Wereld zeeen en oceanen

ZEE Oceanen en zeeen  vormt een van de grootste ecosystemen op onze aarde.  Er bestaan verschillende gebieden die in de loop der eeuwen zijn ontstaan zoals  koudere wateren tot aan tropische riffen en on eindige dieptes. Overal leeft wel wat al hebben we nog lang niet alles ontdekt .  
 TROPISCHE RIFFEN.


De longen van de zee 
 Tropische riffen komen voor  in en rond de evenaar. Het water is hier lekker warm en helder. Hier leven vele koralen ,vissen ,ongewervelden en ook grotere dieren. De grootste tropische riffen kom bij de australische kust en het caribisch gebied tegen.   
Bladneus murene  Deze murenes hebben een soort blaadje op zijn neus. In vergelijking van andere murenes is hij veel lichter en dunner. Qua gedrag is alles hetzelfde .  
Blauwgeringde octopus  Deze octopussen zijn vrij giftig !Ze hebben blauwe ringen op hun lijf waar hun naam aan dankt. Ze eten kleinere vissen en schaaldieren.     
Blauw gespikkelde pijlstaart rog  Deze roggen zijn het zeldzaamst ,omdat ze overbevist worden. Zedanken hun naam aan hun stippen.   
Blauwe juffertje  Deze scholen vissen leven in scholen van 5-50 dieren. Ze komen veel  aan de kust voor ,maar doordat ze net zo blauw zijn als het water zie je ze nauwelijks. Dit is zeer gunstig voor hen ,zo kunnen zeevogels ze moeilijker pakken. 
Blauwe trekkersvis  Deze vissen zijn vrij groot.Ze hebben onderaan hun bek een rij kleine maar scherpe tanden zitten,waarmee ze hardnekkige algen kunnen eten uit het rif. 
Bruine pijlstaartrog Deze roggen behoren net als andere haaien en roggen tot de kraakbeen vissen. Deze soort valt door zijn kleuren niet op. Op zijn menu staat voornamelijk vis en schaaldieren.  
Bruingebande bamboehaai  Je hebt 4 soorten bamboe haaien. Bruingebande bamboehaaien hebben een bruin witte patroon. Ze eten schaaldieren.Ze behoren tot de kleinere haaien in het rif.  Ze kunnen rond  de 2,5 meter lang worden. 
(foto: Claes Jimmy ) 
Caribisch zeepaardje  Deze zeepaardje vormen in de paartijd monogame koppel,waarna de paringsdans volgt ,hierna geeft het vrouwtje het mannetje de eitjes .Die naar een paar weken uit de buidel komen.   
Citroen haai  Deze haaien  leven vaker in groepen van honderden dieren. Ze jagen 's nachts op kleinere vissen. Ze zijn niet bedreigd.  
Commerson's dolfijn  Commersons dolfijnen zijn eigenlijk meer verwant aan de bruinvissen. Ze zwemmen vaak langs de zuid Amerikaanse kusten.  Ze jagen hier op verschillende vis. Commerson's dolfijnen of ook wel jacobita's genoemd  leven meestal in familliegroepen. Ze zijn heel speels.  Ze worden bedreigd door de visserij ,milieuvervuling en ook door het lawaai onder water.Waar ze allemaal heel gevoelig voor zijn. Naast de mens zijn ook grote haaien een gevaar  voor de commerson's dolfijn. 
Doejong  Doejongs zijn  famillie van de zeekoeien die weer verwant zijn aan olifanten . Ze  eten zeewieren die ze  "grazen" van de bodem. Doejongs leven  alleen toot in kleinere groepen.   
Doopvond schelp  Doopvond schelpen zijn de grootsteschelpen ter wereld. Er zou makkelijk een baby in passen. Het schelpdiertje is voor de mens giftig. In 1 eierworp kan hij wel duizenden eitjes leggen. Of de jongen na het uitkomen het allemaal overleven is de vraag ,want ze moeten direct op zichzelf zien te overleven.
Doornenkroon   Doornenkroknen zijn  giftige zeesterren. Ze eten koraal. .In 1 dag kunnen ze enkele vierkante meters koraal op eten.  
