.Ze leven in dezelfde groepsstructuur als chimpansees,met meerdere mannetjes ,waar maar 1 dominante man is die mag paren. Alleen zijn bij bonobo's de vrouwen de baas !     
Bosbok   Bosbokken leven aan de bosranden.Het zijn schuwe,solitaire  bosrand bewoners. Ook komen ze in de begroeide savannes voor. Ze vallen niet op door hun vacht.     
Brazza meerkat   Brazza meerkatten leven in kleine harems.Ze blijven dichtbij de grond ,vaak in de buurt bij andere apen .Om restjes  en gevallen voedsel te eten. Zelf eten ze nog van alles ,zoals planten,zaden,noten,vruchten,eieren,insekten en zelfs af en toe vangen ze een prooi. Mannelijke brazza meerkatten zijn ietsje groter.Zij zijn de baas.En beschermen de vrouwtjes.   
Brilvogel   Brilvogels danken hun naam aan hun kringen rond hun ogen.Het zijn zaadeters.Ook onder de vogelliefhebbers zijn ze geliefd,dat vormt dan ook een bedreiging.Naast de boskap.     
Bruinoor parkiet  Bruinoor  parkieten leven in monogame koppels. Ze broeden in kolonies met meerdere koppels tegenlijk. Dit doen ze in rotswanden. Bruinoorparkieten eten vooral zaden,noten en vruchten. De jacht,boskap en illegale handel vormen een grote bedreiging voor deze vogels.   
 Buffons toerako   Buffons toerako's zijn 1 van de 22 toerakosoorten.Toerako's hebben mooie kleuren en een grappig kuifje op hun kop. Het zijn vruchten eters.Ze leven in monogame koppels. De buffons toerako is een ondersoort van de groene toerako .    
 Colobus aap   Colobusapen,worden ook wel franjeapen genoemd. Colobus betekend letterlijk "de verminkte" wat ook wel klopt,aangezien ze geen duim hebben.Dit zou het klimmen belemmeren.  Colobus apen leven in harems.Het jong word helemaal wit geboren,later word hij zwart wit van kleur.     
 Congo pauw   Congopauwen zijn zeer schuwe en stressgevoelige vogels.Zelfs dorpsbewoners zien ze zelden. Ze leven solitair.Man en vrouw herken je niet ,ze zien hetzelfde eruit.     
 Congo zalm   Congozalmen vallen op in het water.Ze zijn met heel veel ,en hebben mooie kleuren.Ze eten insekten,larven en algen. Zelf worden ze gegeten door veel roofdieren,en zelfs sommige apen eten ze.    
 Diana meerkat   Diana meerkatten zijn zeer zeldzaam .Ze leven in kleine harems. Ze zoeken continu naar voedsel. Dianameerkatten worden ook wel diadeem meerkat genoemd.     
 Driekleur glansspreeuw   Deze vogels zijn een van de meest voorkomende glansspreeuwensoort.Ze leven vaak in de buurt van andere vogels. Het zijn zaad en insekteneters. In het voorjaar broeden ze hoog in de bomen.     
 Dwergnijlpaard   Dwergnijlpaarden leven solitair.Ze zijn echter niet zo aan water verbonden als de grote nijlpaarden,omdat zij in bossen leven. 'S nachts gaan ze meestal op zoek naar voedsel.Langs de bosranden ,waar ze grazen. Een geboorte van de dwergnijlpaard verloopt vlot,binnen 2 minuten word er een jong geboren. Dwergnijlpaarden zonnen veel,dit is goed voor hun huid.Ook word dan een olie-achtige stof afgescheden ,waardoor het dier roze verkleurd. Ze zijn bedreigd,door de jacht en boskap.    
Fisher toerako 

turaco fisherii 
Fisher toerako's leven in monogame koppels.Hun hebben een rode kam met een witte streep,waaraan je ze herkent.Ze lijken namelijk heel erg op de roodkuiftoerako's. Fisher toerako's eten vooral vruchten.   
 Gabon adder   Gabon adders zijn vrij giftig.Ze eten kleinere zoogdieren en vogels. Ze vallen door hun schutkleur niet op in de beboste regenwouden.     
 Geelbuik mangabey  Geelbuik,oftewel goudbuik,oftewel congo mangabeys worden steeds zeldzamer. Dit komt door de jacht en de boskap. Ze leven in kleine harems.Ze eten van alles: insekten,vruchten,planten,grassen,zaden en noten.     