Driebands annemoonvis Zijn bekend van de film finding nemo. Hij heeft een slijmlaagje op zijn schubben zo kan hij makkelijk in de annemonen gaan en weten ze niet dat het visjes zijn.   
Eenhoornvis   Eenhoornvissen zijn grote vissen uit het rif . Mannetjes hebben een grotere "hoorntje" op hun kop dan de vrouwtjes. Hieraan danken hun de naam. Ze eten dode stukken koraal.   
Egelvis  eEgelvissen worden ook wel kogelvissen genoemd. Ze  eten kleine visjes en dode stukken koraal. Als ze in gevaar zijn  blazen ze zich op met lucht ,waardoor de stekels tevoorschijn komen   
Epauleth haai   Deze kleinere haaien  worden 1 a 2 meter lang. Ze eten uitsluitend schaaldieren en kleinere vissen. Jongere dieren hebben een soort oogje op zijn staart wat sommige vissen afschrikt.   
franse keizervis   Deze reuzen zwemmen vaak in hun eentje. Ze zijn minder opvallend van kleur dan de meeste koraalvissen. Ze eten des ondanks ook allerlei vuil van het koraal af.  Echt vijanden hebben ze niet. Wel haaien eten ze als ze gewond of ziek zijn. 
 Fungu   Fungu's zijn in veel aziatische landen een delicatesse. Ze mogen wel alleen door speciaal opgeleide koks bereid worden, aangezien al het gif nauwkeurig verwijderd moet worden . Niet iedereen heeft dit kunnen navertellen.   
Gehoornde koffervis  Deze vissoort ziet er raar uit qua vorm .Toch is hij heel nuttig voor  het rif. Hij eet ook parasieten en kleine visjes.   
geelstaart doktersvis  Deze vissen lijken heel erg op de picasso doktersvissen .Echter hebben ze een gele staart wat ze onderscheid. Ze eten net als vele andere doktersvissen bacterien uit het kooralriffen. 
 Gele zeilvin doktersvis   Deze dokters vissen zijn letterlijk de "dokters" van het rif .Met zijn spitse bek eten ze allerlei parasieten van het rif af. Hiermee zijn ze  dag en nacht mee bezig en dat met velen tegenlijk. Ze platen zich ook snel voort.   
Gele koffervis   Deze vissen zijn ook opruimers van het rif . Hij is heel klein en dus ook kwetsbaar. Hij eet algen en bacterien.   
Gele pincet vis   Gele pincet vissen danken hun naam aan hun geel oranje strepen. Ze etenm parasieten en schaaldieren die ze opzuigen met hun spitse bekje. Ze leven alleen. En zijn niet gevaarlijken ze zijn ook niet groot.   
Geschubte hamerhaai  Deze haaien danken hun naam aan zijn speciale voprm van zijn kop . Ze leven in de paartijd in scholen van honderden exemplaren. Met hun kop kunnen ze prooien plat tegen de bodem drukken.   
 Gevlekte adelaarsrog  Deze roggen zijn een van de grootste roggen op aarde. Ze hebben een lange staart net als pijlstaart roggen die heel gevoelig is. Hij eet schaaldieren en vis.   
gevlekte buisaal  Gevlekte buisalen zijn 1 van de vele soorten buisalen. Ze leven in de bodem van de ondiepe lagunes. Hier eten ze plankton en dode kleinere vissen. Slechts zelden tot enkele keren komt de hele aal uit de bodem om te trekken,voort te planten of te verhuizen. 
gevlekte tapijthaai  Deze haaiensoort word ook wel wobbegong genoemd. Ze zijn in de late avond en de vroege ochtenden actief. Dan jagen ze op verschillende schaaldieren. Overdag rusten ze in grotten of op de zeebodem ,waar ze niet opvallen door hun schutkleur. 
Gewone tuimelaar  Deze intellegente dieren jagen in een  school die uit verschillende samenstellingen kan bestaan. Ze maken allemaal rare sprongen waaraan de naam dankt ,maar toch kan dit horen bij de jacht techniek of juist heel speels. 
gewone verpleegsterhaai   Deze haaien behoren tot de grondshaaien en hoeven dus niet voortdurend te zwemmen om zuurstof binnen te krijgen. Ze zijn wel groot ,maar totaal ongevaarlijk. Ze eten kleinere vissen enschaaldieren in en rond het rif. Vaak zijn ze 's nachts actief . Soms tref je ze in groepen aan. 
 Groene zeeschildpad   Word ook wel soepschildpad genoemd. Elk jaar trekt hij terug naar het geboorte strand waar hij eieren legt . De jongen moeten zelfstandig verder. Ze eten kwallen en koraal.   
 Groene murene   Deze murenes leven in het caribisch gebied. Ze zijn groen van kleur. 'S nachts jagen ze op vissen en schaaldieren. Overdag slapen ze in kloven en grotten in het rif. Meestal komen ze alleen of met meerdere voor.   
 Grote rafelvis   Grote rafelvissen lijken een beetje op planten. Maar het zijn famillie van de zeepaarden. Ze eten kreeftjes. Ze zijn zeer zeldzaam   
halsband annemoonvis   Deze annemoonvissen behoren ook tot de famillie van de bekende drieband annemoonvis ,ook wel bekend als nemo. Ze zien er alleen iets anders uit. 
Harlekijn lipvis  Lipvissen zijn bijzonder nuttig in het rif.Ze danken hun naam aan hun dikkere lip,waarmee ze algen van het koraal kunnen halen. 
Juweelkardinaal baars Deze scholen vissen eten plankton. Ze leven in scholen van 5-80 dieren. Ze zijn zeer verdraagzaam naar elkaar .In bepaalde aziatische gebieden zijn ze zeldzaam geworden en ook zijn ondersoorten.   
Kaaps zeepaardje  Deze soort is doffer dan het caribisch zeepaardje.Toch hebben ze dezelfde  eigenschappen en gedrag.Z zijn wel kwetsbaarder.  
Karet zeeschildpad  Deze zeeschildpaddensoort eet uitsluitend koraal. Hij is wat groter dan de groene maar niet minder zeldzaam .Dit heeft te maken met vervuilde wateren,opwarming van de aarde ,minder voedsel en visserij.Ook planten ze zich maar moeizaam voort,omdat niet alle jongen en alle eieren het overleven. Dit vormen ernstige bedreigingen voor deze schildpadden.   

Keizervis 
 Keizer vissen  zijn extra opvallend door hun felle kleuren .Dat maakt ze ook kwetsbaar voor roofdieren. Ze leven in scholen van 5-20 dieren. Ze eten parasieten en dood koraal.   
Kemp zeeschildpad  Kemp zeeschildpadden  zijn een van de bedreigdste zeeschildpadden. Ze komen nog maar in een klein deel van het Caribisch gebied voor.  Het zijn echte kwalleneters. 
Koraal   Koralen zijn ook dieren.Ze bestaan uit miljoenen poliepen .Sommige koralen  zijn hard andere zacht en samen bouwt het een rif. Vele riffen bestaan uit duizenden soorten koraal.   
Koraalduivel   Koraalduivels zijn zeer giftig. Ze sluiten hun prooi in met hun zijvinnen en doen dan hun bek open. Ze eten kleinere vissen. Hij word ook wel schorpioenvis genoemd.   
koraal kruiper  Deze kleine maar behendige vissen klimmen als het ware over het koraal. Het zijn ongevaarlijke vissen. Ze eten kleinere kreeftjes en parasieten. 
 Konings keizervis   Deze vis is iets kleurrijker en vooral groter dan de andere gewone keizervissen. Ze zijn zeer schuw.  
Luipaardhaai   Luipaardhaaien leven meestal in de kelpwouden,vlakbij het rif. Hier jagen ze 's nachts op kleinere vis en schaaldieren. Ze danken hun naam aan zijn vlekken,die ook voor camouflage zorgt. Het is een kleinere haaiensoort hij kan maar 2,5 meter lang worden. 
luipaard trekkervis   Deze vrij grote vissen hebben een smalle bek,hiermee eten ze parasieten uit het rif. Ze leven hoofdzakelijk alleen. 