Geelrug duiker   Geelrug duikers hebben een gele rug,waar zijn naam aan dankt. Onder de duikers is dit de grootste.Hij valt bijna niet op in de beboste gebieden. Ze leven hoofdzakelijk solitair.De naam duiker ,dankt aan het feit dat ze bij gevaar het water in duiken.     
Gierparelhoen  Gierparelhoenders lijken door hun kale kop wel een beetje op een gier,waar ook de naam aan dankt. Ze leven in grote groepen tot wel duizenden dieren.Door te kakelen communiceren ze,dus dat geeft veel kabaal.     
Grenadier wever  Deze kleine vogeltjes leven net als de meeste vogels alleen,of in kleine groepen.Mannetjes zijn fel rood,oranje gekleurd.Vrouwtjes zijn egaal groen. Mannetjes imponeren de vrouwtjes met hun weverrij en hun kleuren. Het zijn zaadeters.   
Grijze roodstaart
papegaai
 Grijze roodstaartpapegaaien zijn een van de bedreigdste vogels ter wereld.Dit kom ondermeer door de boskap en illegale handel.Ze leven in het wild in monogame koppels.Die samen een groepje vormen. Ze eten zaden,noten en vruchten.     
Groene langstaart glansspreeuw  Groene langstaart glansspreeuwen hebben een groenachtige glans ,waaraan zijn naam dankt.Net zoals zijn lange staart. Ze eten zaden en insekten.Door de jacht,illegale handel en boskapgaat de soort achteruit.     
Groene mamba  Groene mamba's zijn de groene kleine neefjes van de beroemde zwarte mamba.Ook dit zijn gifslangen,maar het gif is minder sterk dan de zwarte.Ze doden hiermee vogels en kleine zoogdieren.Door hun groene kleur vallen ze niet op in de bomen.     
Groene toerako  Groene toerako's  zijn geheel groen,waaraan zijn naam aan dankt.Hierdoor vallen ze ook niet zo op in de wouden. Het zijn vruchten eters,daarnaast eten ze ook insekten en zaden.  Groene toerako's,worden ook wel groenhelmtoerako genoemd.   
Guinea duif  Guinea duiven leven in monogame koppels ,meestal tref je ze weleens in kleinere groepen aan. Het zijn zaadeters.Die vaak hoog in de bomen leven. Ze hebben witte stippen,waardoor ze soms niet opvallen.   
Hagendash ibis   Hagendash ibissen vind je vaak dichtbij water. Met zijn snavel zoekt hij kleine schaaldieren,vissen en kikkers in het water.Zijn poten zijn ook hierop aangepas. Hagendash ibissen leven in kolonies,als ze gaan broeden vormen ze vrij monogame koppels.     
Hartlaub toerako  Hartlaub toerako's lijken veel op de purperkuif toerako's.Je kunt ze herkennen aan hun zwarte kam. Het zijn vruchten en insekteneters. Ze leven over het algemeen alleen of in koppels.   
Hildebrand glansspreeuw  Hildebrand glansspreeuwen zijn 1 van de onbekende glansspreeuwensoorten. Beide geslachten zijn  gelijk gekleurd. Het zijn insekteneters,maar ze eten ook zaden. Meestal leven ze in koppels.   
Kakariki  Kakariki's zijn bedreigde parkieten .Door de handel en boskappingen lopen de aantallen flink terug. Kkariki's leven in het wild  in groepen,die koppels vormen. Ze broeden vlakbij rotshellingen. Buiten de groene zijn er ook nog gele kakariki's deze kleuren zijn natuurlijk. Er bestaan ook bonte en blauwe die door de mens is erin gekweekt.   
Klauwkikker   Klauwkikkers zijn helemaal aangepast aan het water. Ze hebben zwemvliezen aan hun poten. Zelf zijn ze prooi voor diversen roofdieren,maar zelf jagen ze op vissen. Het zijn forse kikkers als ze stil op het water liggen,drijven ze gemakkelijk.     
Koesimanse   Koesimansen zijn famillie van de mangoesten.Ze leven aan de bosranden,waar ze jagen op kleinere zoogdieren,vogels,hagedissenen,insekten en eieren. Ze leven in harems. Koesimansen kunnen ook een beetje klimmen in bomen,dit is vrij uniek voor een mangoest.     