Mandarijn vis  Deze kleurrijke vis valt echter niet op.Al zou je het wel denken met al die kleuren. Hij rust veel op het koraal,wat ook veel kleur heeft. Hij eet vooral aas.
Masker vlindervis   Deze vissen leven in kleine scholen van 1-9 dieren . Ze danken hun naam aan het zwarte bij hun ogen. Ze eten dood koraal.   
 Napoleon vis   Napoleon vissen zijn roofvissen. Ze eten zieke en zwakke prooien op. Deze solitair levende vissoort is zeer zeldzaam mede door overbevissing. Hij is vernoemd naar de franse keizer napoleon.  
neerkijker  Neerkijkers danken hun naam aan hun droevige gezichtsuitdrukking. Het zijn echte scholenvissen,die aan het wateroppervlak zwemmen. Ze eten in het koraal schaaldieren.   
Oogvlek keizervis  Deze vissen leven vaak in kleine scholen.Ook zij houden het koraal schoon. Dat is ook nodig ,met zoveel vissoorten. Ze eten algen en kleine kreeftjes. 
panterbaars   Seze gevlekte baarsachtigen kunnen vrij groot worden. Ze eten kleinere vissen en schaaldieren. Het zijn solitaire vissen en  buiten de paringstijd niet tolerant naar soortgenorten. 
Pappegaaivis  Deze vissen eten dood koraal.Ze danken hun naam aan hun snavel voprmige bekje en hun felle kleuren. Deze vissen leven in kleinere scholen.   
pauw oog keizervis   Deze vissen zijn zeer kleurrijk. Toch dankt de naam aan zijn glanzende ogen. Het is een middelgrote vis  die famillie is van de keizervissen. 
picasso doktersvis  Deze vissen  zijn bekend als dori van de film finding nemo. Het zijn echter bedreigde vissen ,maar zeer efficient. Net als andere vissen houden ze het rif schoon. Ze leven vaak in scholen. 
 Poets garnaal  Poets garnalen zijn zeer kleurrijk .Zo weet iedereen dat zij het rif opruimen. Ze eten aas,parasieten en dood koraal . Dit doen ze letterlijk 24 uur lang.   
 Poetsvis   Poetsvissen halen bacterien van vissen die ze vervolgens opeten. Ze blijven op vaste plekken in het rif en vormen zo dus een soort "petsstation"  door zijn kleuren kan hij zelfs poetsen bij roofvissen. Word hij ziek en verliest hij zijn kleuren dan word hij toch gezien als prooi.   
seregant majoortje   Deze scholenvis is een van de meest voorkomende scholenvissen  van het caribische rifgebieden. Ze eten algen en parasieten. Zelf zijn ze een prooi voor diversen roofdieren in het rif. 
Reuzen tand baars  Deze grote vissen wegen al gauw over de 100 kilo. Het zijn luie jagers die op 1 plek zwemmen en vervolgens te wachten tot er een prooi voorbij zwemt.Ze worden bedreigd door overbevissing.  
 Rode vlag baars   Eode vlagbaarzen leven net als vele rifbewoners in scholen. Die bestaan uit 1 vrouwtje en allemaal mannetjes. Mocht het vrouwtje overlijden dan veranderd het dominanste mannetje in een vrouwtje. Ook alle jongen wat dat vrouwtje heeft gekregen worden geboren als mannetjes.   
tijgerhaai Tijgerhaaien zijn een van de agressiefste haaiensoorten. Ze vallen soms wel eens een zeeschildpad op walvis aan. Maar meestal eten ze vis. Ze leven solitair. 
tweeband annemoonvis   In tegenstelling tot andere annemoonvissen hebben ze 2 witte banden over hun lijf. Meestal zijn ze ook kleiner en kwetsbaarder . 
 Voelsprietvis   Deze vis valt niet op in het rif,omdat hij heel erg op koraal lijkt. Ze eten plankton. dus ze zijn vrij ongevaarlijk.   
 Vossenkop vis   Deze vissoort valt op. Hij speelt net als de doktersvissen een belangrijke opruimingsrol in het rif. Je ziet ze vrij zelden.  