Koningsglansspreeuw   Deze glansspreeuwen zijn op de langstaarten na de grootste glansspreeuwen soort.Je herkent hem gemakkelijk aan zijn gele buik. Het is een echte vruchteneter.     
Koningspython   Koningspythons zijn echte wurgslangen.Ze worden ongeveer 3 meter lang.Ze eten kleine zoogdieren,maar ook jonge apen en hagedissen maar zeker ook vogels. Slangen steken voortdurend hun tong uit,dit is tevens ook hun reuk orgaan.Hiermee ruiken ze dus ook hun prooi.     
Kroonparelhoen   Kroonparelhoenders danken hun naam aan hun kroontje op hun kop. Ze leven in groepen.Parelhoenders worden vaak gegeten door de lokale bevolking.Gelukkig hersteld het aantal altijd wel vrij snel. Parelhoender danken hun naam aan hun witte stippen in hun verenkleed.     
Kruinmagabey  Kruinmangabey's leven in harems.Een harem bestaat meestal uit 1 volwassen mannetje ,een aantal vrouwtjes met hun jongen. Jongen worden naar een aantal jaar uit de harem verstoten ,om een eigen harem te beginnen.Of zich aan te sluiten bij een andere harem. De naam kruinmangabey dankt aan het kruintje op zijn hoofd.     
Kuifmangabey   Kuifmangabeys hebben een kuifje op hun kop,waar zijn naam aan dankt.Met die kuif kunnen ze emoties uitdrukken,net als met hun gezichtsuitdrukkingen. Zo kunnen ze goed comuniceren in een harem.Ze eten verschillende soorten planten,insekten,eieren,zaden,noten en soms ook wat vlees. Vaak zijn ze in de buurt van andere (mens) apen te vinden.     
 Lady ross toerako   Ladyrosstoerako's zijn te herkennen aan zijn rode kuif.Toerako's zijn echte vruchteneters.Ze zijn dan ook een groot deel van de dag op zoek naar voedsel. Ze leven alleen of in koppels.     
Mandril  Mandrils zijn een van de kleurrijkste apen  ter wereld.Mannetjes hebben veel meer kleur dan de vrouwtjes. Ze leven in harems.Mandrils zijn famillie van de bavianen,dat is herkenbaar aan zijn rode kont.Hoe roder de kont hoe vruchtbaarder de vrouwtjes zijn. Ze eten van alles:zaden,planten,noten,eieren,insekten en af en toe vangen ze ook een prooi.     
Noordelijke karmijnrode bijeneter  Bijeneters danken hun naam aan hun voedsel ,ze eten namelijk bijen maar ook andere insekten. Ze leven in groepen ,die allemaal koppels vormen.Ze broeden in zelfgegraven holen aan de helling gelegen bij een rivier.Hier is het altijd heel druk.     
Okapi  Okapi's zijn het laatst ontdekte grote zoogdier op aarde,door zijn pint valt hij nauwelijks op. Okapi's zijn famillie van de giraffes,wat hun lange tong en hoorns verraden.Met die tong eten ze bladeren. Okapi's zijn solitaire dieren,maar zijn wel verdraagzaam tegenover soortgenoten.Met de okapi's gaat het niet goed,door de jacht en de boskap daald het aantal drastisch.    
Oost Afrikaanse chimpansee  Chimpansees kun je verdelen in 2 ondersoorten. De oost Afrikaanse ,die dus in oost Afrika leeft. En de west Afrikaanse.Die dus westelijker leeft . Oost Afrikaanse chimpansees zijn toch iets zwarter van kleur (de westelijke iets grijzer ) Ook zijn de oost Afrikaanse chimpansees  een stuk bedreigder zowel in gevangenschap als in het wild.   
Palmgier  Palmgieren zijn halfvegetarische gieren,dit houd in  dat ze naast kadavers ook vruchten eten. Palmgieren danken hun naam aan hun ontdekker die ze voor het eerst vond in de palmolieplantages. Ook met deze gieren gaat het niet goed,de jacht,vergiftigingen en het kappen van het regenwoud speelt daarbij een grote rol.     
Panterkameleon   Panterkameleonnen eten insekten.Deze vangen ze vooral 'snachts .Na de voorzichtige besluiping schiet hun kleverige tong pijlsnel uit zijn bek. Ze passen zich gemakkelijk aan ,aan hun omgeving door van kleur te veranderen.     
Penseelzwijn   Penseelzijnen vallen niet op in de bossen. Ze leven in grote  harems. Ze zoeken voortdurend naar voedsel.Ze eten alles :knollen,vruchten,zaden,noten,soms eens een prooi,eieren en zelfs aas. De naam dankt aan zijn kwastjes aan zijn oren. Biggen worden gestreept geboren,zo vallen ze niet op voor roofdieren.     
Purperglansspreeuw   Purperglansspreeuwen worden ook wel fluweelglansspreeuw genoemd. Je herkent ze an hun donkere kleur.Let op ! je moet ze niet verwarren met de langstaartglansspreeuw,dat is weer een hele andere soort.Maar is wel famillie van elkaar. Het is een insekteneter,maar eet ook zaden.   
Purperkuiftoerako   Purperkuiftoerako's danken hun naam aan de kleur van hun kuif,die wat purper groen kleurt. Het zijn zeldzame vogels , die je niet snel ziet. Ze eten vruchten.     
Reuzenbos zwijn.   Reuzen bos zwijnen zijn de grootste wilde zwijnen die we op aarde kennen.Ze leven in kleine groepen. Jonge biggen zijn nog gestreept en onopvallend voor roofdieren. Door de boskap en de jacht zijn ook de reuzenboszwijnen zeldzamer aan het worden.   
Reuzentoerako   Reuzentoerako's zijn de grootste van alle 22 toerakosoorten. Ze leven in monogame koppels.  Ze eten vruchten. Ze zijn vaak aanwezig. Hun geluid is goed te horen in het regenwoud.     
Rode bosbuffel   Rode bosbuffels leven in kleine harems.Stieren zijn het roodst van kleur en hebben de grootste hoorns. Ook hun hoorns staan naar achteren gericht,zodat ze niet in de bosjes verstrikt raken. Vaak grazen bosbuffels bij de bosranden .Vergeleken zijn neefje de kafferbuffel is hij wat rustiger,ruzies komen ook bijna niet voor in een harem.Met wat bewegingen met zijn hoorns communiceren ze.     
Rode duiker   Rode duikers leven solitair. De naam duiker dankt aan het feit,dat ze het water in vluchten bij gevaar. Ze zijn vrij schuw. Ze eten grassen en bladeren. Bokjes hebben vrij grotere hoorns.     
Roloway meerkat   Roloway meerkatten lijken veel op de diana meerkat.Echter zijn ze iets groter en forser en leeft niet in het zelfde gebied. Ze eten grassen,planten,vruchten,zaden,insekten ,noten en soms vangen ze ook wel eens een prooi. Ze leven in harems,mannetjes zijn iets groter dan de vrouwtjes.     
Roodkopmangabey  Roodkop mangabey's leven in kleine harems. Ze danken hun naam aan hun rode achterhoofd. Ze zijn eigenlijk de gehele dag door op zoek naar voedsel.Vaak zijn ze te vinden bij andere apensoorten.   
Roodkuiftoerako  Roodkuiftoerako's danken hun naam aan hun rode kuif.Ze leven in monogame koppels.Bij toerako's zijn zowel het mannetje als vrouwtje hetzelfde gekleurd,dus je kunt de geslachten niet onderscheiden. Ze eten vruchten,zaden en insekten.   
Rozenkever  Rozenkevers zijn de opruimers van het regenwoud.Ze eten beschimmelde vruchten en bladeren. Ook staan ze zelf op het menu van diversen dieren.     
Shalow's toerako   Shalow's toerako's horen bij de groene toerako's .Ze eten vruchten.Vaak worden ze verward met andere groene toerako soorten,omdat ze vaak op elkaar lijken. Door hun groene kleur vallen ze niet op in het regenwoud.     
Sitatoenga  Sitatoenga's worden ook wel moerasantilopen genoemd.Ze leven aan de bosranden,vlakbij het water.Bokjes zijn veel groter en hebben hoorns.Ze leven in harems.Als er gevaar dreigt vluchten ze het water in.  Door hun gestreepte vacht vallen ze niet op in de regenwouden.      
Steppe slurfhondje   Steppe slurfhondjes zijn famillie van de olifantspitsmuizen.Ze eten insekten,die ze in de vroege ochtend en de late avonden zoeken. Ze hebben echter veel natuurlijke vijanden. Ze leven solitair.     