 Vleermuisvis   Vleermuisvissen danken hun naam aan hun doffere kleuren.Ze levenin scholen van 5-30 dieren. Ze zijn verwant aan de vlinder en keizervissen. En behoren samen tot een van de grootste rifbewoners die geen roofvissen zijn .  
wimpelvis   Wimpelvissen zijn echte scholenvissen. Ze zijn bekend van de film finding nemo . Ze eten ook algen ,bacterien en parasieten uit het rif. Omdat het rif groot en kwetsbaar is  ,is het essentieel dat er veel vissen zijn te vinden. 
 Witpunt rifhaai   Witpuntrifhaaien leven vooral 'snachts. Ze jagen dan op zieke en gewonde vissen. Ze danken hun naam aan hun witte stip op hun rugvin. Deze haai leeft meestal alleen.   
zandbankhaai   Deze ongevaarlijke haaien leven in ondiepe lagunes en kusten. Ze zijn echter heel  schuw en bang voor mensen. Ondanks dat ze zo groot zijn. 
 Zebra haai  Zebrahaaien zijn hoeven niet  steeds te zwemmen om te kunnen ademen. In tegenstelling tot andere haaien. Ze eten schaaldieren en vis. Ze kunnen 4 meter lang worden inclusief staart.   
Zeeslak  Zeeslakken zijn ook opruimers van het rif. Ze planten zich snel voort.Soms zo snel dat het een plaag kan worden.,daarom zijn er ook genoeg vissen die hen eten. Sommige zijn giftig maar veel vissen kunnen daar tegen. 
zilverbladvis   Deze scholenvissen leven vlakbij de oppervlakte,daardoor zijn ze kwetsbaar voor roofdieren. Gelukkig vallen ze door hun doorzichtige kleur bijna niet op. Ze eten zelf algen. 
zwarte drieband annemoonvis   Deze annemoonvissen zijn  de zwarte versie van de drieband annemoonvis. Ze zijn wel groter. Deze famillie telt overigens vele soorten. Verspreid over het caribisch en australisch gebied leven er talloze soorten . 
 Zwartpuntrifhaai   Zwartpuntrif haaien zie je het vaakst in de riffen. Ze eten  zieke en gewonde vissen. Ook op die manier houden ze het rif gezond. Deze haaien leven alleen of in kleinere groepen.   
 DIEPE OCEAAN 

De donkere ongerepte dieptes  
 Vele oceanen zijn echt onmetelijk diep en zelfs daar leven nog zeedieren. Vaak worden hier ook ontdekkingen gedaan. In dit deel van de zee komen reusachtige zeebewoners voor ,maar ook juist miniscuul kleine wezens. Ontdek ze allemaal.   
 Blauwe vinvis   Blauwe vinvissen zijn de grootste wezens op aarde. Ze kunnen 30 meter lang worden en duizenden kilo's zwaar worden. Ze zijn echter wel ongevaarlijk ,omdat ze plankton eten. Ze zeven dit uit het water met zijn enorme baleinen.   
 Blobvis  Blobvissen leven duizenden meters onder water. Het beest is in 2013opgevist en toen ook ontdekt. Ze hebben een slijmlaag,vermoedelijk om te overleven in de diepte.   
 Bultrug   Bultruggen zijn edchte groepsdieren. Ze trekken elk jaar met een harem naar warme wateren  om te paren en jongen te baren. Later trekken ze weer terug  naar de diepere wateren om daar van het vele voedsel te profiteren. Bultruggen staan bekend om zijn enorme sprongen die ze maken. ,waarom ze het doen weten we nog niet .   
 Gestreepte dolfijn   Deze dolfijnen worden ook wel gewone dolfijn genoemd. Ze leven in diepere wateren waar ze op vis jagen. Ze jagen ook in groepen die uit verschillende samenstellingen bestaan. Ze maken gebruik van echolocatie.   
Gewone duivelsrog  Duivelsroggen zijn famillie van de mantaroggen. Ze zijn kleiner,maar qua gedrag bijna hetzelfde.Ze trekken elk najaar naar tropische wateren om zich voort te planten. Later gaan ze terug naar open zee. Ook springen ze vaak het water uit,tot anderhalve meter hoog. 
Grote mensen haai   Is een van de meest gevreesde haaiensoort. Hij eet normaal gesproken vis en robben. Ze vallen soms ook mensen aan maar dit is gelukkig zeldzaam. Dit komt omdat ze zwemmende mensen als robben aanzien,omdat ze daarop lijken.   
 Hengelvis   Hengelvissen komen voor in donkere dieptes. Ze lokken hun prooi met een lichtje die ze  naar hun mond lokt . Recht de bek in met veel scherpe tanden.   
Kobold haai   Deze haaiensoort leeft  heel diep in de diepzee ,waardoor er weinig bekend over ze is. Het is een vrij grote haai .Maar ze eten kleinere vissen. Ondanks dat ze zo groot zijn zijn ze wel zeldzaam. 
 Lantaarnvis   Lantaarnvissen  leven ook in de dieptes. Hier geven ze klein beetje licht waaraan de naam dankt. Ze leven in grote scholen van duizenden vissen.   
 Lederschildpad   Lederschildpadden zijn een van de grootste zeeschildpaddensoort die nu nog bestaan. Ze eten kwallen.  Die ze met hun sterke kaken kunnen pakken. Ze leven echter alleen.   
Maanvis
mola mola 


Maanvissen kunnen enorm groot worden en over de duizend kilo wegen.Ondanks deze reusachtig zijn ,zijn ze makkelijk te missen in de oceanen. Men maakt wel eens hun anderhalve meter hoge sprongen mee.En komt ze tegen bij het duiken.  
(foto: rose zondag )
Makreelhaai   Deze haaien zijn pijlsnelle jagers,dit moet wel willen ze snellere  prooien zoals tonijn inhalen,Daarnaast kan hij ook sprongen van 3 meter hoog  maken. Makreelhaaien worden ook wel mako haaien genoemd. 
Plankton/krill  Plankton bestaat uit allerlei kleine plantaardigen dierlijke resten. Zoals jonge vissen,stukjes zeewier,dode vissen enzovoort. Hiermee voeden veel zeedieren zich mee. 
Portugees oorlogsschip  Deze reuzen kwallen zijn een van de giftigste van hun soort Ze eten schaaldieren en vissen. Kwallen groeien uit een poliep.Het zijn ongewervelden. 
 Potvis  Potvissen kunnen het diepst duiken van allemaal.In een uur tijd duikt hij  duizenden meters diep om op zijn prooi reuzenpijlinktvis te jagen. Potvissen zijn ook de grootste tandwalvissen ter wereld.   
 Reuzen manta   Reuzenmanta's zijn de grootste roggensoort ter wereld. Zijn spanwijdte beslaat bijna 3 meter. Ze leven in scholen. Z e kunnen hoog springen tot wel een paar meter bobven het water oppervlak. Ze zijn ongevaarlijk ,want ze eten plankton die ze met hun armen naar hun mond brengen.   
Reuzen pijl inktvis   Deze intvissen zijn echt reusachtig. Ze kunnen wel 800 kilo wegen en 12 meter lang worden. Ze hebben maar 1 vijand  en dat zijn potvissen,waarmee ze vaakingevecht komen.   
Reuzen spinkrab  Deze krabben zijn 1 van de grootste krabbensoorten. Ze  eten plankton ,maar zijn zeer krachtig.   
Zandtijger haai   Deze reuzen zijn voor mensen soms gevaarlijk. Echter eten ze vaker  gewonde vissen ,waaruit zijn natuurlijke menu bestaat.  Ze kunnen meer dan 3 meter lang worden. 
Zee duivel  Zeeduivels zijn luie roofvissen. Ze wachten op de bodem tot er een prooi voorbij zwemt. Ze worden ook gebruikt als cosumptie vis 
Zeewolf   Zeewolven worden vaak als cosumptievissen gebruik,terwijl ze zelf heel nuttig zijn. Het zijn ook roofvissen ze jagen op zieke en zwakke vissen. Ze leven alleen. 