Tapirvis   Tapirvissen worden ook wel olifantsvissen genoemd in de volksmond. Ze geven via zijn slurfje kleine schokjes af ,zodat hij zijn prooi kan verlammen. Ze eten echter kleine schaaldieren.  Zelf zijn ze ook een prooi voor diversen roofdieren.    
Uilenkopmeerkat  Uilenkopmeerkatten leven in kleine harems. Ze zijn meestal hogerop in de bomen te vinden,waar ze voedsel zoeken.Ze zijn zeer zeldzaam geworden,doordat ze bejaagd worden en de boskap.     
Violette schildtoerako   Deze toerako's lijken veel op de lady ross toerako.Ze hebben alleen een platte kuif.En ze zijn kleiner. Ze levebn in monogame koppels. Deze toerako's zijn vrij schuw.     
Vuurskink  Vuurskinken danken hun naam aan hun felle kleuren. Ze hebben deze omdat ze zogenaamd "gevaarlijk" zijn. Zo laten roofdieren ze eerder met rust. Dit hagedisje kan ruim een halve meter lang worden. Het zijn insekteneters.   
West Afrikaanse chimpansee  Chimpansees zijn vrij intellegente apen die dan ook voor 95%  op de mens.Een overeenkomst is dan ook dat ze net als wij gereedschap gebruiken om voedsel te bemachtigen. Chimpansees leven in groepen met evenveel mannetjes als vrouwtjes ,hierin is dan ook weer een vaste rangorde. Chimpansees zijn net als mensen omnivoren. Ze eten diversen planten,zaden,noten en vruchten soorten .Daarnaast staat er ook soms dierlijk voedsel op het menu met name insekten en eieren. En heel af en toe jagen ze ook. *
 * West Afrikaanse chimpansees leven in het westen van Afrika. 
West Afrikaanse zeekoe  Deze zeekoeien zijn het zeldzaamst van alle 4 de soorten zeekoeien. Ze leven aan de west afrikaanse kust. Ze leven daar in vrij  ondiepe wateren. Hier "grazen"  ze aan het zeewier,waardoor ze zeekoeien worden genoemd. Een andere naam voor zeekoe is lamantijn of zeemeermin !  Zeekoeien leven semi-solitair,dit wil zeggen dat ze zowel in groepen als alleen leven. Ze word bedreigd door milieu vervuiling,jacht en de per ongelukke bijvangst door de vissers.   
Westelijke grijze  bananeneter  Grijze bananeneters worden ook wel grijze toerako genoemd. Zijn naam dankt aan het feit dat hij vaker bananen eet.Hij leeft in monogame koppels. Hij komt vaker voor bij bosranden en soms ook op de savannes.   
Westelijke laagland gorrilla 

gorrilla gorrilla
 Westelijke laagland gorrila's zijn van de 2 soorten het meest voorkomend.Ze leven in hechte harems. Jonge gorrila's worden na een draagtijd van 8 maanden geboren. Tot zijn vierde  drinkt hij  bij zijn moeder. Meer en meer word hij speelser en gaat dan ook met soortgenoten spelen,hierdoor ontwikkelt het jong levenservaringen. Ook hebben ze een wit pluimpje op hun kont,hierdoor zijn ze veilig tijdens ruzies in de groep.En mogen ze ook alles. Na 8 jaar gaat deze weg en hebben ze geen vrij spel meer. Dan moeten ze ook uit de harem op zoek naar een nieuwe harem,of een eigen harem stichten.Vaak gaan jonge mannetjes  zich aansluiten in een vrijgezellengroep.     
Westelijke rode colobusaap   Rode colobusapen leven in harems. Ze leven hogerop in de bomen,waar ze vooral blad eten. Colobusapen tellen verschillende ondersoorten. Ook zij hebben het zwaar te verduren door de jacht en boskap en illegale handel.Hierdoor lopen de aantallen fors terug.     
Witkapsneeuw tapuit   Witkapsneeuwtapuiten danken hun naam aan hun witte streep op hun kop. Het zijn insektenetende vogels.Ze leven zowel alleen ,in koppels of in groepen in verschillende samenstellingen.  Het zijn vrij brutale vogels. Ze broeden hoog in de bomen.
(foto: Mike Filet) 
 
Wikeelmeerkat   Witkeelmeerkatten zijn vrij zeldzaam en in sommige gebieden zelfs uitgestorven. Ze leven in kleine harems. Door de jacht,boskapen illegale handel worden ze met uitsterven bedreigd.     
Witkopbuffelwever   Deze wevers leven in kolonies .In die klonies leven ze in koppels. In het voorjaar sloven de mannetjes zich flink uit.Ze maken nesten van riet,takken,leem en alles wat ze kunnen vinden,hiermee weven ze hun nesten. Het vrouwtje keurt vervolgens het nest.Is het goed gekeurd/ dan word er gepaard.Niet goed ? Dan zal het mannetje weer overnieuw moeten beginnen.     
Witkuif toerako   Deze vogels danken hun naam aan hun witte kuif. Ze eten vruchten. Witkuiftoerako's zijn een van de meest voorkomende toerakosoorten. Ze worden wel bedreigd door de handel,jacht en boskap.     
Witneus meerkat   Witneusmeerkatten danken hun naam aan hun witte neus. Ze leven in kleinere harems.Ze leven aan de bostranden ,waar ze voedsel zoeken.Ze eten zaden,noten,vruchten,planten,eieren,insekten en soms vangen ze ook wel eens een prooi.     
Witwangtoerako   Witwangtoerako's worden ook wel witoortoerako's genoemd. Ze danken hun naam aan hun witte vlekop hun wang,en ook precies waar hun oren zitten. Het zijn vruchteneters. Ze leven in monogame koppels .     
Zebraduiker   Zebraduikers zijn een van de zeldzaamste duikerssoort op aarde. Door hun strepen,waaraan hij zijn naam dankt vallen ze niet op.Ook in gevangenschap zijn ze zeldzaam.Ze eten grassen en planten.En leven ook nog eens solitair.     
Zwartrug duiker Zwartrugduikers zijn donkerrood van kleur.Ze danken hun naam aan hun zwarte rug,waardoor ze compleet wegvallen in het regenwoud.Ook hun rode flanken  vallen niet op. Zo houden ze zich schuil voor roofdieren,maar ook mensen.Die tegenwoordig op hen jagen voor het vlees. Doordat ook de wouden zelf verdwijnen  worden ze bedreigd.Op enkele plaatsen zijn ze ook al  uitgestorven.Doordat ze schuw en solitair leven komen ze niet veel tot voortplanting. 

(foto: Gilles Delhaye) 
 
 VIRUNGA NATIONAAL PARK  Het virunga nationaal park is een bekend gebied als je naar national geograffic of animal planet kijkt.Er zijn er al zat natuurdocumentaires opgenomen.En niet voor niets !,want in dit reservaat leven de laatste berggorrila's die extreem beschermd worden. Dag en nacht ,waken rangers over hen.En bestuderen hen.    


MADAGASKAR 

Het eiland van evolutie 
Madagaskar is een eiland  aan de oostkant van het Afrikaans continent. Op het eiland is veel regenwoud te vinden.Waar unieke diersoorten leven. Omdat men pas in de middeleeuwen opMadegaskar ging wonen en jagen .Kon de natuur zijn gang gaan. Zo zijn ook de halfapen en al het andere leven hier geevolueerd. Ook nemen we hier de naastgelegen eilanden de Seychellen,Mauritius en de Rodriquez eilanden mee.   
Afrikaanse dwerggans   Afrikaanse dwergganzen zijn een van de kleinste ganzensoorten die er zijn. Ze leven in koppels of in kleine groepen. Ze eten waterplanten.     
Aldabra reuzenschildpadden   Aldabra reuzenschildpadden zijn samen met de Galapagos reuzenschildpadden  de grootste schildpad op aarde. Ze eten grasseb,vruchten en planten die ze met hun krachtige kaken eten. Reuzenschildpadden kunnen behoorlijk oud worden,namelijk wel over de 250 jaar. Helaas red het merendeel het niet door de bedreiging.De jacht en milieuvervuiling .     
Aloatra bamboemaki   Aloatra bambvoemaki's komen alleen voor bij het Aloatrameer.Hier eten ze suikerriet en andere planten. Ze leven net zoals mensen in gezinsverbanden. Ze zijn bedreigd door het vernietiging van het leefgebied en de illegale jacht.     
Blauwoogmaki   Blauwoogmaki's zijn een van de zeldzamere halfapen  van Madagasker. Ze danken hun naam aan de blauwe ogen wat  de vrouwtjes hebben. Ook herken je het vrouwtje aan zijn blonde vacht.Mannetjes hebben een zwarte vacht en oranje ogen.Dit vonden wetenschappers zo apart toen ze als 2 aparte  soorten beschouwd werden. Ze eten vruchten en planten.     