 KOUDE WATEREN

de koudere wateren overal op aarde 
 Op het noordelijk halfrond zijn deoceanen koud en vaak ook troebel. Ook hier is volop leven .Er leven zeezoogdieren en vissen en ongewervelden die allemaal zich hebben aangepast aan het leefomgeving .  
Amerikaanse rib kwal  Deze kwallensoort dankt zijn naam aan zijn dunne lichtgevende strepen.Kleine kwallen zoals deze leven in groepen,ze zijn niet dodelijk maar een steek doet gemeen pijn. 
 Arctische ijsvis   Deze vis heeft kleurloos bloed ,dit dient als antivries. Hij komt namelijk voor in extreem koude wateren . Z gaan ook zuinig om met energie dus ze zijn niet heel beweeglijk.   
 Beloega   Beloega's worden ook wel witte dolfijn genoemd. Ze leven in kleine scholen van 5-10 dieren. Die samen jagen op vis.   
Blauwe poon   Blauwe ponen zijn tegenwoordig volop in opmars. Je herkent ze aan hun blauwe vinnen. Ze eten plankton .  
 Bruinvis   Bruinvissen komen niet snel boven water als ze het doen zie je een kleine rugvin. Ze leven en jagen in scholen. Ze worden bedreigd door overbevissing en hebben  veel last van lawaai onder water.   
Bot  Deze platvissen zijn zeer geliefd als cosumptievis. In de natuur zijn ze schuwer. Ze jagen op schaaldieren.  
 Diklipharder  Diklipharders danken hun naam aan hun dikke lippen,waarmee ze algen van stenen en houd halen. Het is een echte scholenvis.  
Geep  Deze vissen zijn zeer zeldzaam. Ze hebben  een spitse bek, waarmee ze kleinere vissen vangen.   
 Heremiet kreeft   Deze kreeften wonen in schelpen ,hoe groter de kreeft hoe groter de schelp dus hoe meer hij verhuist. Hij eet algen.   
 Hondshaai
 
 Deze haaien zijn heel ongevaarlijk. Ze eten  vissen en schaaldieren. Ze worden maae 1,5 meter lang .   
 Kabeljauw   Deze vissen kunnen over de 80 kilo wegen en heel groot worden. Helaas halen ze dit vaak niet ,door de overbevissing. Het zijn scholenvissen.   
Kathaai  Kat haaien zuijn de grootste haaien uit dit gebied ze kunnen 2 meter lang worden. Ze zijn ongevaarlijk . Ze eten schaaldieren.   
Klein oog rog  Deze roggen zijn  een van de lkleinste echte roggen. De spanwijdte bedraagt nog geen meter . Ze eten schaaldieren.  
 Kokkel  Kokkels zijn schelpdieren. Ze zijn ook eetbaar,maar worden niet vaak gegeten door mensen. Ze komen veelvuldig voor.   
Makreel  Mkrelen zijn ook cosumptievissen. Ze komen in grote scholen voor. Voor veel  roofvissen zijn ze te snel., maar voor zeezoogdieren niet. Zelf eten ze ook kleinere vissen. 
 Mossel  Deze schelpdieren zijn ook eetbaar. Naast de mens eten ook vele vissen ze. Ze zijn niet bedreigd.   
Narwal   Narwals zijn bijzondere tandwalvissen. Ze hebben een grote hoorn,wat hun enige tand is,hiermee kunnen ze vissen spiezen en opeten.  Ze leven over het algemeen in scholen.  Mannetjes zijn heel groot en kunnen over de 1000 kilo wegen . Door milieuvervuiling en de jacht is deze soort bedreigd. 
 Noordzee garnaal  Deze garnalen eten wij mensen vrij veel. 'swinters  trekken ze naar dieper water en zomers komen ze tot aan de kust voor. Ze eten algen.  
 Noordzee haring   Deze haringen kennen wij als een "maatje" ze worden vaak gegeten. Ook bij veel roofvissen en zeezoogdieren en vogels is hij favoriet. Mede omdat hij de vetten bevat om te overleven.  
 Noordzee krab   Deze krabben worden ook wel strandkrabben genoemd. Ze zijn de opruimers van de zee. Ze eten alles  dode vis,zieke of zwakke vis ,schaaldieren en zelfs plankton. OOk ruimen ze ontslasting van vissen op. Zelf word hij ook veel gegeten ,ook door de mens.   