Dikstaart galago   Dikstaart galago's danken hun naam aan hun dikkere staart. Ze zijn 's nachts actief. Ze leven solitair. Ze eten insekten,vruchten en eieren.     
Dwergmuismaki   Dwergmuismaki's zijn de kleinste halfaapjes wat op Madagaskar leven. Ze leven alleen of in harems.Ze eten insekten. Meestal zijn ze 's nachts actief. Ze zoeken dan  voortdurend naar voedsel.     
Egeltenreck   Egeltenrecks leven vooral 's nachts .Het zijn  insektenetende egels die solitair leven. Ze komen nog vrij veel voor.Hij heeft weinig  natuurlijke vijanden.    
Fossa   Fossa's worden ook wel fretkatten genoemd.Het zijn de grootste landroofdieren van Madagaskar. Ze eten halfapen,besjes en kleinere zoogdieren. Ze leven meestal solitair.     
Gordelvari   Gordelvari's lijken veel op de zwart witte vari's. Ze zijn echter iets anders gevlekt.En bovendien veel zeldzamer. Ze leven in hechte harems.Wel veel kleinere groepen dan de zwart witte vari's. De naam gordelvari dankt hij aan zijn pluizige staart.     
Gouden mantella   Gouden mantella's vallen heel erg op.Het zijn geen gifkikkers.Maar vallen juist op omdat ze op moeten vallen bij het zoeken  naar een partner. Het zijn zelf ook insekteneters.En ook even goed prooidieren.    
Indri   Indri's zijn een afstammeling van de uitgestorven Malagdapis. Ze leven in grote familliegroepen.En is een van de weinige halfapen die overal op het eiland. Het zijn planten en vruchteneters. Indri's leven hoog in de bomen.Ze springen vaak van boom naar boom,soms wel 8 meter ver.     
Kleine vasa papegaai   Deze papagaaien worden bedreigd door de illegale handel en vernietigging van het leefgebied. Ze komen meestal in koppels voor. Ze eten zaden,noten en vruchten. Ze broeden hoog in de bomen.     
Kroonmaki   Kroonmaki's leven in kleine harems.Mannetjes hebben een zogenaamde  kroontje op hun kop,waaraan de naam dankt.Ze eten planten,vruchten,eieren,zaden maar ook insekten en kleinere zoogdieren.    
Kroonsifaka   Kroonsifaka's zijn een van de afstammelingen van de uitgestorven Malagdapis.Ze leven in groepen. Ze lijken qua gedrag en uiterlijk heel veel op de Indri's .Echter zijn deze wat rustiger.En leven ze lager vlakbij de grond.     
Madagaskar daggekko   Mdegaskar daggekko's zijn maar een kleine 20 centimeter groot. Toch komen ze vrij veel voor. Het zijn insekteneters. Zelf zijn ze ook prooi voor diversen roofdieren. Mannetjes zijn iets groter dan de vrouwtjes.     
Madagaskar grondboa   Deze slangen vallen niet op  door hun schutkleur. Zer eten kleinere zoogdieren,vogels en soms ook andere reptielen. Het zijn wurgslangen .Ze kunnen 2,5 meter lang worden. Voor mensen zijn ze ongevaarlijk.     
Madagaskar ibis   Madegaskar ibissen leven vaak in kleine  groepen.Als ze gaan broeden vormen ze koppels. Met hun snavel en waadpoten waden ze in rivieren,beekjes en aan de kust op schaaldieren. Ze broeden meestal hoog in de bomen.     
Madagaskar sissende kakkerlak  Madegaskar sissende kakkerlakken danken hun naam aan hun sissend geluid wat ze maken bij gevaar. Zelf zijn ze ook prooi voor verschillende dieren. Zelf eten ze rottende vruchten ,schimmels en planten.  Madegaskar sissende kakkerlakken zijn ook groter dan normale kakkerlakken.     
Madagaskar taling   Deze eenden leven vrijwel altijd in koppels. Het zijn  prooidieren voor verschillende roofdieren. Ze eten waterplanten.     
Madagaskar wevervogel   Madegaskar wevervogels hebben net als andere wevers hetzelfde gedrag ,waar zijn naam aan dankt.Het weven van zijn prachtige nesten. Dit  doen de mannetjes om de vrouwtjes te verleiden. Zelf eten ze zaadeters.Ze zijn fel oranje van kleur. Vrouwtjes dan weer iets minder.     