 Oester   Oesters zijn ook schaaldieren die veel  voor de cosumptie word gebruikt. Het zijn grote schaaldieren , doordat sommige spieren afsterven en verkalken ontstaan er parels.   
 Orka   Orka's zijn echte rovers . Ze eten aas,vis, dolfijnen en zelfs robben en soms ook een zeevogel. Ze zijn de grootste in de dolfijnen famillie. Ze leven in hechte scholen. Mannetjes herken je aan de grote rugvin.   
 Paling   Plingen zijn tegenwoordig  zeldzaam geworden door overbevissing ,dammen en milieu vervuiling. PPalingen trekken altijd van zout naar zoet water om zich voort te planten.Door de dammen belemmert zich dit.  
 Rode poon   Rode ponen zijn veel zeldzamer dan de blauwe poon. Hij is ook schuwer. Ook deze vis is een cosumptievis.   
 Roze zalm   Deze zalmen zijn niet heel bekend .En smaakt toch anders dan de gewone witte zalm Ze leven in de wateren richting siberie . Ze planten zich net als de witte zalm ook in zoet water voort.  
 Schol   Schollen zijn de opvallendste platvissen. Ze kunnen zich goed verstoppen ,door zich in te graven. Dit doen overigens  alle roggen.   
 Schar  Scharren zijn platvissen.Ze zijn ook geschikt als cosumptievis alleen niet zo bekend. De scharren zijn niet bedreigd.  
Snotolf   Deze slijmerige vissen zijn bijna niet te eten. Veel roofdieren laten ze het ook liever liggen. Zelf eten ze kleine visjes.   
Slakdolf  Slakdolven hebb onderaan de buik zuignappen.,waarmee ze blijven plakken aan stenen en ook soms schepen. Ze eten algen. Zelf worden ze niet gegeten ,omdat ze zo slijmerig zijn.   
 Stekel rog   Deze roggen zijn een van de grootste roggen in dit gebied. Ze eten kleine visjes en schaaldieren. Maar over het algemeen zijn ze heel vreedzaam.   
 Steur garnaal   Steur garnalen zijn piepklein ,mwaardoor ze vaak ten prooi vallen bij roofdieren. Ze leven in groepen.
 
 
Tarbot  Tarbots zijn een van de grootste platvissen die gegetyen word door de mens. Alleen zijn ze niet heel bekend. Ze eten schaaldieren.   
 Tong   Deze platvissen zijn zeer geliefd als cosumptie vis. Naast  dat hij zich verstopt zwemt hij vaak. Als er gevaar dreigt  spuit hij water omhoog.   
 Witte zalm   Deze zaklmen trekken in de paartijd via de rivieren stroom op waarts  naar meren om zich voort te planten. Na  dat de eitjes zijn gelegd gaan de volwassen dieren dood. En de jonkies zijn gelijk de nieuwste generatie. Witte zalmen zijn zeer geliefde cosumptie vissen.   
 Wijting   Wijting is een echte scholenvis .Het is ook tevens een cosumptievis. In bijv. kibbeling word hij veel verwerkt. Hij is zeldzaam geworden door overbevissing.  
 Zeebaars   Zeebaarzen zijn roofvissen. Ze eten kleinere vissen. Ok zijn het cosumptievissen wat wil zeggen dat hij 1 van de weinige eetbare roofvissen is. Hij leeft in scholen.   
Zeedonderpad  Deze vis  word in de visserij knorrar genoemd,wat dankt aan zijn geluid. Het is een kleine rover die schaaldieren en vis eet. Hij valt niet op .   
 Zee naald   Zeenaalden zijn  famillie van zeepaardjes en rafelvissen. Ze gedragen zich ook hetzelfde .Hij is vrij zeldzaam geworden door milieu vervuiling.   
     


homepagede mensenwereld Australie AzieEuropaZuid AmerikaNoord AmerikaAfrikaGastenboekFotoalbumUitgestorven dierensoortenDWA blog Wereld zeeen en oceanen