Mauritius duif   Mauritius duiven zijn een bedreigde duivensoort. Het zijn geen goede ouders. Ze eten zaden. Meestal leven ze alleen of in koppels .     
Mauritius torenvalk   Mauritius torenvalken zijn kleine valken.Ze eten insekten en kleine zoogdieren. Doordat ze zo klein zijn kunnen ze ook geen grote prooien pakken. Soms zijn ze zelf dan ook prooi. Ze leven solitair meestal,maar ze zijn toch  tolerant naar soortgenoten toe.     
Mellers eend  Mellers eenden lijken op doodgewone eenden. Wat de meeste mensen niet weten is dat dit de bedreigdste eendensoort is.  Dit komt door de vele jacht. Ze leven in koppels.   
Ringstaartmaki
lemur catta 
 Ringstaartmaki's danken hun naam aan hun geringde staart,waarmee ze elkaar signaleren en hun eigen evenwicht kunnen bewaren. Ze leven in grote harem groepen,waarin de vrouwtjes de baas zijn. Mannetjes vechten wel met  elkaar om de vrouwtjes.Dit doen ze door middel van een stinkgevechtje met een geurtje die ze uitscheiden. Het zijn groepsdieren.    
Ringstaart mangoest   Ringstaartmangoesten zijn een van de zeldzamere mangoestensoorten. Z eten kleinere zoogdieren,vis,vogels ,insekten,eieren en bessen. Ze leven solitair.  Het zijn intellegente roofdieren,die ook goed kunnen klimmen.     
Rode vari   Rode vari's leven in kleinere haremgroepen. Elk harem lid herkent elkaar aan zijn eigen geur. Ze eten van alles vruchten,zaden,noten,planten,insekten en zelfs  kleinere zoogdieren. Vari's eten meer dan 200 vruchtensoorten.     
Roodbuikmaki   Roodbuikmaki's leven in kleinere harems. Ze danken hun naam aan hun roodbruine vacht.  Het is een vrij schuwe maki soort. Als er ruzie is in een harem gaat dat gepaard met veel geschreeuw en geweld.Deze gevechten duren nooit echt lang.     
Rodriquez vleerhond   Rodriques vleerhonden zijn grote vruchtenetende vleerhonden. Ze hebben een spanwijdte van ruim bijna een meter.  Ze zijn vrij sociaal.Ze zijn vaan 's morgens vroeg of 's avonds laat actief.     
Vingerdier  Vingerdieren danken hun naam aan hun lange vingers,waarmee hij nectar uit bloemen en boomsappen uit bomen. Hij word ook wel aye aye genoemd. Het zijn nachtdieren .Ze leven solitair.     
Vosotsa   Vosotsa's worden ook wel Madagaskar reuzenratten genoemd.Het zijn knaagdieren.Ze kunnen 2 keer zo  groot worden als een normale rat. Ze zijn 's octends vroeg en in de late avonden actief. Ze leven vrij solitair. Het zijn prooidieren voor andere roofdieren.     
Witkopmaki   Witkopmaki's leven in harem groepen.  Mannetjes  zijn ietsje groter.Ze danken hun naam aan hun witte kop. Ze eten van alles :insekten,vruchten,eieren,planten,zaden en zelfs ook soms kleinere zoogdieren. De naam halfaap betekend letterlijk : een halve aap.Naast het gedrag van apen hebben ze ook het gedrag van een katachtigen of mangoestensoort.Dit kun je afleiden door bijvoorbeeld het wasgedrag.     
Zwarte maki   Zwarte maki's worden ook wel moormaki's genoemd.Ze danken hun naam aa hun zwarte kleur. Ze leven in kleinere harems,waarin de vrouwtjes de baas zijn. Mannetjes hebben helemaal niks te zeggen.     
Zwart witte vari   Zwart witte vari's danken hun naam aan hun vachtkleur.Ze zijn iets anders gevlekt dan de gordelvari's,waar ze op lijken. Zwart witte vari's gebruiken ruim 200 geluiden om met elkaar te comunniceren met elkaar. Dit verschild van schreeuwen tot blaffen of tot kleine piepgeluiden.     homepagede mensenwereld Australie AzieEuropaZuid AmerikaNoord AmerikaAfrikaGastenboekFotoalbumUitgestorven dierensoortenDWA blog Wereld zeeen en oceanen